S divadlem kolem světa

S DIVADLEM KOLEM SVĚTA

V termínu od 1.9.2017 do 31.8.2019 realizujeme v rámci výzvy číslo 21, Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti také projekt „S divadlem kolem světa“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_0000309.
Cíle projektou jsou zejména:
– inovace vybraných odborných předmětů
– odborné exkurze
– projektové vyučování a projektové dny
– divadelní představení
– volnočasové aktivity.

Celková výše podpory je 3.381.864,- Kč (z toho 270.000 Kč investice).