Mléko a ovoce do škol

MLÉKO DO ŠKOL

I v letošním školním roce je možno v naší škole „zakoupit“ mléko a mléčné či cereální výrobky v automatech instalovaných na dobře přístupných místech.

Novinkou letošního školního roku je rozhodnutí vlády ČR: na „bílé“ mléko mají nárok všichni přihlášení žáci 2x měsíčně zdarma; způsob distribuce tohoto mléko bude ještě upřesněn.
Škola má nadále smlouvu s loňským dodavatelem „školního mléka“, a tak zůstávají prozatím v platnosti loňské „kreditky-mlíčenky“.
Mlíčenky vydává paní hospodářka Dana Zdeňková (pouze v době velké přestávky).

Pravidla pro školní mléko:

  • každý žák má nárok na 1 ks dotovaného mléčného výrobku denně,
  • kreditky lze nabít libovolnou částkou, pouze bezhotovostním způsobem (internetové bankovnictví, složenka),
  • kredit je možno dobíjet pomocí SMS i z mobilního telefonu (pozor poměrně vysoký poplatek za službu) – podrobnější info na letáku, který na požádání předáme dětem, nebo si jej můžete stáhnout na webových stránkách školy (Infoservis),
  • číslo účtu pro zasílání plateb (nabití kreditky): 5015017799/5500, VS – celé číslo kreditky,
  • rodiče mají možnost kontrolovat ev. omezovat výběry svých dětí na www.happysnack.cz.

OVOCE  A ZELENINA DO ŠKOL

Jedná se o další evropský projekt dotovaný Evropskou unií a vládou ČR, kdy veškeré produkty pro děti jsou v  tomto případě dodávány ZDARMA.

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, zlepšit zdravotní stav mladé populace a bojovat proti dětské obezitě.

Ovoce a zelenina do škol v praxi:

  • pro všechny žáky základní školy – ! nově pro tento školní rok i pro žáky II. stupně !
  • od 12. září, každý týden, ve stejný den – úterý
  • 1 kus ovoce, zeleniny či 100% vylisované šťávy z čerstvého ovoce
  • Informace o druhu dodávaného ovoce/zeleniny na webových stránkách školy

Podrobnosti na www.girafruit.cz