Měsíční plán akcí školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – LEDEN 2018

5. a 23. 1.   INTERNET, SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Program primární prevence pro sedmé třídy (7.BC a 7.A) je zaměřený na bezpečnost na internetu a nebezpečí zneužití sociálních sítí. Realizuje Proxima Sociale, částěčně hrazen z grantu HMP.

9. a 17.1.   SKŘÍTCI V KNIHOVNĚ
Žáci prvních tříd (1.BD a 1.AC)  navštíví Knihovnu Opatov. Seznámí se s paní knihovnicí nebo panem knihovníkem. Pravděpodobně poznají, co dokáží udělat SKŘÍTCI NEPLECHOVÉ.

10.1.   ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Poprvé v novém roce 2018 se trochu netradičně až druhou středu v měsíci se setkají zástupci tříd s vedením školy.

10.1.   LIGA MINIHÁZENÉ

Žáci a žákyně 1. – 5. tříd se zúčastní druhého kola ligy v miniházené. Turnaj se uskuteční v tělocvičnách naší školy.

10.1.   TVOŘIVÁ KATEŘINKA NANEČISTO
Předškoláky zveme na lednovou Tvořivou školu Kateřinku do školní družiny, kde se zúčastní aktivit ve Výtvarné, Pohybové a Hudební dílně.

11.1.   IQ LANDIA
Žáci 9. tříd si projdou expozice v IQ Landii a zúčastní se jedné z laboratorních prací – Forenzní workshop, Nanotechnologie a Jaderná energie.

12.1.   PRIMÁRNÍ PREVENCE 8
Program primární prevence pro osmé třídy je zaměřen na otázky sexuality a přiměřeného sexuálního chování v daném věku. Realizuje Proxima Sociale, částěčně hrazen z grantu HMP.

12. a 15.1.   ORNITA
Žáci 1. – 7.ročníku se seznámí s životem krkavcovitých ptáků, kteří jsou také největšími ptáky z řádu pěvců. Vyznačují se vysokou inteligencí, výbornou přizpůsobivostí a dobrou pamětí, někteří se naučili používat nástroje a umí si i hrát. Mají silný hlas, jsou to dobří imitátoři nejrůznějších zvuků, včetně lidské řeči. Program je doplněn ukázkami živých ochočených jedinců, se kterými se tak žáci seznámí velmi zblízka.

15. a 24.1.   PRIMÁRNÍ PREVENCE 9
Program primární prevence pro deváté třídy (9.AB a 9.C) je zaměřený na rizika a úskalí patologického hráčství. Realizuje Proxima Sociale, částěčně hrazen z grantu HMP.

17.1.   DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Žáci 9. tříd, kteří uspěli ve školním kole dějepisné olympiády, se zúčastní obvodního kola pro Prahu 11. Dějepisnou olympiádu pořádá DDM Jižní Město.

17.1.   LADOVA VÝSTAVA
Žáci z oddělení Beruška a Medvídek navštíví výstavu Josefa Lady v Tančícím domě.