ŠKOLNÍ ROK 2018/19

TÝDENNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

25.3.   ZOO PRAHA
Žáci z oddělení Sluníčko navštíví zoologickou zahradu.

27.3.   KNIHOVNA OPATOV
Žáci 3. A navštíví knihovnu, kde se podrobněji seznámí s různými lidovými tradicemi spojenými s vítáním jara.

27.3.   ZOO PRAHA
Žáci třídy 3. B navštíví zoologickou zahradu.

27.3.   ODZNAK VŠESTRANNOSTI
Žáci a žákyně 4. -9. tříd se zúčastní okresního kola odznaku všestrannosti pod patronací Českého olympijského výboru.

27.3.   MUZEUM KARLA ZEMANA
Žáci z oddělení Rybičky a Hrošík navštíví interaktivní expozici díla Karla Zemana, budou pracovat s pracovními listy, dozví se vše o filmových tricích.

28.3.   MILÍČOVSKÝ LES
V rámci projektového semináře se žáci 6. tříd zúčastní ekologické aktivity Lesní čarování. Seznámí se s tajemným světem lesa. V průběhu dopoledne navštíví společně s lesníky svět hmyzu v podzemí i na povrchu, objeví prastarou sílu stromů.