Nabídka spolupracujících organizací

NABÍDKA SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ
Děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si sopku, hydraulický píst, váhy, model elektroskopu nebo čistírnu odpadních vod apod. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
Kroužek probíhá vždy ve středu od 14,00 do 15,00 hod.

Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.

Šachový kroužek
Šachová škola nabízí osvojení zákkladních pravidel a strategie šachu. Část kroužku je věnována výuce a další pak samotnému hraní.
Kroužek je určen zejm. pro I. stupeň (1. – 5. třída).
Kdy: každou středu od 13:45 -14:45
Žáci dostali tištěnou informaci.