menu

HALLOWEEN

První tradiční velkou akcí, kterou připravil Klub přátel školy ve spolupráci se školou, je

KATEŘINSKÝ HALLOWEEN.


Ve středu 21. října
se těšíme na setkání s dětmi a jejich rodiči ve ŠKOLNÍM ATRIU Laughing.

V 17,00 hod. začínáme soutěž O nejhezčí dýni (přineste s sebou dlabacího náčiní a symbolickou 20,- za dýni, kterou si po skončení akce můžete odnést domů).

V 17,30 hod. se vydají první rodinné týmy na "kvízovou" výpravu (nezapomeňte tužku!)
DOBYTÍ KATEŘINEK.

halloween

TÝDEN PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA

Ve spolupráci se společností Zdravotníci s.r.o proběhne od 19. do 23. října vzdělávací akce, během které budou všichni žáci 4. - 9. tříd proškoleni v poskytnutí první pomoci.
Více než 75 % obyvatel si neví rady s poskytnutím první pomoci.
Nechceme, aby se naši žáci zařadili mezi ně.

Více o akci.zdravotnici

note

TÝDENNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

5.10.   COCA COLA CUP
Vybraní žáci 6. - 9. tříd se zúčastní obvodního kola Coca Cola Cupu  ve sportovním areálu ZŠ Mikulova.
5. a 6.10.   ORCHESTR BEZ FRAKU
Žáci 7. tříd navštíví FOK, jeho zkušebny, archiv i  zkoušku celého orchestru v Obecním domě. Tam si prohlednou všechny salónky a vyslechnou krátký koncert smyčcového kvarteta.
5. a 16.10.   HRA NA HRAD
Žáci 4.BD a později i žáci 4.AC se zúčastní  programu na Pražském hradě, kde se aktivně zapojí do poznávání historie hradu.
6.10.   MINIFOTBAL
Vybraní žáci 6. - 9. tříd se zúčastní obvodního kola Poprasku v minifotbalu ve sportovním areálu ZŠ K Milíčovu.
6. a 7.10.   PRAŽSKÝ HRAD
Žáci 5.C a 5.AB absolvují s průvodcem prohlídku Pražského hradu.
6., 19. a  23.10.   NEŽ OTOČÍME KOHOUTKEM
Žáci 8.A, B a C se zúčastní programu Než otočíme kohoutkem  v Toulcově dvoře. Tento program je zaměřen na problematiku zdrojů, přípravy pitné vody a hospodaření s ní. Získané znalosti  jsou součástí výuky chemie  a celoročního projektu Voda. Na vstupné přispíváme z grantu MÚ Prahy 11.
7.10.   FOTOGRAFOVÁNÍ
Žáci 1. tříd se vyfotografují na památku na nástup do školy a odnesou si portrétní foto v rámečku.
7.10.   KNIHOVNA
Pražské pověsti - žáci 3. E si poslechnou pověsti o různých zákoutích Prahy a dozvědí se, jak mohou vznikat názvy částí Prahy. 
7.10.   TVOŘIVÁ KATEŘINKA NANEČISTO
Předškoláky zveme na říjnovou Tvořivou školu, kde si pohrají s divadélkem, budou poznávat školní pomůcky a pracovat s kouzelnou tabulí.
8.10.   POLICIE ČR
Prvňáčci absolvují besedu s policistou o základních zásadách bezpečného chování.
8. a 9.10.   DENDROLOGICKÁ ZAHRADA
Žáci 4.A absolvují v Dendrologické zahradě procházku,kdy jsou jim stromy představeny v různých souvislostech. Program probíhá v terénu, děti mají možnost pracovat přímo s rostlinami a ihned si spojit výklad s názornou ukázkou.
8.10.   VODNÍ ELEKTRÁRNA HUČÁK
Žáci 9. ročníku navštíví vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové, kde zhlédnou expozici věnovanou obnovitelným zdrojům, prohlédnou si vodní elektrárnu a zároveň se při prohlídce města seznámí s architekturou první republiky.
9.10.   FLORBAL
Vybraní žáci  1. - 3. tříd se zúčastní florbalového turnaje Campanus cup. Turnaj se uskuteční v ZŠ Campanus.
 
note

OVOCE DO ŠKOL

Pro žáky 0. - 5. ročníku
Pátek 9.10.: jablko

note
tužka