Akce za odměnu

AKCE ZA ODMĚNU

Vyhodnocení a oceňování aktivních a úspěšných žáků má na naší škole již  dlouholetou tradicí.

Za každé čtvrtletí (4x ročně) vyhodnocují třídní učitelé 3. – 9. tříd ve spolupráci s žáky třídy dva žáky za třídu, kteří se v uplynulém čtvrtletí nejaktivněji zapojili do školního dění. Vyhodnoceni mohou být žáci např. za úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěžích, aktivní práci pro školu či třídu, sběr papíru, aktivní přístup k plnění školních úkolů, apod.).
Tito žáci jsou pak odměněni za své mimořádné aktivity speciální akcí pořádanou školou (ve spolupráci s KPŠ).

Přehled akcí za odměnu ve školním roce 2017/18

1. čtvrtletí  Bowling  
2. čtvrtletí Bruslení
 
3. čtvrtletí    
4. čtvrtletí Fotbalgolf – Újezd  

Vyhodnocení žáci za jednotlivá čtvrtletí

I. čtvrtletí