Příkaz ŘŠ k zajištění bezpečnosti

PŘÍKAZ ŘEDITELE ŠKOLY K ZABEZPEČENÍ PROVOZU ŠKOLY A BEZPEČNOSTI ŽÁKŮ A PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

V souladu se školním řádem bod 1.5 Ustanovení pro rodiče a další návštěvníky školy přijímá škola následující opatření k ochraně a zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy:

1. Zákaz vstupu dospělých osob do prostor šaten, a to jak školy, tak školní družiny.

2. Vstup z ulice Tererova je určen pouze žákům ZŠ a strávníkům ŠJ (v době 11,40 – 12,00 i rodičům, kteří vyzvedávají oběd pro nemocné dítě).

3. Rodiče a ostatní návštěvníci mohou vstupovat do školy pouze hlavním vchodem (Ke Kateřinkám), kde jsou povinni se nahlásit u vrátné nebo službu konajícího pracovníka – (zapsání do návštěvní knihy po předložení občanského průkazu a uvedení důvodu návštěvy; na základě zápisu do knihy návštěv bude zapůjčen návštěvníku školy průkaz návštěvníka, který musí mít osoba pohybující se v objektu školy umístěn na oblečení na viditelném místě; při odchodu ze školy průkaz odevzdá zpět pracovníku školy).

4. V případě porušení tohoto nařízení má škola právo povolat městskou policii nebo Policii ČR.

V Praze 1.8.2019

Mgr. Jiří Šimon, ředitel školy