KONTAKTY

VEDENÍ ŠKOLY
Mgr. Blanka JANEČKOVÁ
ředitelka školy
226 809 702, 222 365 538
janeckova@zskaterinky.cz

Mgr. Jiří ŠIMON
statutární zástupce ŘŠ, IT koordinátor, školní matrika a dokumentace školy
226 809 703
simon@zskaterinky.cz

Mgr. Vladislava SMETANOVÁ
zástupkyně ŘŠ, I. stupeň, školní družina,
výchovná poradkyně
226 809 705
smetanova@zskaterinky.cz
Mgr. Jana SVOBODOVÁ
zástupkyně ŘŠ, II.stupeň, školní metodik prevence
226 809 704
svobodova@zskaterinky.cz

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Vlaďka SMETANOVÁ – výchovná poradkyně
tel. 226 809 705, smetanova@zskaterinky.cz

Mgr. Jana SVOBODOVÁ – školní metodik prevence
tel. 226 809 704, svobodova@zskaterinky.cz

DALŠÍ ÚSEKY ŠKOLY
Zuzana ŠŤÁSTKOVÁ
vedoucí vychovatelka školní družiny
226 809 724
druzina@zskaterinky.cz
Radka ŠÍSTKOVÁ
vychovatelka školního klubu
226 809 743
klub@zskaterinky.cz
Michaela LABUTOVÁ
vedoucí školní jídelny (stravné, jídelníčky)
226 809 718
jidelna@zskaterinky.cz
Pavla KUBÍČKOVÁ
hospodářka (administrativa, fakturace, finance školy)
226 809 701
kubickova@zskaterinky.cz
Dana ZDEŇKOVÁ
hospodářka (majetek, pronájmy, doplňková činnost)
226 809 709
zdenkova@zskaterinky.cz
  

Mgr. Bára ŠMÍDOVÁ – školní psycholožka
tel. 226 809 736, smidova@zskaterinky.cz

Mgr. Klára POSPÍŠILOVÁ – školní speciální pedagog
tel. 226 809 722, pospisilova@zskaterinky.cz