Údaje o třídách

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TŘÍDÁCH

Třída Počet žáků Umístění učebny
Šatna
Třídní učitel/ka Telefon E-mail
226 809 …
0.P  14 B1 1. patro T
Markéta Košťálová
722 kostalova@zskaterinky.cz
1.A
 28 C1 přízemí
T
Alena Hausnerová
721 hausnerova@zskaterinky.cz
1.B
 28  C1 přízemí
 T Jana Hájková 721 hajkova@zskaterinky.cz
1.C
28
 C1 přízemí
 T Michaela Kovářová 721 kovarova@zskaterinky.cz
2.A  23 B1 1. patro
T
Jana Skoupilová 725 skoupilova@zskaterinky.cz
2.B  23 B1 1. patro T
Blanka Waldhansová 725 waldhansova@zskaterinky.cz
2.C  22 B1 1. patro T
Markéta Dobrovolná 725 dobrovolna@zskaterinky.cz
3.A  20 B2 přízemí KK
Alena Fuhrmannová 706 fuhrmannova@zskaterinky.cz
3.B  25 B2 přízemí KK
Marie Brabcová 706 brabcova@zskaterinky.cz
3.C  24 B2 1. patro
KK
Marcela Křížová 707 krizova@zskaterinky.cz
3.D  24 B2 1. patro KK Věra Malinová 707 malinova@zskaterinky.cz
4.A  26 B2 1. patro KK
Jolana Ronková 707 ronkova@zskaterinky.cz
4.B  26 B2 1. patro
KK
Marina Vavroňová 707 vavronova@zskaterinky.cz
4.C  26 B2 přízemí KK
Hana Chlupáčová 706 chlupacova@zskaterinky.cz 
4.D  24 C2 přízemí
KK
Ivana Vonášková 728 vonaskova@zskaterinky.cz
5.A  25 B1 přízemí
T
Michaela Skálová 735 skalova@zskaterinky.cz
5.B  24 B1 přízemí T
Zdeňka Laboutková 735 laboutkova@zskaterinky.cz
5.C  26 C2 přízemí
KK
Miroslava Roztočilová
728 roztocilova@zskaterinky.cz
5.D  26 B1 přízemí T
Olga Velková 735 velkova@zskaterinky.cz
5.E
24
C2 přízemí KK
Ivana Štěpánová 728 stepanova@zskaterinky.cz
6.A  24 D2 2. patro KK
Jana Potůčková 738 potuckova@zskaterinky.cz
6.B  25 D1 přízemí KK
Tomáš Zdeněk 730 zdenek@zskaterinky.cz
6.C  26 D1 1. patro KK
Zita Dayefová 730 dayefova@zskaterinky.cz
6.D  27 D1 2. patro KK Sandra Sýkorová 737 s.sykorova@zskaterinky.cz
7.A  27 D1 2. patro KK
David Hennlich 708 hennlich@zskaterinky.cz
7.B  25 D2 1.patro KK
Alena Nováková 712 novakova@zskaterinky.cz 
7.C  26 D1 2.patro KK
Kateřina Poláková 708 polakova@zskaterinky.cz
7.D
27
D2 1. patro
KK
Marie Kintšnerová
741 kintsnerova@zskaterinky.cz
8.A  23 D1 1. patro KK
Jana Krautwurmová 716 krautwurmova@zskaterinky.cz
8.B  24 D2 1. patro KK
Monika Říhová 732 rihova@zskaterinky.cz
8.C  22 D2 1. patro KK
Ondřej Svoboda
741 svoboda@zskaterinky.cz
9.A  22 D2 2. patro KK
Blanka Novotná 713 novotna@zskaterinky.cz
9.B  21 D1 přízemí KK
Roman Jaroš 715 jaros@zskaterinky.cz
9.C  20 D1 1. patro KK
Václava Vaňková 716 vankova@zskaterinky.cz