Měsíční plán akcí školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – LEDEN 2020

8.1.   ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Poprvé v novém roce 2020 se trochu netradičně až druhou středu v měsíci se setkají zástupci tříd s vedením školy.

8.1.   DS SNĚŽENKOVÁ
Žáci z oddělení Jablíčko a Sluníčko pokračují v projektu Mezi námi – mezigenerační setkávání dětí a seniorů.

8.1.   TVOŘIVÁ KATEŘINKA NANEČISTO
Předškoláky zveme na lednovou Tvořivou školu, kde si pohrají s divadélkem, budou poznávat školní pomůcky a a seznámí se se stonožkou Kateřinkou.

9., 10., 13. a 14.1.   PRIMÁRNÍ PREVENCE 5
V rámci primární prevence se žáci 5. tříd (5.BA, E, C a D) zúčastní programu Vztahy ve třídě a společně s lektory z o.p.s. Proxima Sociale budou pracovat na tom, co je možné v daném třídnímkolektivu vylepšit. Program je dotován z grantu MHMP.

10., 13. a 14.1.   PRIMÁRNÍ PREVENCE 6
Šesťáci se budou v rámci programu primární prevence zabývat šikanou, agresivitou, způsoby, jak toto chování rozpoznat a zejména, jak mu předcházet. Program je dotován z grantu MHMP.

10.1.   NETRADIČNÍ SPORTOVÁNÍ
Celoroční spolupráce se Squashpointem – netradiční sportování s dětmi, kdy se naučí střílet z liku, základy boxu a jiných netradičních sportů a pořádně si hodinku zacvičí. Tentokrát vyrazí odd. Beruška.

10.1.   TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Již tradičně přivítají žáci, pedagogové, rodiče a přátelé školy nový rok koncertem v Komunitním centru MT. Tradiční i méně tradiční vystoupení začínají v 18 hodin.

15.1.   KNIHOVNA OPATOV
Žáci z oddělení Jablíčko a Kytička navštíví knihovnu Opatov – beseda na téma Život domácích mazlíčků – tentokrát chov potkanů s živou ukázkou.

16.1   MINIHÁZENÁ
Žáci a žákyně 2. – 5. tříd se zúčastní 1.kola ligy v miniházené.

16.1.   DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA (okresní  kolo)
Vítěz školního kola dějepisné olympiády, Petr Kerber z deváté třídy, se zúčastní okresního kola této soutěže. Držíme palce :-).

17.1.   PLANETÁRIUM HOLEŠOVICE
Žáci z oddělení Beruška, Medvídek a Kytička navštíví Planetárium v Holešovicích, animovaný program Polaris I., kde se hravou formou seznámí s vesmírem, polární září, atmosférou a jak vše funguje.

17.1.   NETRADIČNÍ SPORTOVÁNÍ
Celoroční spolupráce se Squashpointem – netradiční sportování s dětmi, kdy se naučí střílet z luku, základy boxu a jiných netradičních sportů a pořádně si hodinku zacvičí. Tentokrát vyrazí odd. Slunečnice.

20.1.  DOMOVNÍ ZNAMENÍ A ULICE V PRAZE
Žáci 2.A se v programu knihovny Opatov seznámí s pojmenováním jednotlivých částí Prahy (ulic, čtvrtí a některých domů). Poslechnou si některé zajímavé pověsti a pohádky.

20.1.   HÁZENÁ
Vybraní žáci 6. -7. tříd se zúčastní Poprasku v házené. Turnaj se odehraje v hale JM.

20., 23., 27. a 28.1.   PREVENCE 7
V rámci primární prevence se žáci 7. tříd (C,B,A a D) zúčastní programu Internet a sociální sítě a společně s lektory z o.p.s. Proxima Sociale budou diskutovat o tom, co znamená pojem „bezpečný internet“.

20., 23. a 27.1.   PREVENCE 8
Žáci osmých tříd získají informace, které se týkají dospívání a zdravé sexuality. Program je dotován z grantu MHMP.

21.1.   TECHMANIA PLZEŇ
Žáci sedmých tříd navštíví expozice Techmanie Plzeň, kde si vyzkouší mnoho interaktivních pokusů a procvičí si své znalosti z fyziky.

21.1.   ENERGIE PRO ŽIVOT
Žáci 9. tříd se zúčastní interaktivní besedy o energetice, seznámí se s aktuálním pohledem na energetické potřeby současného světa, sami si vyzkouší některé pokusy.

22.1.   TOULCŮV DVŮR
Žáci z oddělení Jablíčko a Kytička navštíví Toulcův dvůr – akce zoo koutek.

24.1.   NETRADIČNÍ SPORTOVÁNÍ
Celoroční spolupráce se Squashpointem – netradiční sportování s dětmi, kdy se naučí střílet z liku, základy boxu a jiných netradičních sportů a pořádně si hodinku zacvičí. Tentokrát vyrazí odd. Medvídek.

27. a 28.1.   KONCERT ZA VYSVĚDČENÍ
Žáci 1. stupně (1. a 2. roč., 3. a 4. tř.) se zúčastní v Zrcadlovém sále školy koncertu dechového tria ACCORDO. Posluchači se dozví, jak se v hudbě počítá, poznají nové netradiční nástroje a budou zpívat i hádat pohádkové melodie.

28.1.   PREVENCE 9
Žáci devátých tříd získají informace, které se týkají závislostí na moderních technologiích, gamblingu apod. Program je dotován z grantu MHMP.

29.1.   DS SNĚŽENKOVÁ
Žáci z oddělení Jablíčko a Sluníčko pokračují v projektu Mezi námi – mezigenerační setkávání dětí a seniorů.

30.1.   KINO ZA ODMĚNU
Tradiční odměnou za práci v 1. pololetí je návštěva filmového představení dle výběru žáků. V letošním roce jednoznačně zvítezil film Jumanji: Další level.