Měsíční plán akcí školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – ÚNOR 2020

3.2.   PŘEHAZOVANÁ
Žáci a žákyně 4. – 5. tříd se zúčastní turnaje v přehazované – soutěže Poprask. Turnaj se uskuteční v našich tělocvičnách.

4.2.   BRUSLENÍ ZA ODMĚNU
Odměnou za 2. čtvrtletí již tradičně bývá bruslení. A tak se i letos vybraní žáci z 2. – 9. tříd vydají na ledovou plochu u OC Arkády Pankrác, kde si vyzkouší své první brušlařské krůčky i piruety.

5.2.   ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
I v únoru se setkají zástupci tříd s vedením školy na jednání žákovského parlamentu, aby naplánovali nejen únorových školních akcích.

5.2.   FOK PRO ŠKOLY ŠKOLY – BEETHOVEN 250
Žáci 8. a 9. tříd vyslechnou v Smetanově síni Obecního domu koncert k 250. výročí narození L. van Beethovena.

5.2.   DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR
Žáci 2.tříd se zúčastní 1.kola turnaje základních škol ve kopané.

5.2.   TVOŘIVÁ ŠKOLA KATEŘINKA NANEČISTO
Předškoláky a jejich rodiče zveme od 16,00 hod. na únorovou Tvořivou školu Kateřinku, tentokrát na návštěvu školní družiny, kde se děti seznámí s prostředím družiny a vyzkouší si některé její aktivity. Vstup hlavním vchodem.

6. a 13.2.   ZVÍŘATA V LITERATUŘE
S dětmi z 2.A,C a 2.B zjistíme, jaké je postavení zvířat v literatuře naučné a beletristické, budeme si společně povídat o knihách se zvířecími hrdiny a budeme z knížek o zvířatech i číst.

7., 14. a 28.2.   NETRADIČNÍ SPORTOVÁNÍ
Celoroční spolupráce se Squashpointem – netradiční sportování s dětmi, kdy se naučí střílet z liku, základy boxu a jiných netradičních sportů a pořádně si hodinku zacvičí. Tentokrát vyrazí odd. Hrošík, Sluníčko a Rybičky.

11.2.   DEMOKRACIE V DIVADLE MINOR
V Minoru si děti 2.A nanečisto vyzkouší hlasování při volbách. Dozví se pravidla demokracie a pokusí se společně domluvit na programu, který budou prosazovat, a to formou interaktivního představení.

11.2.   MEDIA A ROZPOZNÁNÍ DEZILUZÍ
Workshop určený pro žáky 9. ročníku bude zaměřený na práci s nejrůznějšími mediálními zdroji, kritické čtení i chápání informací, posouzení objektivnosti i tvorbu vlastního názoru.

12.2.   DIVADLO APOLLO
Žáci 3.C a 3.D navštíví divadlo Apollo, kde zhlédnou hudební pohádku Princové jsou na draka s písněmi J. Uhlíře a Z. Svěráka Dělání, Statistika, Hlupáku, najdu tě.

12.2.   DS SNĚŽENKOVÁ
Žáci z oddělení Jablíčko a Sluníčko pokračují v projektu Mezi námi – mezigenerační setkávání dětí a seniorů.

12.2.   BEST ZOO
Žáci z oddělení Beruška, Medvídek a Hrošík – beseda na téma Život domácích mazlíčků v přírodě a podmínkách domácího chovu – tentokrát chov potkanů s živou ukázkou.

13.2.   PREVENCE 9
Žáci devátých tříd (9.C, A) v rámci programu primární prevence získají informace, které se týkají závislostí na modrních technologiích, gamblingu apod. Program je dotován z grantu MHMP. Realizátorem je o.p.s. Proxima Sociale.

14.2.   PREVENCE 6
Šesťáci (6.A) se v rámci programu primární prevence společně s lektory o.p.s. Proxima Sociale budou zabývat šikanou, agresivitou, způsoby, jak toto chování rozpoznat a zejména, jak mu předcházet. Program je dotován z grantu MHMP.

17. – 21.2.     JARNÍ PRÁZDNINY 

24.2.   KNIHOVNA OPATOV
Žáci 1.C a A navštíví knihovnu Opatov, kde si hravou formou vyzkouší práci s textem a seznámí se s růnými dětskými knížkami.

24. a 25.2.   PREVENCE 1 – CHOVÁME SE BEZPEČNĚ
V rámci primární prevence budou žáci prvního ročníku (1.B a A, C) poznávat pojmy osobní bezpečí, bezpečné chování v dopravě apod. Program je částečně hrazen z grantu MHMP.

24. a 27.2.   PREVENCE 2 – NEJSME JEN SPOLUŽÁCI
Žáci druhých tříd (2.B a A,C) budou v rámci primární prevence společně s lektory z o.p.s. Život bez závislostí pracovat na tvorbě zdravého třídního kolektivu. Program je částečně hrazen z grantu MHMP.

24.,25.,26.,27. a 28.2.  KÁMEN, SPOLEČNÍK ČLOVĚKA
Žáci 5. tříd (5.E,D,A,C a B) půjdou do Toulcova dvora na celodenní program. Čeká nás putování společnou minulostí lidí a kamenů, odhalování vlastností a rozdílností nerostů a hornin a v neposlední řadě i práce s kamenem.

24.2.   PANGEA
Vybraní žáci se zúčastní mezinárodní matematické soutěže Pangea pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků.

24.2.   TRILOPARK
Žáci z oddělení Beruška a Medvídek vyrazí do interaktivního muzea TRILOPARK, kde projdeme komentovanou prohlídku Nelítostný pravěk a poté si v dílničce vyzkoušíme práci paleontologa.

26.2.   BASKETBAL
Žáci a žákyně 8. – 9. tříd se zúčastní turnaje v basketbale v rámci Poprasku. Turnaj se uskuteční v tělocvičnách ZŠ K Milíčovu.

26.2.   ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Na naší škole se uskuteční okresní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastní vítězové školních kol z Prahy 4, včetně vítězů našeho školního kola.

26.2.   KATEŘINSKÝ KARNEVAL
Tradiční Kateřinský karneval se i letos uskuteční v tělocvičnách školy ve středu 26.2. od 15 do 18 hodin. Připraven bude malý kulturní program, soutěže pro děti i drobné občerstvení.

27.2.   KINO CHODOV
Oddělení Jablíčko, Kytička, Sluníčko navštíví kino Chodov a shlédnou nový animovaný film – Super mazlíčci.

28.2.   PREVENCE 3 – NIKOTIN MĚ NELÁKÁ
Žáci třetch tříd (3.B a C)  se v rámci primární prevence seznámí s rizikem vzniku závislostí na nikotinu, hravou formou se budou učit cigaretu odmítnout. Program je částečně hrazen z grantu MHMP.