ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

2. září Zahájení školního roku
2. září Třídní schůzky 1. tříd (17,00)
25. září Třídní schůzky I. a II. st. (18,00)
  Třídní důvěrníci (17,00)
20. listopadu Pedagogická rada (1. čtvrtletí)
20. listopadu Pohovory pro I. a II. st. (17,00)
11. prosince Den otevřených dveří I. st. (8,00 – 11,40)
11. prosince Pohovory na písemné pozvání
22. ledna Pedagogická rada (1. pololetí)
30. ledna Ukončení I. pololetí, vysvědčení
4. března Den otevřených dveří
a Zápis nanečisto (16-17)
1. dubna Zápis do 1. tříd pro děti
ze spádové oblasti (13,00 – 17,30) – JINÁ ORGANIZACE ZÁPISU
2. dubna Zápis do 1. tříd pro děti
z nespádových oblastí (14,00 – 15,30) – JINÁ ORGANIZACE ZÁPISU
15. dubna Pedagogická rada (3. čtvrtletí)
15. dubna Třídní schůzky I. a II. st. (18,00) – ZRUŠENO
  Třídní důvěrníci (17,00) – ZRUŠENO
17. června Prezentace a pohovory I.st. (17,00)
22. června Pedagogická rada (2. pololetí)
30. června Vydání vysvědčení

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Žáci 2.A, 2.B, 2.C a 5.B, 5.D, Hrachov – Sv. Jan (Příbramsko) v termínu 26. května – 2. června – akce zrušena pro 5. ročníky.
2. ročníky pojednou v náhradním ternímu 11.10 – 18.10.2020 (zděné budovy jsou vytápěné). S dětmi pojede současná třídní učitelka, která postoupí s žáky do vyššího ročníku. Prosíme rodiče o zaplacení doplatku školy v přírodě do 31.8.2020.

Žáci 4.C a 4.D, penzion Brada, Český ráj v termínu 2. června – 7. června – akce se uskuteční v náhradním termínu 12.10 – 17.10.2020. S dětmi pojede současná třídní učitelka, která postoupí s žáky do vyššího ročníku. Prosíme rodiče o zaplacení doplatku školy v přírodě do 31.8.2020.

Žáci II. stupně + 5.A, Svor u Nového Boru, termín: 2. – 9. června 2020 – akce zrušena.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na základě § 24 odst. 2. Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v aktuálním znění, vyhlašuje ředitel školy v pondělí 29. a úterý 30. června 2020 ředitelské volno. Školní rok bude ukončen v pátek 26. června 2020.