ŠKOLNÍ ROK 2018/19

TÝDENNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

19.2.   PANGEA
Matematická soutěž Pangea je určena žákům ZŠ a studentům nižších ročníků víceletých gymnázií. Hlavním cílem soutěže je motivovat žáky a podpořit jejich zájem o matematiku. Úlohy jsou tvořené odborníky z pedagogické praxe, kteří dbají na jejich provázanost s životními zkušenostmi řešitelů. Soutěže se zúčastní vybraní žáci II. stupně.

20.2.   TOODLE-NOODLE
Nonsensové hrátky v angličtině, tentokrát pro žáky 1.C – Přeneste se s námi do doby viktoriánské Anglie, do doby Lewise Carrolla a Edwarda Leara, noblesních lordů a elegantních dam. Znalost anglického jazyka netřeba!

20.2.   ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo
Již tradičně proběhne tento den na naší škole okresní kolo Zeměpisné olympiády pro Prahu 4.

20.2.   BASKETBAL
Žáci 8. -9. tříd se zúčastní obvodního kola turnaje Poprask v basketbalu. Turnaj se uskuteční v ZŠ K Milíčovu.

 

20.2.   KATEŘINSKÝ KARNEVAL
Tradiční únorový karneal pořádá Klub přátel školy nejen pro naše žáky, ale i pro předškoláky a ostatní veřejnost. Uskuteční se v tělocvičně, připraven bude kulturní program, soutěž masek, hry o ceny i drobné občerstvení.

21.2.   BRUSLENÍ ZA ODMĚNU
Tradiční odměnou pro vybrané žáky za 2. čtvrtletí bývá bruslení. Tak se i letos vypravíme na ledovou plochu před OC Arkády Pankrác vyzkoušet první krůčky, pády i piruety.

21.2.   MUZEUM LEGA
Žáci z oddělení Rybičky a Hrošík navštíví Muzeum Lega na Národní třídě.

22.2.   MUZEUM HUDBY
Žáci 6. tříd navštíví Muzeum hudby. Výstava plná historických i současných hudebních nástrojů, ale i různých kuriozit, či vzácných originálů.

 

POZVÁNKA NA KATEŘINSKÝ SPOLEČENSKÝ VEČER

Březnová akce Klubu přátel školy je určena rodičům a přátelům školy – tradiční společenský večer se bude konat na Terasách Opatov v pátek 22. března 2019.