KONTAKTY

VEDENÍ ŠKOLY
Mgr. Jiří ŠIMON
ředitel školy
226 809 702, 222 365 538
simon@zskaterinky.cz
Mgr. Vladislava SMETANOVÁ
statutární zástupce ŘŠ, I. stupeň,  školní družina, výchovná poradkyně
226 809 705, smetanova@zskaterinky.cz
Mgr. Jana SVOBODOVÁ
zástupkyně ŘŠ, II.stupeň, školní metodik prevence
226 809 704, svobodova@zskaterinky.cz
Mgr. Lenka MAŠÍNOVÁ
zástupkyně ŘŠ, školní matrika, dokumentace, výkaznictví
226 809 703, masinova@zskaterinky.cz

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Vlaďka SMETANOVÁ – výchovná poradkyně
tel. 226 809 705, smetanova@zskaterinky.cz

Mgr. Jana SVOBODOVÁ – školní metodik prevence
tel. 226 809 704, svobodova@zskaterinky.cz

DALŠÍ ÚSEKY ŠKOLY
Zuzana ŠŤÁSTKOVÁ
vedoucí vychovatelka školní družiny
226 809 724
druzina@zskaterinky.cz
Michaela LABUTOVÁ
vedoucí školní jídelny (stravné, jídelníčky)
226 809 718
jidelna@zskaterinky.cz
Pavla KUBÍČKOVÁ
referentka pro administrativu, fakturace, finance školy
226 809 701
kubickova@zskaterinky.cz
Dana ZDEŇKOVÁ
referentka pro majetek, pronájmy, doplňkovou činnost
226 809 709
zdenkova@zskaterinky.cz
Barbora DOUBKOVÁ
referentka pro studijní záležitosti, granty, kroužky, program ISIC
226 809 710
doubkova@zskaterinky.cz

 

Mgr. Barbora ŠMÍDOVÁ – školní psycholožka
tel. 226 809 736, smidova@zskaterinky.cz

Mgr. Klára POSPÍŠILOVÁ – školní speciální pedagog
tel. 226 809 736, pospisilova@zskaterinky.cz