ŠKOLNÍ ROK 2017/18

TÝDENNÍ PLÁN

27.6.   STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ – CHODOVSKÁ TVRZ
Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉ PŘEDPOVĚDI POČASÍ SE PŘEDSTAVENÍ NA CHODOVSKÉ TVRZI RUŠÍ

29.6.   POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
Na závěr školního roku se žáci i učitelů rozloučí se současnými děváťáky tradiční akcí „posledního zvonění“.
Konec akce – vyučování bude zhruba v 9,15 hod. Žáci budou odcházet těmi vchody, kde mají šatny.