ŠKOLNÍ ROK 2017/18

TÝDENNÍ PLÁN

20. a 21.11.   FLORBAL
Žákyně  a žáci 6. – 7. tříd se zúčastní obvodního kola Poprasku ve florbalu. Turnaj se uskuteční ve SH Prahy 11.

24.11.   SCHOLA PRAGENSIS
Žáci 8. a 9. ročníku se v rámci své profesní orientace seznámí s nabídkou studijních možností v oblasti Prahy a středních Čech. Navštíví prezentační přehlídku Schola Pragensis, kterou v Kongresovém centru pořádá MHMP.

24.11.   VYŠEHRAD
V rámci výuky českého jazyka a literatury se žáci 7. ročníku vydají po stopách bájných postav z české minulosti. Cílem jejich trasy bude Vyšehrad. Pro žáky je připraven pracovní list, který je celou exkurzí provede.

24.11.   MYSTERIA PRAGENSIA
Žáci z oddělení Beruška a Medvídek navštíví Muzeum pražských pověstí a strašidel, kde je strašidlo seznámí při prohlídce sklepení s pověstmi Prahy.

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

LISTOPADOVÁ SOUTĚŽ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna připravila pro žáky, strávníky soutěž o „veselé“ ceny.

Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií podle ročníků:
0. -1. ročník:   NAKRESLI SVÉ NEJOBLÍBENĚJŠÍ OVOCE A ZELENINU, zde
2.-3. ročník:  
čtyři otázky týkající se stravování, SOUTĚŽNÍ LIST zde
4.-6. třídy: 
  tři otázky týkající se stravování a úkol vytvořit týdenní jídelníček ŠJ, ZADÁNÍ zde
7.-9. třídy:  
podobné, ale otázky jsou trochu těžší, OTÁZKY zde

Soutěže je určena jednotlivcům, vypracované otázky a jídelníčky mohou žáci předat až do konce měsíce listopadu ředitelce školy nebo vedoucí školní jídelny.