Měsíční plán akcí školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – ŘÍJEN 2019

1.10.   ZOO PRAHA
Žáci 1.B společně se svou třídní učitelkou a vychovatelkou vyrazí na celodenní výlet do zoologické zahrady.

2.10.   ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Zástupci tříd se setkají s vedením školy a získají informace nejen o říjnových akcích školy a klubu přátel školy.

2. a 9.10.   KDO BYDLÍ V LESE
S dětmi z 2.C (2.B) v dendrologické zahradě v Průhonicích zjistíme, kdo bydlí ve starém stromě nebo v pařezu, kdo se schovává pod listím nebo si právě staví hnízdo? Během cesty lesem prozkoumáte, co v lese roste a kdo zde žije, kde bydlí a čím se živí. Podle obrázků určíte hlavní stromy, zalovíte si v lesní hrabance a budete pátrat po lesních obyvatelích, na které si také zahrajete. Zjistíme, co by mohlo lesu škodit, a jak můžeme jeho obyvatelům pomáhat.

2.,7.,8. a 11.10.   KRÁLOVSKÁ CESTA
Třída 4.A (4.C, B a D) se s průvodkyní paní Ivkovičovou vydá po cestě českých králů od Prašné brány až ke Karlovu mostu. Při vycházce se seznámíme s historií významných budov, orlojem na Staroměstském náměstí a dalšími zajímavostmi na Královské cestě.

2.10.   ZVĚŘINEC CIRKUSU
Žáci z oddělení Jablíčko, Medvídek a Beruška navštíví jako každý rok zvěřinec cirkusu Berousek, dozvíme se o životě zvířat v cirkuse, výcviku s prohlídkou.

2.10.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Rybičky a Hrošík navštíví představení divadla Pruhované panenky O Sněhurce.

3.10.   PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR
V
ybraní žáci a žákyně naší školy 4. – 9. třída se zúčastní 2. závodu seriálu Plavecko-běžeckého poháru. Závod se uskuteční v plaveckém bazénu Hloubětín a běh v tubutu metra B Rajská Zahrada.

3. a 4.10.   ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Mladší žákyně a starší žáci (a po nich i strší žákyně a mladší žáci) se zúčastní atletického čtyřboje v rámci soutěží Poprask. Závod se uskuteční ve sportovním areálu ZŠ Campanus.

7.10.   PROHLÍDKA KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKA
Třída 7.C se zúčastní prohlídky Kanceláře prezidenta republiky, kde se seznámí s chodem této instituce a prostory Pražského hradu.

8.10.   DĚTSKÝ POHÁDKOVÝ MUZIKÁL
Žáci 1.A a 1.C navštíví představení „Ať žijí strašidla!“ v Městské knihovně v Praze na pobočce Opatov.

8.10.   MINIZOO
Žáci z oddělení Jablíčko navštíví Minizoo Milíčov, kde se dozvědí vše o domácích a lesních zvířatech s prohlídkou.

9.10.   DS SNĚŽENKOVÁ
Žáci z oddělení Jablíčko se poprvé setkají se seniory z DS Sněženková, se kterými se budou v rámci navázaná spolupráce scházet  v průběhu celého školního roku.

10.10.   DEN ZDRAVÍ
Žáci 8.A a B se zúčastní Dne zdraví na Střední zdravotní škole 5. května.

10. a 23.10.   IQ LANDIA LIBEREC
Žáci 9. ročníku pojedou do IQ Landie do Liberce, kde je čeká doprovodný program formou práce v laboratoři.

10. a 11.10.   CROSS CUP
Žáci a žákyně, nejdříve ti nejmladší a po nich i ti starší, se zúčastní každoroční akce běhu proti drogám – Cross Cup. Akci pořádá MČ Praha 11 ve spolupráci s ZŠ Campanus. Závod se uskuteční v parku u Chodovské tvrze.

14. a 15.10.   ORNITA – DIVOKÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA
Žáci 0.P, 1. a 2.tř., 3.BC,4.A,6.CD,7.AD (3.AD,4.BCD,5.tř.,6.AB,7.BC) se dozvědí, co ptáci v zahradě nejvíce potřebují. Prozradíme, proč je důležité přikrmovat ptáky na krmítku po celý rok. Představíme ptačí predátory a antipredační opatření u ptačích budek a krmítek. Napovíme, jak je možné si vytvářet „ptačí zahradu“ a pečovat o ni, a jak se školní pozemek může stát domovem pro ptáky i další živočichy a zároveň pozorovatelnou v „zelené učebně“. Bonusem programu jsou ukázky živých a ochočených živočichů – doplněné komentářem zkušeného chovatele.

16.10.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Sluníčko a Jablíčko navštíví představení divadlas Buchty a loutky Zlatá husa.

16.10.   PREVENCE
Žáci z oddělení Kytička se zúčastní preventivního programu Policie České republiky v rámci ŠD.

17.10.   FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Žáci 1. tříd se vyfotografují na památku na nástup do školy a odnesou si portrétní foto v rámečku (zájemci).

18.10.   PLAVECKÉ ZÁVODY
Vybraní žáci a žákyně 4. – 6. tříd se zúčastní tradiční plavecké soutěže pořádané MČ Praha 11 a Aqua Sport Club, s.r.o. Celý závod se uskuteční v plaveckém bazénu Jedenáctka VS.

18.10.   OBEZITA NENÍ NÁHODA
Pro žáky šestých a sedmých tříd je připravena interaktivní beseda na téma zdravého životního stylu. Přednášku realizuje vzdělávací agentura Osvětová beseda.

21.10.   HAPPY ZOO
Žáci z oddělení Jablíčko navštíví zverimex Happy zoo na Hájích, kde budou mít besedu o chovu domácích mazlíčků s ukázkou.

24.10.  ZOO PRAHA
Žáci 7. ročníku půjdou do ZOO a budou pracovat s pracovními listy, které jim dá vyučující.

25.10.   PLANETÁRIUM PRAHA – POHYBY ZEMĚ
Žáci šestého ročníku navštíví pražské planetárium, kde se prostřednictvím výukového programu seznámí s pohyby Země, tělesy sluneční soustavy a hvězdami na noční obloze.

29. a 30.10.   PODZIMNÍ PRÁZDNINY

31.10.  TOULCŮV DVŮR
Žáci 8.ročníků půjdou do Toulcova dvora na výukový program Voda.