KONTAKTY

VEDENÍ ŠKOLY
Mgr. Blanka Janečková
ředitelka školy
226 809 702, 222 365 538
janeckova@zskaterinky.cz

Mgr. Jiří Šimon
statutární zástupce ŘŠ, IT koordinátor, školní matrika a dokumentace školy
226 809 703
simon@zskaterinky.cz

Mgr. Vladislava Smetanová
zástupkyně ŘŠ, I. stupeň, školní družina, výchovná poradkyně
226 809 705
smetanova@zskaterinky.cz
Mgr. Jana Svobodová
zástupkyně ŘŠ, II.stupeň, školní metodik prevence
226 809 704
svobodova@zskaterinky.cz
DALŠÍ ÚSEKY ŠKOLY
Zdenka Černá
vedoucí vychovatelka školní družiny
226 809 724
druzina@zskaterinky.cz
Michaela Labutová
vedoucí školní jídelny (stravné, jídelníčky)
226 809 718
jidelna@zskaterinky.cz
Pavla Kubíčková
hospodářka (administrativa, fakturace, finance školy)
226 809 701
kubickova@zskaterinky.cz
Dana Zdeňková
hospodářka (majetek, pronájmy, doplňková činnost)
226 809 709
zdenkova@zskaterinky.cz