ŠKOLNÍ ROK 2018/19

TÝDENNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

15.4.   SRDCE A KÁMEN
Pro žáky 2.D je připraven velikonoční program pod názvem „Srdce a kámen“, který naznačí souvislost mezi Vánocemi a Velikonocemi. Děti se při něm budou učit vzájemné empatii.

15. – 17.4.   WORKSHOP 1
Žáci pátého ročníku a žáci druhého stupně se postupně zúčastní dvouhodinového workshopu s multikulturní tematikou. Názvy workshopů – Můj erb – moje identita, V cizím světě.

15.4.   MINIZOO
Žáci z oddělení Jablíčko a Kytička navštíví Minizoo Milíčov s komentovanou prohlídkou a domácích zvířatech a jejich mláďátkách.

15.4.   OVEČKY
Žáci z oddělení Beruška, Medvídek a Sluníčko se zúčastní akce – Pouť s ovečkami za probuzením spícího pastýře (ekologicko-výchovný program).

16.4.   POUŤ S OVEČKAMI
Žáci z 1.BC se společně vydají na pastviny u Milíčovského lesa. Seznámí se při zážitkovém programu s tradiční prací ovčáků se stády ovcí a koz v jejich autentickém původním prostředí. Zjistí, co vše potřebují zvířata k životu a vyzkouší si práci pasáčků.

16. a 17.4.   MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Žáci 4.D a A navštíví Městskou knihovnu na Mariánském náměstí. Knihovníci je seznámí s literaturou od školní četby po horory i s využitím prostory knihovny pro přípravu na vyučování.

17.4.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Kytička a Hrošík navštíví KC Zahradu divadlo Dell arte – pohádka podle B.Němcové Bajaja.

17.4.   TŘÍDNÍ SCHŮZKY

18. – 22.4.   VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY, VELIKONOČNÍ SVÁTKY