Ředitelské okénko

    Ředitelské okénko «1»  

CO NÁS ČEKÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

Pondělím 3. září začíná  jubilejní kateřinský školní rok. A co nás v tomto roce všechno čeká?

Pokud jde o vzdělávání žáků v jednotlivých ročnících, vždy se snažíme nabídnout pestré metody práce tak, aby se kromě školních vědomostí naučili žáci i něco navíc (umět vyhledat potřebné informace a zpracovat je, spolupracovat v týmu, myslet tvořivě, komunikovat atd.). K tomu slouží ročníkové projekty, pravidelné návštěvy pražských vzdělávacích institucí, vzdělávací programy ve škole a další školní aktivity. V letošním roce pokračuje také primární prevence rizikového chování, kterou zajišťují externí organizace, a jejíž program rozlišuje probíranou tématiku dle jednotlivých ročníků. Opět letos navštíví naše žáky zdravotníci a seznámí je s možnostmi poskytování první pomoci dětmi (tentokrát se programy týkají 1., 3. a 5. ročníku).

Žáci, kteří rádi sportují, se budou moci přihlásit do řady sportovních kroužků a určitě se zapojí i do mnoha sportovních soutěží, kterých se škola velmi úspěšně účastní. Třeťáci a po nich také druháci budou navštěvovat výuku plavání, další sportování máme připraveno pro žáky, kteří získají Den za odměnu. Na ty, kteří dávají přednost spíše kulturnímu vyžití, čekají pěvecké, divadelní a hudební kroužky. V rámci projektů EU pokračuje ve své činnosti divadelní soubor Hamlet a znovu nabídneme i rukodělné kroužky. Naopak žáci, kterým se příliš nedaří zvládat nároky hlavních vyučovacích předmětů, mohou od listopadu opět navštěvovat kroužky doučování.

Další službou, kterou chceme rozvíjet je oblast stravování. Pokračují projekty Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol, které jsou určeny všem žákům školy. V průběhu letošních prázdnin jsme renovovali druhou jídelnu, kuchyň jsme vybavili novými velkokapacitními pánvemi a v průběhu září by měly být v obou jídelnách instalovány chladící pulty, které umožní nabízet strávníkům pestřejší doplňky ke školním obědům.

Velmi významnou součástí života školy je spolupráce s rodiči, resp. s Klubem přátel školy. Opět společně připravíme pro rodiče a jejich děti řadu tradičních akcí a vzhledem k 40. výročí i nějaké netradiční.

Úkolů a předsevzetí máme pro letošní školní rok plno, ale věříme, že společně dokážeme vše splnit a určitě přidáme i něco navíc.