Projekty EU

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z FONDŮ EU

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Kateřinky pro všechny“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0007711, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu (školní psycholog, školní speciální pedagog), osobnostně profesní rozvoj pedagogů (další vzdělávání, vzájemná spolupráce) a na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem (doučování).

Celková výše podpory činí 1.970.807,- Kč.

 

 

 

 

V termínu od 1.9.2017 do 31.8.2019 realizujeme v rámci výzvy číslo 21, Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti také projekt „S divadlem kolem světa“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_0000309.
Cíle projektou jsou zejména: – inovace vybraných odborných předmětů
– odborné exkurze
– projektové vyučování a projektové dny
– divadelní představení
– volnočasové aktivity.

Celková výše podpory je 3.381.864,- Kč (z toho 270.000 Kč investice).