Měsíční plán akcí školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – PROSINEC 2019

2.12.   MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Žáci 2.A, 3.C a 4.ABD navštíví Mobilní planetárium (kupole se speciálním promítacím plátnem) přímo ve škole. Vybraný interaktivní program je zajímavým rozšířením učiva a je doplněn výkladem lektora. Podle výběru žáci odhalí „Původ života“ nebo se podívají na „Korálový útes“ či na „Život stromů“. Tento program je částečně hrazen z příspěvku MČ P11.

2. – 6.12.   ZAČÍT SPOLU – PROJEKTOVÝ DEN 5
Třídy 5.A, B, E, C aD se odeberou na celý vučovací den do projektové učebny a v „hnízdech“ budou tvořit zadané úkoly.  Tématem je LITERATURA. Žáci si vyzkouší netradiční práci v několika hnízdech, zajímavé metody práce.

2., 9., 10. a 11.12.   PÍSKOVÁNÍ
ŠD navštíví odbornice přes pískování obrázků a všechny žáky tomuto kouzlu naučí. Tento příjemný zážitek čeká postupně všechna oddělení.

2. a 18.12.   DS SNĚŽENKOVÁ
Žáci z oddělení Jablíčko se v prosincovém čase setkají se seniory z DS Sněženková dokonce dvakrát, vždyť se kterými se budou scházet v průběhu celého školního roku.

3.12.   SVÍČKÁRNA RODAS
Žáci 1.A,C navštíví Svíčkárnu Rodas v Šestajovicích, kde si v tvořivé dílničce vyrobí krásné dárečky a naladí se atmosférou blížících se Vánoc.

4.12.   ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Zástupci tříd se setkají s vedením školy výjimečně v době třetí vyučovací hodiny.

 5.12.   ŠKOLU NAVŠTÍVÍ MIKULÁŠ SE  SVÝM DOPROVODEM

6.12. KAM S NÍM?
Děti z přípravné třídy a prvňáci se v rámci kampaně s ekologickým podtextem hravou formou seznámí s tříděním odpadů. Celým programem je budou provázet maskoti této kampaně – potkaní kamarádi Jarda a Ferda. Akce je edukativní kampaní Pražských služeb, a.s. a je pořádána zdarma.

6.12.   DOMOVNÍ ZNAMENÍ
V programu knihovny Opatov se společně s dětmi z 2.B a C zamyslíme nad vznikem pojmenování jednotlivých částí Prahy (ulic, čtvrtí a některých domů). Poslechneme si některé zajímavé pověsti a pohádky.

6.12. FLORBAL
Žáci a žákyně 2. -5. tříd se zúčastní 6. ročníku předvánočního turnaje základních škol.

6.12.   STOLNÍ TENIS
Žáci a žákyně 8. – 9. tříd se zúčastní v rámci soutěže Poprask turnaje ve stolním tenisu. Turnaj se uskuteční v TTC Elizza Praha.

6., 13. a 20.12.   NETRADIČNÍ SPORTOVÁNÍ
Celoroční spolupráce se Squashpointem – netradiční sportování s dětmi, kdy se naučí střílet z luku, základy boxu a jiných netradičních sportů a pořádně si hodinku zacvičí. Jako první vyrazí odd. Beruška a Medvídek, po nich odd. Hrošík a Sluníčko, Kytička a jablíčko a na závěr odd. Rybičky a Mráček. 

9., 10. a 12.12.   ZAČÍT SPOLU – PROJEKTOVÝ DEN 1
Třídy 1.C, A a B se přemístí do projektové učebny. Zde v jednotlivých skupinkách pomocí zajímavých metod práce bude plnit zadané úkoly. Tématem práce bude projekt MOJE RODINA.

9.12.   MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Žáci 2.BC a 3.ABD navštíví Mobilní planetárium (kupole se speciálním promítacím plátnem) přímo ve škole. Vybraný interaktivní program je zajímavým rozšířením učiva a je doplněn výkladem lektora. Podle výběru žáci se podívají na „Život stromů“ nebo do vesmíru s „Astronomií pro děti“. Tento program je částečně hrazen z příspěvku MČ P11.

10., 16. a 18.12.   CESTA DO BETLÉMA
Před Vánoci se s dětmi z 2.A, B a C v KCMT vydáme po stopách Marie a Josefa při cestě do Betléma, prožijeme s nimi všední čas i dobrodružství, poodhalíme tajemství Vánoc…

11.12.   KC ZAHRADA
Žáci z oddělení Hrošík a Rybičky navštíví KC Zahradu – představení divadla Koník – Na vánoce dlouhé noce – Vánoční hra o putování pastýřů a králů za Ježíškem.

13., 17. a 19.12.   VÁNOČNÍ DÍLNA
V programu knihovny Opatov se žáci 4.C, B a A seznámí s Vánoci, tradicemi, literaturou s vánoční tematikou a účastní se vánoční dílny.

13.12.   PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR
Žáci a žákyně naší školy 4. – 9. třída se zúčastní 1. závodu seriálu Plavecko-běžeckého poháru. Závod se uskuteční v plaveckém bazénu na Strahově a v nafukovací hale Strahov.

13.12.   RABBIT CUP
Vybraní žáci a žákyně 4. – 9. tříd se zúčastní soutěže v aerobicku. Celý závod se odehraje v hale Květnového vítězství.

13.12.   PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL
V průběhu 5. a 6. hodiny proběhne v 9. třídách prezentace (informace o studiu) studentů Střední průmyslové školy stavební Josefa Gončára a Středního odborného učiliště Praha 4 Ohradní.

13.12.   VÁNOČNÍ TRHY
Žáci z oddělení Beruška a Medvídek navštíví vánoční trhy na Náměstí Míru, kde nakoupí různé drobnosti na Vánoce a pokochají se vánoční výzdobou v centru Prahy.