Měsíční plán akcí školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – KVĚTEN 2018

3.5.   ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT – ZMĚNA TERMÍNU
Květnové setkání se bude konat výjimečně až ve čtvrtek ráno.

3.5.   KRÁLOVSKÁ CESTA
Žáci 7. B a 7. C se v rámci dějepisu a výchovy k občanství vydají na Královskou cestu, zastaví se u nejvýznamnějších památek a přímo v terénu odprezentují své referáty o pražské architektuře a stavebních stylech.

3., 4. a 9. 5.   FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD
I v letošním školním roce se jednotlivé třídy mohou společně vyfotografovat a odnést si tak památku na kamarády a společně prožitá léta školní docházky. 

3.5.   MINIZOO
Žáci z oddělení Jablíčko navštíví Minizoo Milíčov – poznání domácích a volně žijících zvířat z Milíčovského lesa.

4.5.   CYKLISTIKA
Žáci a žákyně 6. – 9. tříd se zúčastní obvodního kola Poprasku v cyklistice. Celý cyklistický závod se uskuteční v Milíčovském parku.

4.5.   QUILLINGOVÉ TVOŘENÍ
Děti z 5.C vyrobí výtvarnou technikou QUILLING dárek maminkám ke Dni matek.

7.5.   ŘEDITELSKÉ VOLNO

9.5.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Medvídek, Jablíčko, Rybičky, Beruška a Kytička navštíví divadlo Kaká – představení Jak bobr hledal déšť.

10. a 23.5.   CESTA KOLEM SVĚTA
Zábavné putování po celé planetě Zemi. Děti v týmech (5.C a 5.A) cestují po všech světadílech a prostřednictvím her a aktivit se seznamují s rozdíly a jedinečnostmi ve světě zvířat a lidí. Ve skupinkách vytvoří plakát o svém kontinentu, který budou prezentovat ostatním.

10. a 11.5.   POHÁR ROZHLASU
Vybraní žáci a žákyně 6. – 9. tříd se postupně zúčastní obvodního kola atletické soutěže Pohár rozhlasu. Celý závod se uskuteční ve sportovním venkovním areálu ZŠ Jitřní.

14.5.   BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO OČIMA DĚTÍ
Workshop, kterého se postupně zúčastní žáci 5.C a 9.C, zmapuje pod vedením externích lektorů nejbližší okolí školy, jeho úskalí i zajímavá místa.

15.5.   POHÁDKOVÁ KERAMIKA
Žáci 1.D navštíví keramickou dílnu v Bohúňově ulici, kde si vyrobí skřítky a jiné pohádkové postavy, které se vztahují k našemu projektu ,,Pohádkový svět“.

15.5.   VYBÍJENÁ
Žáci a žákyně 4. – 5. tříd se zúčastní obvodního kola Poprsku ve výbíjené. Celý závod se uskuteční ve venkovním areálu naší školy.

15.5.   TEREZÍN
V rámci výuky dějepisu a projektu Člověk v proměnách času se žáci devátých tříd vypraví do Památníku Terezín, kde pro ně bude připravena komentovaná prohlídka Malé pevnosti a navštíví také Muzeum ghetta.

16.5.   MaSo
Čtyřčlenné družstvo našich žáků (Tereza Očadlíková + Kristýna Doubravová z 6. A a David Remiš + Vojtěch Polonyi z 8.C) se zúčastní matematické soutěže na MFF UK.

16.5.   ŠTAFETOVÝ POHÁR
Žáci a žákyně 2.-5. tříd se zúčastní krajského kola, kam si vybojovali postup v atletické soutěži – Štafetový pohár. Závod se uskuteční v atletickém sportovním areálu na Kotlářce.

16.5.   MLADÝ SPISOVATEL 2018
Vybraní žáci z druhého stupně (Fixmer 7.B a Šimánek 8.A) se zúčastní literární soutěže Mladý spisovatel 2018, kterou pořádá Praha 11 v budově ZŠ Pošepného náměstí. Soutěžit budou v autorském čtení vlastních prací.

16.5.   KATEŘINKY NEJEN PRO MAMINKY
Tradiční oslava Dne matek nejen pro maminky je připravena na středečné odpoledne dne 16. května. Své dovednosti předvedou děti ze zájmových kroužků i vítězové školních soutěží Kateřinská Superstar a Aprílová škola. Začátek v 17,00 hod. v atriu školy.

