Měsíční plán akcí školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – ČERVEN 2019

3.6.   NÁRODNÍ OBROZENÍ – projektový den
Žáci osmých tříd si navzájem představí výsledky své práce na ročníkovém projektu Národní obrození.

3.6.   KINO GALAXIE
Žáci z oddělení Jablíčko a Motýlek navštíví kino Galaxie – animovaný film Psí poslání 2.

4.6.   POZNÁVÁME SVĚT
Žáci 7.ročníku si připraví prezentaci známých objevitelů, deník cestovatele a seznámí se tak se zajímavostmi, tradicemi a významnými objekty zemí, které virtuálně navštívili.

4.6.   MAZLÍČCI
Jako každý rok si žáci přinesou své mazlíčky do družiny, vyrobí k nim plakátky s informacemi a představí je ostatním žákům. 

5.6.   SPORTOVNÍ ODPOLEDNE SE DRUŽINOU
Žáci z oddělení Slunečnice a Mráček si zasportují u Milíčovského rybníka.

5.6.   SOUTĚŽ RODINNÝCH TÝMŮ
Tradiční sportovní setkání napříč generacemi. Rodinný tým tvoří vždy dítě a „dospělák“. Jsou připraveny tradiční i méně tradiční disciplíny, které zvládne každý. Pěkné počasí je objednáno – budeme se těšit v 16,00 na hřišti za tělocvičnami. Vstup brankou z ulice Tererova.

6. a 11.6.   MINIZOOO MILÍČOV
Žáci z oddělení Sluníčko (Beruška a Medvídek) navštíví v rámci vycházky Minizoo Milíčov.

7.6.   JARNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ ZŠ
Žáci a žákyně 2. -5. tříd se zúčastní turnaje „mixů“ žáků a žákyň ZŠ. Celý turnaj se odehraje ve Sportovní hale VS 11 za finanční podpory MČ Praha 11.

6. – 13.6.   ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Žáci druhého stupně a 4.A vyjedou na školu v přírodě, tentokrát opět do oblíbeného areálu CK Star Line ve Svoru u Nového Boru. Čeká nás týden sportu, zábavy, výletů a snad i vodních hrátek v táborovém bazénu.

7.6.   VELETRH VĚDY 2019
Žáci 2. stupně navštíví Veletrh vědy v pRažských Letňanech, kde se seznámí s moderními technologiemi a nahlédnou do vědeckých laboratoří.

10.6.   PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR
Žáci a žákyně 4. – 9. tříd se zúčastní 8. závodu Plavecko-běžeckého poháru – XVIII.ročník. Celý závod proběhne v plaveckám bazénu v Holešovicích a běžecká část bude v areálu Stromovka. Celý závod bude zároveň celopražské finále.

11.6.   KRKONOŠSKÁ STEZKA – KORUNAMI STROMŮ
Stezka nás zavede do krásného prostředí krkonošského lesa. V podzemním naučném centru se dozvíme zajímavosti o životě pod povrchem lesa, o vlastnostech půdy, aj. Z vyhlídkové věže se rozhlédneme do okolního stromoví, svezeme se padesátimetrovým tobogánem a výlet zakončíme .návštěvou Jánských Lázní. Už se těšíme, žáci 5.A,B.

12.6.   DEN SPORTU
Všichni žáci 1. – 3. třída se zúčastní sportovního dopoledne na připravených sportovních stanovištích ve venkovním sportovním areálu naší školy. Za nepříznivého počasí  bude akce přesunuta do tělocvičen.

12.6.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Beruška a Medvídek navštíví KC Zahradu – představení divadla Lokvar – Tatínek.

13.6.   PREVENCE – 2, 4
Další bloky primární prevence jsou připraveny pro žáky 2. A a 4.B:
druháci budou pracovat na tvorbě zdravého třídního kolektivu (Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi), čtvrťáci se seznámí s rizikem vzniku alkoholové závislosti (Bavíme se i bez alkoholu).

13.6.   PŘEHAZOVANÁ
Vybraní žáci a žákyně Z 8. a 9. tříd se zúčastní turnajev přehazované. Turnaj se uskuteční v tělocvičnách Střední odborné školy multimediální a propagační tvrby EDUSO.

17.6.   LIBOZVUKY
S divadlem Minor se vydá 1.C na výlet do krajiny zvuků, které umí kouzlit. Představení má název Libozvuky.

17. a 19.6.   PREVENCE – 3
Žáci 3. ročníku se v rámci programu primární prevence zamyslí nad škodlivostí cigaret i nad rizikem dalších forem závistlostí.

17. a 18.6.   DEN SPORTU S FOTBALGOLFEM
Žáci a žákyně 5. a 4. tříd se zúčastní turnaje ve fotbalgolfu. Celý turnaj se odehraje ve sportovním areálu Fotbalgolf, Formanská 446,149 00 Praha – Újezd.

17. a 18.6.   ORCHESTR BEZ FRAKU
Žáci 7. BC a 7.AC navštíví Obecní dům a orchestr FOK. Prohlédnou si reprezentativní prostory této asi nejznámější secesní stavby, zúčastní se zkoušky FOK a vyslechnou i koncert smyčcového kvarteta.

