ŠKOLNÍ ROK 2018/19

ŠKOLNÍ AKTUALITY

Máme za sebou již více než půlku prázdnin, přesto se ve škole stále něco děje:

uzavřeli jsme počty nově přijatých žáků, stanovili počty tříd v jednotlivých ročnících a jejich třídní učitele (viz. ÚDAJE O TŘÍDÁCH)
– doplnili jsme kolektiv učitelů I. a II.st. podle potřeb nového školního roku
– zástupkyně obou stupňů mají hotové rozvrhy tříd.

A jak bude ve škole vypadat srpen? Pracovně:

– ve školní družině budou vyměněna některá stará okna, zejm. v šatnách a dalších obslužných prostorách
– začaly stavební úpravy školní jídelny Kateřinky, která se změní podobně jako vloni ŠJ Tererova
– kromě toho dostanou obě jídelny nové vybavení – chladící boxy, které umožní mnohem pestřejší nabídku ovoce a zeleniny naším strávníkům
– další učebny získají nové lavice a židle.

Přejeme rodičům i žákům příjemné prožití zbytku prázdnin, škola bude určitě v pondělí 3. září připravena, aby vstoupila do jubilejního školního roku v co nejlepší kondici.