17.5.   MINIHÁZENÁ 
Žáci a žákyně 1. – 5. tříd se zúčastní 3. kola školní ligy v miniházené. Celý trunaj se odehraje v našem venkovním areálu.

17., 22. a 5.   KNIHOVNA OPATOV
Žáci 2.A,D (2.B,C) navštíví knihovnu Opatov. Zde se zábavnou formou seznámí s knížkami ve kterých vystupují zviřecí hrdinové a pokusí se o ilustraci k některé z nich.

17.5.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Medvídek a Beruška navštíví Nezávislé divadlo – Nezbedná pohádka o Koblížkovi.

17.5.   DEN INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI
V čase 14 – 20 hod. proběhne v počítačové učebně šest workshopů. První dva budou pro děti z prvního stupně, druhé dva pro děti z druhého stupně, poslední dva pak pro dospělé. Pořádá Škola Můj projekt, bližší informace najdete na http://www.smp-jm.cz/.

5.   CELODENNÍ VÝLET
V ZOO ve Dvoře Králové máme jedinečnou příležitost nahlédnout do světa afrického kontinentu. Projížďka místním safaribusem nám umožní pozorovat zvířata z bezprostřední blízkosti. Během prohlídky se dozvíme od průvodce mnoho zajímavostí. Na výlet se těší páťáci.

22.5.   MUZEUM CESTOPISŮ
Žáci 7. ročníku navštíví cestopisné muzeum v Českých Budějovicích, kde se seznámí s řadou písemných a obrazových historických památek a významnými světovými cestovali. Pro žáky je připraven pracovní list.

23.5.   NEJSME JEN SPOLUŽÁCI, ALE I KAMARÁDI – Prevence 2
Program primární prevence pro žáky druhého ročníku (2.A,B je zaměřený na problematiku vrstevnických vztahů .

23.5.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení SLunečnice, Mráček, Zmrzlinka a Hrošík navštíví Divadlo Toymachine – loutkové představení Kocour v botách.

24.5.   POPRASK NA LAGUNĚ
Premiéra divadelní hry, ve které se představí školní divadelní soubor Hamlet. Představení začíná v 19,00 hod. v atriu školy (vstup z ul. Ke Kateřinkám).

28.5.      AKCE ZA ODMĚNU
Odměnou pro vybrané žáky za 3. čtvrtletí bude tentokrát minigolf. Zahrají si ho ve sportovním centru Oáza.

28., 29. a 30.5.   INTERNETOVÁ PREVENCE – Prevence 8,9
V rámci primární prevence se žáci 8. a 9. ročníku (8.A,B; 8.C,9.B a 9.A,C) zúčastní přednášky, která je zaměřena na problematiku bezpečného chování v kyberprostoru. Seznámí se s pojmy sexting. kyberšikana, kybergrooming, netolismus, soukromí, cookie, selfie apod.Lektorská činnost je doplněna o filmové komentované ukázky, důležitá je i diskuse během celé přednášky.

30.5.   MINIHÁZENÁ OPEN
Žáci a žákyně 1. – 5. tříd se zúčastní závěrečného turnaje OPEN v miniházené. Celý turnaj se odehraje ve sportovním areálu TJ Astra Praha.

30.5.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Beruška a Medvídek navštíví Nezávislé divadlo – Doktorská pohádka.

31.5.   LIDÉ Z CELÉHO SVĚTA
Žáky 4.D navštíví lektoři projektu ,,Po stopách Pražského Jezulátka“ tentokrát u nás ve škole s navazujícím programem ,,Lidé z celého světa“.

31.5.   NĚMECKO
Žáci z oddělení Beruška – celá 2.A, část 2.B a 2.D pojedou na celodenní výlet do Německa na zámek Moritzburg spojený s obědem a prohlídkou zámku – první cena v soutěži od Europarku.

31.5.   JABLÍČKO SE LOUČÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Žáci z odd. Jablíčko si pro rodiče nejdříve připravili vystoupení a navečer se družiny ještě jednou vrátí, aby strávili NOC VE DRUŽINĚ – čekají je soutěže, pyžamová diskotéka a noční bojovka.

31.5.   STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Další divadelní premiéra, tentokrát v podání druhého souboru Hamlet. Opět začínáme v 19,00 hod. ve školním atriu.