FORMULÁŘE

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

  Název formuláře Oblast využití
S1 Žádost o přijetí k základnímu vzdělání ZŠ – nástup do 1. ročníku od 1. září 2019
Žádost o přijetí pro oblasti mimo spádové ulice (dokument má dvě stránky !)
S2 Žádost o odklad školní docházky ZŠ – odložení nástupu do 1. ročníku (dokument má dvě stránky !)
S3 Žádost o přijetí do přípravné třídy ZŠ – nástup do přípravného ročníku od 1. září 2018
S4 Žádost o povolení přestupu žáka ZŠ – žák z jiné školy přestupuje do naší školy
S5 Oznámení o odchodu žáka ze školy ZŠ – žák na naší škole ukončuje školní docházku, přestupuje jinam
S6 Žádost o uvolnění žáka ze školy ZŠ – uvolnění předem známé nepřítomnosti delší než 1 den
S7 Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy
ZŠ – žádost o uvolnění z předmětu ze zdravotních důvodů
S8 Žádost o uvolnění žáka z jiného předmětu ZŠ – žádost o uvolnění z předmětu (mimo TV)
S9 Žádost o povolení vzdělávání podle IVP ZŠ – žádost o individuální vzdělávací plán
S10 Opatření proti vši dětské ZŠ – informace pro rodiče při výskytu vší u dětí
S11 Potvrzení o zaplacení sportovního kroužku ZŠ – potvrzení pro rodiče k uplatnění příspěvku od ZP; rodič vyplní šedá políčka, škola zbytek; vydává se při 1. třídních schůzkách při placení kroužků
S12 Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte ZŠ – potvrzení potřebné pro účast dítěte na škole v přírodě; lze využít i pro ozdravné pobyty, dětské tábory a pro školní výuku plavání
S13    
D3 Odhlášení ze školní družiny ŠD – ukončení docházky do školní družiny
D4 Odhlášení ze školního klubu ŠK – ukončení docházky do školního klubu