BAKALÁŘI

 BAKALÁŘI

Bakaláři jsou školní elektronický informační systém, který naše škola používá pro řadu předepsaných pedagogických činností. Skládá se z celé řady tzv. modulů, které umožňují vedení pedagogické dokumentace souhrnně, přehledně a pro všechny pedagogy dostupně (matrika, třídní kniha, rozvrh, plán akcí, žákovská knížka).

Některé moduly, resp. jejich kombinace, umožňují prostřednictvím webového rozhraní přístup i mimo školu, a to nejen pedagogickým pracovníkům, ale i rodičům.

Internetová žákovská knížka

Zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků,  akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod.
Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žaky a jejich rodiči. Např. omlouvaní žaků, hromadné rozesláni pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.

Rodiče jsou tak informováni o dění ve škole téměř nepřetržitě a aktuálně. Mohou pak včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez jejich vědomi, na kázeňské prohřešky apod. Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech určitě přivítají nemocní nebo zaostávající žáci a samozřejmě i jejich rodiče.

Některé informace jsou do systému vkládány jednou týdně (klasifikace, akce školy), jiné jsou evidovány denními záznamy.