ŠKOLNÍ ROK 2019/20

TÝDENNÍ PLÁN ŠKOLY

11.2.   DEMOKRACIE V DIVADLE MINOR
V Minoru si děti 2.A nanečisto vyzkouší hlasování při volbách. Dozví se pravidla demokracie a pokusí se společně domluvit na programu, který budou prosazovat, a to formou interaktivního představení.

11.2.   MEDIA A ROZPOZNÁNÍ DEZILUZÍ
Workshop určený pro žáky 9. ročníku bude zaměřený na práci s nejrůznějšími mediálními zdroji, kritické čtení i chápání informací, posouzení objektivnosti i tvorbu vlastního názoru.

12.2.   DIVADLO APOLLO
Žáci 3.C a 3.D navštíví divadlo Apollo, kde zhlédnou hudební pohádku Princové jsou na draka s písněmi J. Uhlíře a Z. Svěráka Dělání, Statistika, Hlupáku, najdu tě.

12.2.   DS SNĚŽENKOVÁ
Žáci z oddělení Jablíčko a Sluníčko pokračují v projektu Mezi námi – mezigenerační setkávání dětí a seniorů.

12.2.   BEST ZOO
Žáci z oddělení Beruška, Medvídek a Hrošík – beseda na téma Život domácích mazlíčků v přírodě a podmínkách domácího chovu – tentokrát chov potkanů s živou ukázkou.

13.2.   ZVÍŘATA V LITERATUŘE
S dětmi z 2.B zjistíme, jaké je postavení zvířat v literatuře naučné a beletristické, budeme si společně povídat o knihách se zvířecími hrdiny a budeme z knížek o zvířatech i číst.

13.2.   PREVENCE 9
Žáci devátých tříd (9.C, A) v rámci programu primární prevence získají informace, které se týkají závislostí na modrních technologiích, gamblingu apod. Program je dotován z grantu MHMP. Realizátorem je o.p.s. Proxima Sociale.

13.2.   ZÁVODY KROUŽKU SPOROTOVNÍ GYMNASTIKY
Zveme Vás na týmový závod kroužku sportovní gymnastiky. Závody se uskuteční ve čtvrtek od 14:30. Děvčata se Vám představí na přeskoku a akrobacii.
Vstup pro rodiče vchodem k tělocvičnám (od venkovních sportovišť).

14.2.   PREVENCE 6
Šesťáci (6.A) se v rámci programu primární prevence společně s lektory o.p.s. Proxima Sociale budou zabývat šikanou, agresivitou, způsoby, jak toto chování rozpoznat a zejména, jak mu předcházet. Program je dotován z grantu MHMP.

14. a 28.2.   NETRADIČNÍ SPORTOVÁNÍ
Celoroční spolupráce se Squashpointem – netradiční sportování s dětmi, kdy se naučí střílet z luku, základy boxu a jiných netradičních sportů a pořádně si hodinku zacvičí. Tentokrát vyrazí odd. Sluníčko a Rybičky.

17. – 21.2.     JARNÍ PRÁZDNINY