Měsíční plán akcí školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – LISTOPAD 2018

1.,5.,6.,7. a 9.11.   KRÁLOVSKÁ CESTA
Žáci 4. tříd (C,B,D,E a A) si projdou cestu od Prašné brány, Staroměstské náměstí, Karlův most. Seznámí se s historií některých míst doplněnou o pověsti a zajímavosti.

1.11.   MNOHO POVYKU PRO NIC
Členové Klubu mladého diváka navštíví Divadlo v Dlouhé, kde zhlédnou Shakespearovu komedii Mnoho povyku pro nic.

2.,8. a 15.11.   SKŘÍTCI V KNIHODNĚ
Skřítci žáky 1.A,B a 1.C hravou formou seznámí s knihovnou, seznámí je s nabídkou knihovny a se zásadami slušného zacházení s knihou.

2.11.   CIRKUS BEROUSEK – ZVĚŘINEC
Žáci z oddělení Beruška, Hrošík a Medvídek navštíví zvěřinec cirkusu Berousek u Modré školy na Hájích. Prohlédneme si cizokrajná zvířata a dozvíme se něco o jejich životě v cirkuse.

5.11.   KNIHOVNA OPATOV
Žáci z oddělení Jablíčko, Medvídek, Beruška a Kytička navštíví knihovnu Opatov – Máme rádi zvířata – beseda s p. Skoupou z Toulcova dvora se živou ukázkou.

6.11.   MASO
Matematická soutěž na MFF UK, náš tým ve složení Vu Viet, Šulek (oba ze 7.A) a Polonyi, Remiš (oba z 9.C) poměří své matematické znalosti a dovednosti s žáky jiných ZŠ i gymnázií.

7.11.   ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Zástupci tříd se setkají s vedením školy a získají informace nejen o říjnových akcích školy a klubu přátel školy.

7. a 14. 11.   KERAMICKÁ DÍLNA
Žáci 3.B a A si v DDM UM Uhříněvsi v keramické dílně vyrobí dárečky k Vánocům. Vyzkouší si tak práci s netradičním materiálem.

7. a 9.11.   FLORBAL
Žákyně  a žáci 6. – 7. tříd se zúčastní obvodního kola Poprasku ve florbalu. Turnaj se uskuteční ve SH Prahy 11.

7.11.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Hrošík a Kytička navštíví Divadlo Buchty a loutky – představení Skřítek.

9.11.   PLANETA ZEMĚ
Žáci 5. tříd se seznámí s pohyby Země, vypravíme se společně do vesmíru a seznámíme se s planetami sluneční soustavy.

14.11.  VEPŘOVÉ HODY
Tradiční akcí, kterou pořádá Klub přátel školy, jsou vepřové hody. Připraveny budou nejen tradiční zabíjačkové speciality, ale také malé hudební překvapení.

15. a 16.11.   FLORBAL
Žákyně a žáci 8. – 9. tříd se zúčastní obvodního kola Poprasku ve florbalu. Turnaj se uskuteční ve SH Hamr Braník.

15. a 16.11.   ÚŘAD PRÁCE
Žáci 9.B,A a 9.C  v rámci své profesní orientace navštíví Poradenské centrum ÚP HMP,  kde se seznámí s možnostmi dalšího vzdělávání i se současnou situací na trhu práce.

19.11.   ŠKOLNÍ BOWLINGOVÁ LIGA
Vybraní žáci naší školy ze 6. -9. tříd se zúčastní prvního kola bowlingové ligy pražských základních škol.

19. a 20.11.   PRAŽSKÝ GLOBUS
Martin Šulek ze 7. A  a David Nguyen z 9. A budou reprezentovat školu v celopražském kole zeměpisné soutěže Pražský glóbus.

20.11.   OLYMPIÁDA V DĚJEPISU
Vybraní žáci z devátéhoročníku se zúčastní školního kola olympiády z dějepisu, kterou pořádá DDM Jižní Město.

20. a 27.11.   I JAN ÁMOS KOMENSKÝ CHODIL DO ŠKOLY V CIZINĚ
Společnost META připravila pro žáky osmých tříd (8.C a 8.AB) workshop, ve kterém se budou zabývat problematikou migrace a začlenění cizinců do naší společnosti. Vžijí se do pocitů člověka, který začíná žít, studovat nebo pracovat v cizí zemi, zamyslí se nad dopady migrace v evropských i globálních souvislostech.

21.11.   BASKETBAL
Žáci a žákyně 8. a 9. ročníku se zúčastní obvodního kola Poprasku v basketbalu. Turnaj se uskuteční v ZŠ K Milíčovu.

21.11.  DIVADELMÍ PŘEDSTAVENÍ V ANGLIČTINĚ
Žáci 3. tříd zhlédnou divadelní představení JACKIE AND THE GIANT,  čtvrťáci a po nich i páťáci se podívají na představení s názvem FAIR BEAR. Divadlo je  koncipováno interaktivní formou a jako doplněk vyučování.

21.11.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Jablíčko a Motýlek navštíví Divadlo B – představení Otesánek.

22. a 23.11.  VĚČNÁ KRÁSA
Žáci šestého ročníku (6.AB a 6.CD) navštíví výtvarnou dílnu, kde se seznámí s historickými prameny starověkého Egypta, které budou sami tvořit. Na akci se přispívá z grantu EU S divadlem kolem světa.

23.11.   SCHOLA PRAGENSIS
Žáci 8. a 9. ročníku se v rámci své profesní orientace seznámí s nabídkou studijních možností v oblasti Prahy a středních Čech. Navštíví prezentační přehlídku Schola Pragensis, kterou v Kongresovém centru pořádá MHMP.

23.11.   CZECH REPUBRICK
Žáci z oddělení Beruška a Medvídek navštíví lego zemi plnou obřích českých památek a pohyblivých prvků na ploše větší než 900m2 v Hamleys Praha.

26. a 27.11.   JAK SE ŽILO ZA KELTŮ
Žáci šestého ročníku (6.CD a 6. AB) navštíví výstavu Keltové v Národním muzeu, kde si ověří své znalosti a dozví se i něco nového.

28.11.   SVĚT ŽELEZNIC
Žáci z oddělení Hrošík navštíví Svět železnic na Smíchově.

28.11.   ADVENTNÍ KONCERT
Tradiční adventní koncert je připraven na podvečerní hodiny dne 28. listopadu. Představí se školní pěvecké sbory a další šikovní mladí umělci. Akce je určena pro veřejnost.

29. a 30.11.   STOLNÍ TENIS
Žáci a žákyně 6. – 7. tříd a po  nich i 8. – 9. tříd se zúčastní obvodního kola turnaje Poprask ve stolním tenisu. Turnaj se uskuteční ve sportovním centru TTC Elizza.

30.11.   HOUR OF CODE (Hodina kódování)
Žáci z 6.D a A se zúčastní v rámci vyučovací hodiny celosvětové vzdělávací akce zaměřené na rozvoj programování.