Ředitelské okénko 2

    Ředitelské okénko «2»  

STAVBA AREÁLU LEDOVÝCH SPORTŮ KONEČNĚ ZAČÍNÁ

Vážení rodiče a žáci,

chtěla bych vás seznámit se změnami využívání části školního hřiště a s opatřeními, která z těchto změn vyplývají.

Dnem 18.2.2019 se z části hřiště, která zahrnuje vjezd do areálu, komunikaci k tělocvičnám, bývalé fotbalové hřiště, bývalá atletická dráha a travnaté plochy k ní přiléhající stává STAVENIŠTĚ AREÁLU LEDOVÝCH SPORTŮ, které přebírá společnost SYNER, aby zde do června 2020 vybudovala Areál ledových sportů, včetně všech doprovodných staveb (parkování, krček ke škole atd.).

Prvními kroky stavební firmy bude: vybudování nového vjezdu do staveniště, výstavba oplocení, vybudování zázemí pro pracovníky. V 2019 březnu začnou bourací a zemní práce na staveništi.

Z důvodů zřízení staveniště přijala společnost SYNER následující bezpečnostní opatření:

  • Kolem celého staveniště bude ve volných prostorách vystaven plot, který oddělí stavbu od dalších pozemků školního hřiště
  • Vybrané školní vstupy na pozemek stavby (pav. C2, B2 a stávající vstup do tělocvičen) budou zakryty tak, aby se zamezilo vstupu na pozemek
  • Bude uzavřen vstup a vjezd do školního hřiště, tj. na staveniště, z toho vyplývá nemožnost vjezdu soukromých aut do areálu školního hřiště a ani vstup osob z této strany nebude povolen
  • Pozemek stavby bude po celou dobu stavby hlídán

Z těchto důvodů i škola přijala organizační opatření a opatření k zajištění bezpečnosti dětí:

  • Žáci i další osoby mají přísný zákaz se pohybovat ve vymezeném prostoru stavby
  • Pro vstup do tělocvičen z venkovního prostoru se bude po dobu stavby používat náhradní vchod, který je umístěn v pav. D1 za tělocvičnami. Tento vchod je nově osvětlen.
  • Pro příchod ke vchodu do tělocvičen a k venkovním sportovištím bude sloužit pouze vstup z ulice Tererova (cesta je nově osvětlena).
  • Škola bude mít pravidelná setkání se stavební firmou, případná dlší opatření budou přijata podle vývoje stavebních prací.

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených opatření, odměnou by nám měl být za rok a půl sportovní areál, kde se naši žáci naučí zdarma bruslit a seznámí se i s dalšími ledovými sporty.