ŠKOLNÍ ROK 2017/18

TÝDENNÍ PLÁN

26. a 27.3.   VELIKONOCE
Žáci čtvrtého ročníku (4.AB a 4.CD) navštíví program Velikonoční hostina v kostele sv. Ignáce. Rozšíří své znalosti o evropské kultuře.

28.3.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Mráček, Zmrzlina, Sluníčko a Slunečnice navštíví představení divadla Toymachone – Rytíři, které nás přenese do dob králů a královen a dozvíme se jakou sílu má láska.

28.3.   APRÍLOVÁ ŠKOLA
Tradiční soutěžní přehlídka programu tříd, tentokrát na téma Kateřinský kabaret. Od 9,00 bude svoje „kabarety“ prezentovat žáci 4. a 5. tříd, od 11,00 se potom představí žáci II. stupně (6.ABC, 7.AC a 9.ABC). Předpokládaný konec ve 13,30.
Akce je přístupná rodičovské veřejnosti (vchod do tělocvičen přes hřiště).

29.3.   VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

30.3.   STÁTNÍ SVÁTEK

2.4.   VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

  KATEŘINKY PRO VŠECHNY

Naše škola získala v rámci projektu podpory zlepšování kvality základního vzdělávání a výsledků žáků finanční prostředky, které umožňují kromě jiného i doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, které by mělo pomoci těmto žákům lépe zvládat požadavky a výstupy školního vzdělávacího programu a které zajišťují naši vyučující.

První etapu tohoto doučování nabízíme ve 2. pololetí školního roku 2017/18 vytypovaným žákům v základních předmětech (matematika, čeština, angličtina).

Doučování bude realizováno v každém předmětu 1x týdně ve stanovený čas, max. počet žáků v doučovací skupině je 5, minimální 3 žáci. Takto nízkopočetná skupina skýtá možnost doučit a „dohnat“, co nestihl žák v příslušné hodině, a tak dát žákovi možnost lépe se připravit pro další výuku. Aby náš projekt mohl mít úspěch, je nutná součinnost rodičů, žáků i vyučujících – žáci musí docházet pravidelně a řádně plnit zadané úkoly, rodiče budou informováni o průběhu a výsledcích doučování i o požadavcích na ev. domácí přípravu., učitelé se v rámci doučování budou zaměřovat zejm. na základní učivo, které je třeba pro další výuku daného předmětu. Toto doučování je žákům poskytováno zdarma, nicméně pokud se žák přihlásí, je třeba absolvovat celý pololetní cyklus.