ŠKOLNÍ ROK 2019/20

Nabízíme provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY v prvních dvou červencových týdnech

Od 29. června do 10. července budou moci žáci přihlášení ve školním roce 2019/20 do školní družiny využít prodloužený provoz.
Více informací zjistíte ZDE.

Ředitelské volno pro žáky

Na základě § 24 odst. 2. Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v aktuálním znění, vyhlašuje ředitel školy v pondělí 29. a úterý 30. června 2020 pro žáky ředitelské volno. 

Setkání rodičů budoucích 1. tříd – 11.6. od 17:00 hod

Zveme rodiče našich budoucích prvňáčků na schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2020 od 17 hodin. Vstup do školy vchodem z ulice Tererova, který bude otevřen od 16:40. 
Více informací najdete – zde

Výuka žáků  2. stupně od 8. 6. 2020

Od 8. června 2020 je povolen dobrovolný vstup do školy i pro žáky  druhého stupně. Od tohoto data vypíší jednotliví vyučující konzultační hodiny, které budou moci žáci po předchozí domluvě (e-mail, telefon) využít. Vyučující si také mohou pozvat žáky na konzultační hodiny v případě, že jejich přítomnost je nutná pro uzavření známky z daného předmětu. V průběhu června také proběhnou třídnické hodiny. I v tomto případě platí, že při první vstupu do škoy je třeba odevzdat vyplněné čestné prohlášenízde.

Další informace a přehled konzultačních hodin bude zveřejněn na nástěnce školy v Bakalářích v průběhu následujícího týdne.

Osobní přítomnost žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Od pondělí 25. května Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku každý pracovní den.
Vstupenkou do školy je čestné prohlášení – zde. Konkrétní informace – zde.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 27. 4. 2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „vyhláška o hodnocení”). Vyhláška o hodnocení byla vydána z důvodu změny organizace vyučování, které probíhalo ve větší části v období druhého pololetí školního roku 2019/2020 nestandardním způsobem z důvodu nařízení vlády k uzavření škol a školských zařízení.

A jak to bude vypadat v praxi? Hodnocení je plně v odborné kompetenci jednotlivých vyučujících, kteří budou vycházet zejména z níže uvedených skutečností:
– pololetní klasifikace z prvního pololetí,
– přihlédnutí k hodnocení za dobu, kdy byli ve druhém pololetí žáci ve škole,
– zohlednění přístupu žáků v době, kdy probíhala výuka distančně.