ŠKOLNÍ ROK 2018/19

TÝDENNÍ PLÁN ŠKOLY

19.11.   ŠKOLNÍ BOWLINGOVÁ LIGA
Vybraní žáci naší školy ze 6. -9. tříd se zúčastní prvního kola bowlingové ligy pražských základních škol.

19. a 20.11.   PRAŽSKÝ GLOBUS
Martin Šulek ze 7. A  a David Nguyen z 9. A budou reprezentovat školu v celopražském kole zeměpisné soutěže Pražský glóbus.

20.11.   OLYMPIÁDA V DĚJEPISU
Vybraní žáci z devátéhoročníku se zúčastní školního kola olympiády z dějepisu, kterou pořádá DDM Jižní Město.

20. a 27.11.   I JAN ÁMOS KOMENSKÝ CHODIL DO ŠKOLY V CIZINĚ
Společnost META připravila pro žáky osmých tříd (8.C a 8.AB) workshop, ve kterém se budou zabývat problematikou migrace a začlenění cizinců do naší společnosti. Vžijí se do pocitů člověka, který začíná žít, studovat nebo pracovat v cizí zemi, zamyslí se nad dopady migrace v evropských i globálních souvislostech.

21.11.   BASKETBAL
Žáci a žákyně 8. a 9. ročníku se zúčastní obvodního kola Poprasku v basketbalu. Turnaj se uskuteční v ZŠ K Milíčovu.

21.11.  DIVADELMÍ PŘEDSTAVENÍ V ANGLIČTINĚ
Žáci 3. tříd zhlédnou divadelní představení JACKIE AND THE GIANT,  čtvrťáci a po nich i páťáci se podívají na představení s názvem FAIR BEAR. Divadlo je  koncipováno interaktivní formou a jako doplněk vyučování.

21.11.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Jablíčko a Motýlek navštíví Divadlo B – představení Otesánek.

22. a 23.11.  VĚČNÁ KRÁSA
Žáci šestého ročníku (6.AB a 6.CD) navštíví výtvarnou dílnu, kde se seznámí s historickými prameny starověkého Egypta, které budou sami tvořit. Na akci se přispívá z grantu EU S divadlem kolem světa.

23.11.   SCHOLA PRAGENSIS
Žáci 8. a 9. ročníku se v rámci své profesní orientace seznámí s nabídkou studijních možností v oblasti Prahy a středních Čech. Navštíví prezentační přehlídku Schola Pragensis, kterou v Kongresovém centru pořádá MHMP.

23.11.   CZECH REPUBLICK
Žáci z oddělení Beruška a Medvídek navštíví lego zemi plnou obřích českých památek a pohyblivých prvků na ploše větší než 900m2 v Hamleys Praha.

  KATEŘINSKÉ VEPŘOVÉ HODY

Vážení přátelé,
opět přicházíme s pozvánkou, tentokrát na již tradiční Kateřinské vepřové hody. Konají se ve středu 14.listopadu od 17 hodin v atriu školy a těšit se můžete na klasické zabíjačkové pochoutky, něco sladkého na zub, teplé i studené nápoje a možná i na malé hudební překvapení.