ŠKOLNÍ ROK 2017/18

TÝDENNÍ PLÁN

19.3.   ZOO PRAHA
Žáci druhých tříd si při návštěvě ZOO prohloubí své znalosti o zvířatech. Průvodce je provede nejzajímavějšími expozicemi dolní a horní části pražské ZOO. Z poutavého výkladu se dozví velké množstvi zajímavých informací o historii a současnosti zahrady a jejích obyvatel.

19.3.   TROJKOVÝ VOLEJBAL
Žáci a žákyně 6. – 7. tříd se zúčastní obvodního kola turnaje Poprask v trojkovém volejbalu. Celý turnaj se odehraje v našich tělocvičnách.

20.3.   MIKULKA GAMES
Vítězové školniho kola 7. ročníku v soutěži z anglického jazyka se účastní soutěže Mikulka English Games.

21.3.   KONCERT „OBRÁZKY Z VÝSTAVY“
Osmé a deváté třídy vyslechnou v Smetanově síni Obecního domu koncert hudebních velikánů 19. a 20. století, M. P. Musorgského, M. Ravela a C. Debussyho. Tato hudba jistě zanechá ve všech posluchačích silné dojmy.

21.3.   KATEŘINSKÁ SUPERSTAR – II.
Vybraní zpěváci z druhého stupně se střetnou v semifinále pěvecké soutěže. Nejlepší postoupí do závěrečného finále.

21.3.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Motýlek, Kytička, Hrošík a Beruška navštíví promítání nejlepších animovaných českých večerníčků.

21.3.   POHÁR STAROSTY
Vybraní žáci – sportovci se zúčastní slavnostního předání poháru v soutěži POPRASK – Pohár starosty Prahy 11. Naše škola vybojovala 2. místo.

23.3.   NÁRODNÍ MUZEUM
Žáci z oddělení Beruška a Medvídek navštíví expozici Noemova archa v Národním muzeu. Vstoupíme do fascinujícího světa živočichů, kteří obývají nebo obývali naši planetu.

  KATEŘINKY PRO VŠECHNY

Naše škola získala v rámci projektu podpory zlepšování kvality základního vzdělávání a výsledků žáků finanční prostředky, které umožňují kromě jiného i doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, které by mělo pomoci těmto žákům lépe zvládat požadavky a výstupy školního vzdělávacího programu a které zajišťují naši vyučující.

První etapu tohoto doučování nabízíme ve 2. pololetí školního roku 2017/18 vytypovaným žákům v základních předmětech (matematika, čeština, angličtina).

Doučování bude realizováno v každém předmětu 1x týdně ve stanovený čas, max. počet žáků v doučovací skupině je 5, minimální 3 žáci. Takto nízkopočetná skupina skýtá možnost doučit a „dohnat“, co nestihl žák v příslušné hodině, a tak dát žákovi možnost lépe se připravit pro další výuku. Aby náš projekt mohl mít úspěch, je nutná součinnost rodičů, žáků i vyučujících – žáci musí docházet pravidelně a řádně plnit zadané úkoly, rodiče budou informováni o průběhu a výsledcích doučování i o požadavcích na ev. domácí přípravu., učitelé se v rámci doučování budou zaměřovat zejm. na základní učivo, které je třeba pro další výuku daného předmětu. Toto doučování je žákům poskytováno zdarma, nicméně pokud se žák přihlásí, je třeba absolvovat celý pololetní cyklus.