ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

2. září Zahájení školního roku
2. září Třídní schůzky 1. tříd (17,00)
25. září Třídní schůzky I. a II. st. (18,00)
  Třídní důvěrníci (17,00)
20. listopadu Pedagogická rada (1. čtvrtletí)
20. listopadu Pohovory pro I. a II. st. (17,00)
11. prosince Den otevřených dveří I. st. (8,00 – 11,40)
11. prosince Pohovory na písemné pozvání
22. ledna Pedagogická rada (1. pololetí)
30. ledna Ukončení I. pololetí, vysvědčení
4. března Den otevřených dveří
a Zápis nanečisto (16-17)
1. dubna Zápis do 1. tříd pro děti
ze spádové oblasti (13,00 – 17,30)
2. dubna Zápis do 1. tříd pro děti
z nespádových oblastí (14,00 – 15,30)
15. dubna Pedagogická rada (3. čtvrtletí)
15. dubna Třídní schůzky I. a II. st. (18,00)
  Třídní důvěrníci (17,00)
17. června Prezentace a pohovory I.st. (17,00)
22. června Pedagogická rada (2. pololetí)
30. června Vydání vysvědčení

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Žáci 2.A, 2.B, 2.C a 5.B, 5.D, Sv. Jan (Příbramsko) v termínu 26. května – 2. června
Žáci 4.C a 4.D, penzion Brada Český ráj v termínu 2. června – 7. června
Žáci II. stupně + 5.A, Svor u Nového Boru, termín: 2. – 9. června 2020

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na základě § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, může vyhlásit ředitel školy z důvodů provozních, organizačních a technických volné dny.