ŠKOLNÍ ROK 2017/18

TÝDENNÍ PLÁN

23.4.   CESTA KOLEM SVĚTA
Zábavné putování po celé planetě Zemi. Žáci 5.D v týmech cestují po všech světadílech a prostřednictvím her a aktivit se seznamují s rozdíly a jedinečnostmi ve světě zvířat a lidí. Ve skupinkách vytvoří plakát o svém kontinentu, který budou prezentovat ostatním.

25.4.   BUBLLE STAR
Markéta Zdeňková (9.C) a Barbora Vrhelová (9.A) se zúčastní finále mezinárodní soutěže ve zpěvu populární hudby „Bubble star“.

25.4.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Rybičky, Motýlek, Mráček a Sluníčko navštíví Divadlo Basta-fidli – představení Ptačí cirkus.

26.4.   NIKOTIN MĚ NELÁKÁ – prevence 3
Žáci 3. tříd se v rámci bloků primární prevence zaměří na škodlivý vliv cigaret na zdraví člověka a riziko vzniku závislosti na nikotinu. Program realizován ve spolupráci s o.p.s. Živor bez závislostí. Částečně je hrazen z grantu MHMP.

27.4.   FINANČNÍ GRAMOTNOST
Finanční poradce pan ing. Josef Novotný, EFA si přijde s ŽÁKY 5.A a B pobavit o velmi potřebném tématu – Jak zacházet s penězmi.

27.4.   OSTROV – prevence 6,7
Interaktivní hra na základě pětiminutového animovaného filmu.
Cílem je, aby se děti vcítily do role, kterou vyžaduje zadaná situace a aby si uvědomily závažnost procesu multikulturního dialogu stejně tak jako možnost vlastního podílu na tomto dialogu. Děti si vytvoří vlastní názor na danou situaci, který se budou snažit v rámci diskuze obhájit před ostatními.
Tohoto programu se zúčastní 7.BC.

30.4.   ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

  KATEŘINKY PRO VŠECHNY

Naše škola získala v rámci projektu podpory zlepšování kvality základního vzdělávání a výsledků žáků finanční prostředky, které umožňují kromě jiného i doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, které by mělo pomoci těmto žákům lépe zvládat požadavky a výstupy školního vzdělávacího programu a které zajišťují naši vyučující.

První etapu tohoto doučování nabízíme ve 2. pololetí školního roku 2017/18 vytypovaným žákům v základních předmětech (matematika, čeština, angličtina).

Doučování bude realizováno v každém předmětu 1x týdně ve stanovený čas, max. počet žáků v doučovací skupině je 5, minimální 3 žáci. Takto nízkopočetná skupina skýtá možnost doučit a „dohnat“, co nestihl žák v příslušné hodině, a tak dát žákovi možnost lépe se připravit pro další výuku. Aby náš projekt mohl mít úspěch, je nutná součinnost rodičů, žáků i vyučujících – žáci musí docházet pravidelně a řádně plnit zadané úkoly, rodiče budou informováni o průběhu a výsledcích doučování i o požadavcích na ev. domácí přípravu., učitelé se v rámci doučování budou zaměřovat zejm. na základní učivo, které je třeba pro další výuku daného předmětu. Toto doučování je žákům poskytováno zdarma, nicméně pokud se žák přihlásí, je třeba absolvovat celý pololetní cyklus.