Údaje o třídách

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TŘÍDÁCH

Třída Počet žáků Umístění učebny
Šatna
Třídní učitel/ka Telefon E-mail
226 809 …
0.P  14 B1 1. patro T
Markéta Košťálová
722 kostalova@zskaterinky.cz
1.A  23 C2 přízemí KK
Jana Vejražková   vejrazkova@zskaterinky.cz
1.B  23 C2 přízemí KK
Blanka Waldhansová   waldhansova@zskaterinky.cz
1.C  22 C2 přízemí KK
Markéta Dobrovolná   dobrovolna@zskaterinky.cz
2.A  20 B2 přízemí KK
Alena Fuhrmannová   fuhrmannova@zskaterinky.cz
2.B  25 B2 přízemí KK
Marie Brabcová   brabcova@zskaterinky.cz
2.C  24 B2 1. patro
KK
Marcela Křížová   krizova@zskaterinky.cz
2.D  24 B2 1. patro KK Věra Malinová   kovarova@zskaterinky.cz
3.A  26 B2 1. patro KK
Jolana Ronková   ronkova@zskaterinky.cz
3.B  26 C1 přízemí T
Jana Hájková   hajkova@zskaterinky.cz
3.C  26 B2 přízemí KK
Michaela Kovářová   malinova@zskaterinky.cz
3.D  24 B2 1. patro
KK
Jarmila Honsová   honsova@zskaterinky.cz
4.A  25 B1 přízemí
T
Michaela Skálová   skalova@zskaterinky.cz
4.B  24 B1 přízemí T
Zdeňka Laboutková   laboutkova@zskaterinky.cz
4.C  26 C1 přízemí
T
Alena Hausnerová   hausnerova@zskaterinky.cz
4.D  26 C1 přízemí T
Olga Velková   velkova@zskaterinky.cz
4.E
24
B1 1. patro T
Hana Jusková   juskova@zskaterinky.cz
5.A  24 B1 1. patro T
Iva Vonášková   vonaskova@zskaterinky.cz
5.B  25 B1 1. patro T
Hana Chlupáčová   chlupacova@zskaterinky.cz 
5.C  26 D1 2. patro
T
Ivana Štěpánová   stepanova@zskaterinky.cz
5.D  27 D1 2. patro T Miroslava Roztočilová   roztocilova@zskaterinky.cz
6.A  27 D1 2. patro KK
David Hennlich   hennlich@zskaterinky.cz
6.B  25 D2 1.patro KK
Alena Nováková   novakova@zskaterinky.cz 
6.C  26 D1 2.patro KK
Kateřina Poláková   polakova@zskaterinky.cz
6.D
27
D2 1. patro
KK
Marie Kintšnerová
  kintsnerova@zskaterinky.cz
7.A  23 D1 1. patro KK
Jana Krautwurmová   krautwurmova@zskaterinky.cz
7.B  24 D2 1. patro KK
Monika Říhová   rihova@zskaterinky.cz
7.C  22 D2 1. patro KK
Ondřej Svoboda
  svoboda@zskaterinky.cz
8.A  22 D2 2. patro KK
Blanka Novotná   novotna@zskaterinky.cz
8.B  21 D1 přízemí KK
Lukáš Taller   taller@zskaterinky.cz
8.C  20 D1 1. patro KK
Václava Vaňková   vankova@zskaterinky.cz
9.A  23 D2 2. patro
KK
Jana Potůčková   potuckova@zskaterinky.cz
9.B  20 D1 1. patro KK
Michaela Nevěčná   nevecna@zskaterinky.cz
9.C  18 D1 1. patro KK
Zita Dayefová   dayefova@zskaterinky.cz