ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19

3. září Zahájení školního roku
3. září Třídní schůzky 1. tříd (17,00)
19. září Třídní schůzky I. a II. st. (18,00)
  Třídní důvěrníci (17,00)
21. listopadu Pedagogická rada (1. čtvrtletí)
21. listopadu Pohovory pro I. a II. st. (17,00)
12. prosince Den otevřených dveří I. st. (8,00 – 11,40)
12. prosince Pohovory na písemné pozvání
23. ledna Pedagogická rada (1. pololetí)
31. ledna Ukončení I. pololetí, vysvědčení
6. a 13. března Den otevřených dveří
a Zápis nanečisto (16-17)
9. dubna Zápis do 1. tříd pro děti
ze spádové oblasti (13,00 – 17,30)
10. dubna Zápis do 1. tříd pro děti
z nespádových oblastí (14,00 – 15,30)
17. dubna Pedagogická rada (3. čtvrtletí)
17. dubna Třídní schůzky I. a II. st. (18,00)
  Třídní důvěrníci (17,00)
19. června Pedagogická rada (2. pololetí)
19. června Prezentace a pohovory I.st. (17,00)
28. června Vydání vysvědčení

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Žáci II. stupně, Svor u Nového Boru, termín: 6. – 13. června 2019

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na základě § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, může vyhlásit ředitelka školy z důvodů provozních, organizačních a technických volné dny.

Z důvodu plánované odstávky provozu školní jídelny – rekonstrukce chladících prostor vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno na dny: 3. a 4. ledna 2019. 

Z důvodu celoškolního školení pedagogických pracovníků v rámci „Šablon I.“ vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno na dny: 29. a 30. dubna 2019.