ŠKOLNÍ ROK 2018/19

TÝDENNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

17. a 18.6.   DEN SPORTU S FOTBALGOLFEM
Žáci a žákyně 5. a 4. tříd se zúčastní turnaje ve fotbalgolfu. Celý turnaj se odehraje ve sportovním areálu Fotbalgolf, Formanská 446,149 00 Praha – Újezd.

17. a 18.6.   ORCHESTR BEZ FRAKU
Žáci 7. BC a 7.AC navštíví Obecní dům a orchestr FOK. Prohlédnou si reprezentativní prostory této asi nejznámější secesní stavby, zúčastní se zkoušky FOK a vyslechnou i koncert smyčcového kvarteta.

18. a 20.6.   STŘEDOVĚKÁ ŘEMESLA V OSTRÉ
Žáci 2.BD a 2.AC pojedou na výlet do Ostré, kde navštíví starobylou vesničku (Botanicus), ve které si budou moci vyzkoušet středověká řemesla, jako např. výrobu svíčky, ražbu mincí, zhotovení mýdla.

18.6.   TURNAJ VE STOLNÍM TENISU PRO MALÉ I VELKÉ
Žáci, žákyně, rodiče a volně příchozí se mají možnost zúčastnit turnaje ve stolním tenisu. Celý turnaj bude probíhat v tělocvičně ZŠ od 15,30 (konec plánován an 17,30 hod.). Vchod do budovy z ulice Tererova.

19.6.   MARYŠA – 2. představní pro veřejnost
Divadelní soubor Hamlet připravil reprízu své letošní divadelní inscenace Maryša. Akce je určena také pro veřejnost a odehraje se v divadelním atriu školy. Začínáme v 18,00. Vstup z ul. Tererova.

20.6.   MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Žáci 2.B a 2.D navštíví Knihovnu Opatov, kde se zúčastní besedy o zvířatech, která jsou hrdiny různých pohádek a příběhů.

20.6.   MARYŠA
Divadelní soubor Hamlet zahraje pro své spolužáky ze 4. a 5. tříd klasickou divadelní hru bří Mrštíků Maryša. Představení se uskuteční v nově zrekonstruovaném atriu školy.

20.6.   PŘEHAZOVANÁ
Žákyně 6. -7. tříd se zúčastní turnaje v přehazované. Turnaj se uskuteční v ZŠ K Milíčovu.

20.6.   KINO GALAXIE
Žáci z oddělení Jablíčko, Kytička a Sluníčko navštíví kino Galaxie – nový animovaný film Ze života mazlíčků 2.

21.6.   SLAVNOSTNÍ PRŮVOD VŠECH ŽÁKŮ KE 4O. VÝROČÍ ŠKOLY
V rámci oslav 40. výročí založení školy se vydáme na „barevný průvod“ Jižním Městem. Jistě nás bude dobře vidět i slyšet.
Začínáme v 9,30 před vchodem Tererova; první zastávkou je Úřad MČ Vidímova, druhá bude u Komunitního centra Matky Terezy, třetí u Billy a poslední před hlavním vchodem do školy Ke Kateřinkám.

  

DRUHÉ PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍHO SOUBORU HAMLET
hrajeme od 18,00 hod.

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD K VÝROČÍ ŠKOLY

V pátek 21. června v 9,30 vyrazíme od školního vchodu Tererova na tradiční průvod, kterým Jižnímu Městu připomeneme naše jubileum. Průvod doprovodí opět jihočeští bubeníci.

TRASA PRŮVODU

školní vchod Tererova – ul. Tererova směrem k Penny – přechod ul. Bohúňova u MŠ Jažlovická – Úřad MČ Praha 11 Vidímova – ul. Jažlovická směrem k Opatovské – podchod pod Opatovskou – Komunitní centrum MT – Centrální park – ul. Křejpského směrem k Bille – „obláčkový“ dům – lávka přes Opatovskou – ul. Ke Škole – ZŠ Ke Kateřinkám.

Přijďte nás podpořit, budeme určitě vidět i slyšet.