ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18

4. září Zahájení školního roku
4. září Třídní schůzky 1. tříd (17,00)
20. září Třídní schůzky I. a II. st. (18,00)
  Třídní důvěrníci (17,00)
22. listopadu Pedagogická rada (1. čtvrtletí)
22. listopadu Pohovory pro I. a II. st. (17,00)
13. prosince Den otevřených dveří I. st. (8,00 – 11,40)
13. prosince Pohovory na písemné pozvání
24. ledna Pedagogická rada (1. pololetí)
31. ledna Ukončení I. pololetí, vysvědčení
7. a 14. března Den otevřených dveří
a Zápis nanečisto (16-17)
4. dubna Zápis do 1. tříd pro děti
ze spádové oblasti (13,00 – 17,30)
5. dubna Zápis do 1. tříd pro děti
z nespádových oblastí (14,00 – 15,30)
18. dubna Pedagogická rada (3. čtvrtletí)
18. dubna Třídní schůzky I. a II. st. (17,30)
  Třídní důvěrníci (17,00)
20. června Pedagogická rada (2. pololetí)
20. června Prezentace a pohovory I.st. (17,00)
29. června Vydání vysvědčení

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na základě § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, může vyhlásit ředitelka školy z důvodů provozních, organizačních a technických volné dny.

Z provozních důvodů vyhlašuje ředitelka školy tyto volné dny:
     – pátek 29. září 2017
     – pondělí 30. dubna 2018
     – pondělí 7. května 2O18

V době volných dnů není v provozu ani školní družina, ani školní jídelna.