17.6.   VYŠEHRAD
Žáci z oddělení Beruška a Medvídek jako každý rok navštíví Vyšehrad, dozvíme se o historii a pověstech, pokocháme se výhledem, pohrajeme na hřišti a navštívíme Slavín.

18. a 20.6.   STŘEDOVĚKÁ ŘEMESLA V OSTRÉ
Žáci 2.BD a 2.AC pojedou na výlet do Ostré, kde navštíví starobylou vesničku (Botanicus), ve které si budou moci vyzkoušet středověká řemesla, jako např. výrobu svíčky, ražbu mincí, zhotovení mýdla.

18.6.   TURNAJ VE STOLNÍM TENISU PRO MALÉ I VELKÉ
Žáci, žákyně, rodiče a volně příchozí se mají možnost zúčastnit turnaje ve stolním tenisu. Celý turnaj bude probíhat v tělocvičně ZŠ od 15,30 (konec plánován an 17,30 hod.). Vchod do budovy z ulice Tererova.

19.6.   MARYŠA – 2. představní pro veřejnost
Divadelní soubor Hamlet připravil reprízu své letošní divadelní inscenace Maryša. Akce je určena také pro veřejnost a odehraje se v divadelním atriu školy. Začínáme v 18,00. Vstup z ul. Tererova.

20.6.   MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Žáci 2.B a 2.D navštíví Knihovnu Opatov, kde se zúčastní besedy o zvířatech, která jsou hrdiny různých pohádek a příběhů.

20.6.   MARYŠA
Divadelní soubor Hamlet zahraje pro své spolužáky ze 4. a 5. tříd klasickou divadelní hru bří Mrštíků Maryša. Představení se uskuteční v nově zrekonstruovaném atriu školy.

20.6.   PŘEHAZOVANÁ
Žákyně 6. -7. tříd se zúčastní turnaje v přehazované. Turnaj se uskuteční v ZŠ K Milíčovu.

20.6.   KINO GALAXIE
Žáci z oddělení Jablíčko, Kytička a Sluníčko navštíví kino Galaxie – nový animovaný film Ze života mazlíčků 2.

21.6.   SLAVNOSTNÍ PRŮVOD VŠECH ŽÁKŮ KE 4O. VÝROČÍ ŠKOLY
V rámci oslav 40. výročí založení školy se vydáme na „barevný průvod“ Jižním Městem. Jistě nás bude dobře vidět i slyšet.
Začínáme v 9,30 před vchodem Tererova; první zastávkou je Úřad MČ Vidímova, druhá bude u Komunitního centra Matky Terezy, třetí u Billy a poslední před hlavním vchodem do školy Ke Kateřinkám.

24.6.   SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY
Tradiční školní akce, na které se žáci 9. tříd slavnostně rozloučí se svými učiteli a školou, do které většina z nich chodila celých dlouhých devět let. Akce začíná ve 14,00 hod. v atriu školy.

24. a 25.6.   VÝLET NA ZÁMEK BERCHTOLD
Na výletě na zámek Berchtold se s dětmi 1.B,C (1.A, 0.P) podíváme do pohádková země skřítků známé strašidioložky Vítězslavy Klimtové, uvidíme perníkovou chaloupku s Ježibabou, kocoura Mikeše, čeká na nás peklo s čerty a váhou hříchů, dětské dopravní hřiště a zámecká Minizoo.

24., 25. a 26.6.   PROGRAM IREAS
V rámci primární prevence se žáci 5.B,C  zamyslí nad tím, co znamenají slova respekt, rozmanitost, vzájemná úcta nebo začínající puberta.

24.6.   VOLEJBAL
Žáci a žákyně 6. – 9. tříd se zúčastní turnaje ve volejbale o pohár ředitelky školy. Turnaj se uskuteční v tělocvičnách ZŠ K Milíčovu.

25.6.   PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU
Žáky 1.B čeká cesta pohádkovým světem plná náhlých překvapení a pohádkových postav v místní knihovně.

25.6.   ODMĚNA PRO NEJLEPŠÍ SPORTOVCE
Nejlepší sportovci školy nuhou dostat za odměnu zase jenom sportování: nejdříve navštíví HOP Arénu v Čestlicích a potom si půjdou zaplat do bazénu Praha 11.

25.6.   ZAHRADNÍ SLAVNOST
Klub přátel školy Vás srdečně zve na závěrečnou akci letošního školního roku, Zahradní slavnost, která se koná v úterý od 17 hodin v atriu školy.
Připravujeme pro Vás bohatý kulturní program doprovázený živou hudbou v podání hudební skupiny NANOVO, atrakce pro děti i slané a sladké občerstvení a nápoje.
Přijďte se společně s námi rozloučit s letošním školním rokem a přivítat vytoužené prázdniny.

26.6.   KINO CHODOV
Žáci z oddělení Beruška a Medvídek navštíví kino Chodov – Detektiv Pikatchu.

28.6.   POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
Na závěr školního roku se žáci i učitelů rozloučí se současnými děváťáky tradiční akcí „posledního zvonění“.
Konec akce – vyučování bude zhruba v 9,15 hod. Odchod  žáků vchodem Ke Kateřinkám i Tererova (podle umístění šaten).