Měsíční plán akcí školy – rijen

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – ŘÍJEN 2017

2.10.   FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Žáci 1. tříd se vyfotografují na památku nástupu do školy a odnesou si portrétní foto v rámečku.


2. a 3.10.   ORCHESTR BEZ FRAKU

Žáci 7.A a 7.B,C navštíví Obecní dům a FOK. Prohlédnou si prostory, kde orchestr zkouší, zjistí, jak se muzikanti dorozumívají s finským šefdirigentem, co se děje před koncertem a jak krásné jsou interiéry Obecního domu. 

4.10.   TVOŘIVÁ KATEŘINKA NANEČISTO
Předškoláky a jejich rodiče zveme na říjnovou Tvořivou školu, kde si pohrají s divadélkem, budou poznávat školní pomůcky a pracovat s kouzelnou tabulí. Začínáme v 16,00 hod.

5.10.   PROHLÍDKA PRAŽSKÉHO HRADU
Žáci 5.C navazují na prohlídky Prahy z loňského roku, tentokrát si prohlédnou Chrám s. Víta, Zlatou uličku, Vladislavský sál a jiné zajímavosti.

5. a 6.10.   CROSS CUP
Žáci a žákyně, nejdříve ti nejmladší a po nich i ti starší, se zúčastní každoroční akce běhu proti drogám – Cross Cup. Akci pořádá MČ Praha 11 ve spolupráci s ZŠ Campanus. Závod se uskuteční v centrálním parku.

10.10.   VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ
Žáci 8. a  9. ročníku se zúčastní Dne pro zdraví na Vyšší odborné škole zdravotnické.

10.10.   MINIFOTBAL
Žáci 6. – 9. tříd se zúčastní obvodního kola turnaje Poprask v minifotbalu. Turnaj se uskuteční ve venkovním areálu ZŠ K Milíčovu.

11.10.   ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Zástupci tříd se setkají s vedením školy a získají informace nejen o říjnových akcích školy a klubu přátel školy.

11.10.   POVĚSTI V KNIHOVNĚ
Žáci 2.A navštíví knihovnu Opatov. Zde se zábavnou formou seznámí se vznikem pověstí a společně se zamyslí nad vznikem názvů jednotlivých částí Prahy.

12.10.   POPRVÉ DO KNIHOVNY
Žáci přípravného ročníku se zúčastní kulturně vzdělávacího programu pořádaného MK Opatov.

16.10.   NÁVŠTĚVA ZOO
Žáci 3.D si při návštěvě ZOO prohloubí své znalosti o zvířatech jak přezimují. Při procházce kolem výběhů zjistí způsoby přezimování a doplní pracovní list.

18.10.   LESNÍ ČAROVÁNÍ
Žáci 6. ročníku se zúčastní programu Lesní čarování, který proběhne v Milíčovském lese. Program pořádají Lesy hl. města.

18., 19., 24. a 25.10.   NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Žáci 3. ročníku (3.E,C,A a D)  navštíví knihovnu, kde se seznámí v rámci projektu „Praha – moje město“ s pražskými pověstmi.

20.10.   PLAVECKÉ ZÁVODY

Žáci a žákyně 6. – 8. tříd se zúčastní tradiční plavecké soutěže pořádané MČ Praha 11 a Aqua Sport Club, s.r.o. Celý závod se uskuteční v plaveckém bazénu Jedenáctka VS.

24.10.   NÁVŠTĚVA ZOO
Žáci čtvrtých tříd si při návštěvě ZOO prohloubí své znalosti o zvířatech.

24.10.   SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VENKOVNÍCH SPORTOVIŠŤ
V úterý v 17,00 hod. budou slavnostně otevřena venkovní hřiště, která bude moci škola využívat pro svoji školní i mimoškolní činnost. Investor AR Delta tak úspěšně ukončí I. etapu svého projektu – vybudování Areálu ledových sportů.
Při příležitosti slavnotnostního otevření proběhne od 16,00 hodin školní turnaj pro žáky II. stupně ve florbalu a přehazované.
AR Delta v době od 24. do 29. října otevře sportoviště pro veřejnost. Lákadlem bude jistě i umělá ledová plocha, která bude po celou dobu konání sportovního týdne k dispozici pro zájeme zdarma.

25.10.   DIVADLO V KC ZAHRADA
Žáci 1. tříd z odd. Medvídek, Rybičky a Motýlek se zúčastní divadelního představení divadla ROMANETO, pohádky Pejsek a Kočička jdou do divadla.

26. a 27.10.   PODZIMNÍ PRÁZDNINY