ŠKOLNÍ ROK 2018/19

TÝDENNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

20.5.   NEJSME JEN SPOLUŽÁCI, ALE I KAMARÁDI – Prevence 2
V rámci primární prevence projdou žáci druhého ročníku (2.C,A) programem, který je zaměřený na tvorbu zdravého třídního kolektivu. Program je částečně hrazen z grantu MHMP.

20.5.   FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD – II. st.
I v letošním školním roce se jednotlivé třídy mohou společně vyfotografovat a odnést si tak památku na kamarády a společně prožitá léta školní docházky. 

20. a 22.5.   MINIZOO
Žáci z oddělení Jablíčko a Kytička (Mráček, Slunečnice a Sluníčko) se v rámci vycházky vydají do Milíčovského lesa a Minizoo, kde si prohlédnou domácí zvířata a jejich mláďátka a některá zvířátka z lesa a dozví se jistě spoustu zajímavých informací.

21.5.   MUZEUM HL. MĚSTA PRAHA
Žáci 7.C odhalí, co všechno může o knížeti Václavovi prozradit středověká nástěnná malba v expozici. Získají informace o dvojím zobrazování sv. Václava – symbolickém a historickém. Utvářejí dovednost pozorování a porozumění památkám minulosti.

21.5.   FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD – I. st.
I v letošním školním roce se jednotlivé třídy mohou společně vyfotografovat a odnést si tak památku na kamarády a společně prožitá léta školní docházky. 

22.5.   OPEN TURNAJ V MINIHÁZENÉ
Žáci a žákyně 2. – 5. tříd se zúčastní závěrečného turnaje v miniházené Open 2019. Celý turnaj proběhne v areálu TJ Astra Praha.

22.5.   MALOSTRANSKÁ BESEDA
Žáci z oddělení Beruška a Medvídek navštíví Malostranskou besedu – Leporelo – interaktivní výstava – jak dětem znovu přiblížit svět knížek.

23.5.   PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU
Žáky 1.C, A čeká cesta pohádkovým světem plná náhlých překvapení a pohádkových postav v místní knihovně.

23.5.   GAME
Jak již název napovídá, je inscenace GAME věnovaná problematice internetu a sociálních sítí. Představení se koná v divadle Minor a zúčastní se ho žáci 5.A,B.

23. a 24.5.   NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
Žáci 7. (8.) ročníku navštíví Národní technické muzeum, ve kterém se zúčastní výstavy „Made in Czechoslovakia, aneb průmysl, který dobyl svět“. Vstupné je hrazeno z ESF S divadlem kolem světa.

23.5.   KNIHOVNA OPATOV
Žáci z oddělení Jablíčko, Kytička a Beruška navštíví knihovnu Opatov – beseda Prázdninové příběhy.

24.5.   DOBRODRUŽNÁ LITERATURA
Žáci 5.A,B se zúčastní v knihovně interaktivní besedy, která je seznámí s knihou D. Defoa „Robinson Crusoe“ a přiblíží žánr „dobrodružná literatura“.

24.5.   CYKLISTIKA
Vybraní žáci a žákyně 6 . 9. tříd se zúčastní obvodního kola Poprasku v cyklistice. Závod bude probíhat v Miličovském lese.