Údaje o třídách

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TŘÍDÁCH

Třída Počet žáků Umístění učebny
Šatna
Třídní učitel/ka Telefon E-mail
226 809 …
0.P  14 B1 1. patro T
Markéta Košťálová
722 kostalova@zskaterinky.cz
1.A  23 C2 přízemí KK
Jana Vejražková 728 vejrazkova@zskaterinky.cz
1.B  23 C2 přízemí KK
Blanka Waldhansová 728 waldhansova@zskaterinky.cz
1.C  22 C2 přízemí KK
Markéta Dobrovolná 728 dobrovolna@zskaterinky.cz
2.A  20 B2 přízemí KK
Alena Fuhrmannová 706 fuhrmannova@zskaterinky.cz
2.B  25 B2 přízemí KK
Marie Brabcová 706 brabcova@zskaterinky.cz
2.C  24 B2 1. patro
KK
Marcela Křížová 707 krizova@zskaterinky.cz
2.D  24 B2 1. patro KK Věra Malinová 707 malinova@zskaterinky.cz
3.A  26 B2 1. patro KK
Jolana Ronková 707 ronkova@zskaterinky.cz
3.B  26 C1 přízemí T
Jana Hájková 721 hajkova@zskaterinky.cz
3.C  26 B2 přízemí KK
Michaela Kovářová 706 kovarova@zskaterinky.cz
3.D  24 B2 1. patro
KK
Jarmila Honsová 707 honsova@zskaterinky.cz
4.A  25 B1 přízemí
T
Michaela Skálová 735 skalova@zskaterinky.cz
4.B  24 B1 přízemí T
Zdeňka Laboutková 735 laboutkova@zskaterinky.cz
4.C  26 C1 přízemí
T
Alena Hausnerová 721 hausnerova@zskaterinky.cz
4.D  26 C1 přízemí T
Olga Velková 721 velkova@zskaterinky.cz
4.E
24
B1 1. patro T
Hana Jusková 725 juskova@zskaterinky.cz
5.A  24 B1 1. patro T
Iva Vonášková 725 vonaskova@zskaterinky.cz
5.B  25 B1 1. patro T
Hana Chlupáčová 725 chlupacova@zskaterinky.cz 
5.C  26 D1 2. patro
T
Ivana Štěpánová 727 stepanova@zskaterinky.cz
5.D  27 D1 2. patro T Miroslava Roztočilová 737 roztocilova@zskaterinky.cz
6.A  27 D1 2. patro KK
David Hennlich 708 hennlich@zskaterinky.cz
6.B  25 D2 1.patro KK
Alena Nováková 712 novakova@zskaterinky.cz 
6.C  26 D1 2.patro KK
Kateřina Poláková 708 polakova@zskaterinky.cz
6.D
27
D2 1. patro
KK
Marie Kintšnerová
741 kintsnerova@zskaterinky.cz
7.A  23 D1 1. patro KK
Jana Krautwurmová 716 krautwurmova@zskaterinky.cz
7.B  24 D2 1. patro KK
Monika Říhová 732 rihova@zskaterinky.cz
7.C  22 D2 1. patro KK
Ondřej Svoboda
741 svoboda@zskaterinky.cz
8.A  22 D2 2. patro KK
Blanka Novotná 713 novotna@zskaterinky.cz
8.B  21 D1 přízemí KK
Lukáš Taller 715 taller@zskaterinky.cz
8.C  20 D1 1. patro KK
Václava Vaňková 716 vankova@zskaterinky.cz
9.A  23 D2 2. patro
KK
Jana Potůčková 738 potuckova@zskaterinky.cz
9.B  20 D1 1. patro KK
Zita Dayefová 730 dayefova@zskaterinky.cz
9.C  18 D1 2. patro KK
Zita Dayefová 730 dayefova@zskaterinky.cz