Měsíční plán akcí školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – KVĚTEN 2019

2.5.   TECHNICKÉ MUZEUM
Žáci 6.D navštívi Technické muzeum s výukovým programem „Made in Czechoslovakia, aneb průmysl, který dobyl svět“.

3. a 15.5.   MUZEUM HL. MĚSTA PRAHA
pŽáci 8. B a C se zúčastní odborné exkurze do Muzea hl. m. Praha, kde budou mít možnost proŽít bouřlivý revoluční rok 1848.

6.5.   MŮJ STÁT A SYMBOLY REPUBLIKY
Žáci 6.ročníku se zúčastní výstavy s názvem „Můj stát a Symboly republiky“ v Hrzánském paláci, kterou připravil Úřad vlády ČR. Kreslenou a dětem srozumitelnou formou budou žákům představeny české státní symboly, jejich původ, význam a možnosti použití. V průběhu výstavy bude přítomen i průvodce, který si pro děti připravil odborný komentář.

6. a 7.5.   VELKÁ RODINNÁ RADA
Žáci 5.ročníku (5.D,B a 5.A,C) se v programu o finanční gramotnosti seznámí s finančními rozpočty netradičních rodin (např. jak hospodaří Zombíkovi, Hobitovi nebo Superhrdinovi) Na příkladu těchto „typicky“ českých rodin se žáci seznámí se základními pojmy finanční gramotnosti a formou hry se pokusí sestavit finanční rozpočet své rodiny, který vychází ze snů a přání členů jednotlivých rodin. Formou hry se tak žáci seznámí s pojmy příjmu, zbytných a nezbytných nákladů, seznámí se se základními finančními produkty a s možnými riziky nezodpovědného chování.

7.5.   KATEŘINSKÁ SUPERSTAR – FINÁLE
Finalisté I. a II. stupně pěvecké soutěže Superstar se sejdou v Zrcadlovém sále (od 14,00 hod.) a budou bojovat o pěkné ceny. Diváci vítáni.

9. a 10.5.   BAVÍM SE I BEZ ALKOHOLU – Prevence 4
Program primární prevence pro žáky 4. ročníku (4.C,E a 4.A,D) je zaměřený na riziko vzniku závislost, a to nejen na alkoholu. Program je částečně hrazený z grantu MHMP.

10. a 21.5.   MUZEUM HL. MĚSTA PRAHA
Žáci 7.B a 7.C odhalí, co všechno může o knížeti Václavovi prozradit středověká nástěnná malba v expozici. Získají informace o dvojím zobrazování sv. Václava – symbolickém a historickém. Utvářejí dovednost pozorování a porozumění památkám minulosti.

13. a 21.5.   FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD – I. st.
I v letošním školním roce se jednotlivé třídy mohou společně vyfotografovat a odnést si tak památku na kamarády a společně prožitá léta školní docházky. 

13.5.   VYŠEHRAD
Žáci z oddělení Sluníčko a Motýlek se vydají na exkurzi na Vyšehrad, seznámí se s historií, pohrají si na hřišti a pokochají se krásným výhledem na Prahu.

14.5.   PLANETÁRIUM
Žáci z oddělení Hrošík a Rybičky navštíví Planetárium v Holešovicích, kde se dozví spoustu zajímavostí o naší planetě a jak vše funguje.

15.5.   ŠTAFETOVÝ POHÁR
Žáci a žákyně 2. – 5. tříd se zúčastní krajského fInále Štafetového poháru. Závod se uskuteční na Stadionu Mládeže Kotlářka.

15. a 20.5.   NEJSME JEN SPOLUŽÁCI, ALE I KAMARÁDI – Prevence 2
V rámci primární prevence projdou žáci druhého ročníku (2.D,B a 2.C,A) programem, který je zaměřený na tvorbu zdravého třídního kolektivu. Program je částečně hrazen z grantu MHMP.

15.5.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Mráček a Slunečnice navštíví KC Zahradu – představení Divadla pro malý – Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

15., 20. a 22.5.   MINIZOO
Žáci z oddělení Motýlek (Jablíčko a Kytička; Mráček, Slunečnice a Sluníčko) se v rámci vycházky vydají do Milíčovského lesa a Minizoo, kde si prohlédnou domácí zvířata a jejich mláďátka a některá zvířátka z lesa a dozví se jistě spoustu zajímavých informací.

15.5.   KATEŘINKY NEJEN PRO MAMINKY
Tradiční oslava Dne matek nejen pro maminky je připravena na středečné odpoledne dne 15. května. Své dovednosti předvedou děti ze zájmových kroužků i vítězové školních soutěží Kateřinská Superstar a Aprílová škola. Začátek v 17,00 hod. v novém atriu školy – vchod z ul. Tererova.

17.5.   ODZNAK VŠESTRANNOSTI
Žáci a žákyně 4. -9. tříd se zúčastní okresního kola Odznaku všestrannosti pod patronací Českého olympijského výboru.

17.5.   BAJKY
Žáci 6.ročníku si připraví prezentaci známých bajek a po skupinách bajky zdramatizují. Seznámí se tak interaktivně s bajkami i jejich autory.

17.5.   KINO GALAXIE
Žáci z oddělení Jablíčko a Kytička navštíví kino Galaxie.

20.5.   FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD – II. st.
I v letošním školním roce se jednotlivé třídy mohou společně vyfotografovat a odnést si tak památku na kamarády a společně prožitá léta školní docházky. 

22.5.   OPEN TURNAJ V MINIHÁZENÉ
Žáci a žákyně 2. – 5. tříd se zúčastní závěrečného turnaje v miniházené Open 2019. Celý turnaj proběhne v areálu TJ Astra Praha.

22.5.   MALOSTRANSKÁ BESEDA
Žáci z oddělení Beruška a Medvídek navštíví Malostranskou besedu – Leporelo – interaktivní výstava – jak dětem znovu přiblížit svět knížek.

23.5.   PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU
Žáky 1.C, A čeká cesta pohádkovým světem plná náhlých překvapení a pohádkových postav v místní knihovně.

23.5.   GAME
Jak již název napovídá, je inscenace GAME věnovaná problematice internetu a sociálních sítí. Představení se koná v divadle Minor a zúčastní se ho žáci 5.A,B.

23. a 24.5.   NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
Žáci 7. (8.) ročníku navštíví Národní technické muzeum, ve kterém se zúčastní výstavy „Made in Czechoslovakia, aneb průmysl, který dobyl svět“. Vstupné je hrazeno z ESF S divadlem kolem světa.

23.5.   KNIHOVNA OPATOV
Žáci z oddělení Jablíčko, Kytička a Beruška navštíví knihovnu Opatov – beseda Prázdninové příběhy.

24.5.   DOBRODRUŽNÁ LITERATURA
Žáci 5.A,B se zúčastní v knihovně interaktivní besedy, která je seznámí s knihou D. Defoa „Robinson Crusoe“ a přiblíží žánr „dobrodružná literatura“.

24.5.   CYKLISTIKA
Vybraní žáci a žákyně 6 . 9. tříd se zúčastní obvodního kola Poprasku v cyklistice. Závod bude probíhat v Miličovském lese.