Ředitelské okénko

Ředitelské okénko «1»  

CO SE DĚJE VE ŠKOLE O PRÁZDNINÁCH?

     Často si nezasvěcení myslí, že o prázdninách se ve škole neděje NIC. Ale období července a srpna je tou dobou, kdy ve škole probíhají stavební úpravy, rekonstrukce, malování, výměna PVC apod.
Všechny tyto práce proběhly i na naší škole. V rámci tzv. jmenovitých oprav MČ Praha 11 byly  provedeny dvě potřebné akce:
   
První byla výměna svislého stoupacího vedení v pavilonech D1  a D2, kde vybraná firma vyměnila celkem 8 původních „stoupaček“, které vzhledem ke svému pokročilému stáří procházely jedním problémem za druhým.
   
Druhou, neméně důležitou akcí bylo malování školy. Letošní malování zasáhlo poměrně významnou část školy. Malovaly se třídy, chodby, kabinety a všechny toalety. Kromě toho byla také vyměněna další část původních podhledů, a to ve vestibulu pavilonu D1.
   
Další akce již probíhaly ve finanční režii školy. Ať už se jednalo o vybavení dalších 1. tříd novými, výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi nebo o vybavení nábytkem zbývajících tří kabinetů, které ještě pamatovaly doby založení školy, instalaci dalších tří interaktivních tabulí a nově vybavenou počítačovou učebnu. Jednu z výše uvedených interaktivních tabulí nám zakoupila MČ Praha – Újezd, která tak v letošním roce opět obnovila tradici finančních darů škole, kde se v současné době vzdělává také většina dětí z této městské části.
   
Akční nová vedoucí školní jídelny navrhla i změny ve školních jídelnách, jejichž vzhled se taky příliš nelišil od toho původního z dob uvedení školy do provozu. Jako první jsme si vzali do parády školní jídelnu Tererova: přestříkaný strop, nové obklady a malba, nové sezení i nové přístroje na nápoje určitě přispějí k tomu, aby se strávníci v jídelně cítili dobře a aby jim ještě více chutnalo.
   
Asi největší, a určitě nejdražší, prázdninovou událostí byla ale započatá rekonstrukce a výstavba venkovních sportovišť, kterou financovala v rámci I. etapy projektu Areál ledových sportů společnost AR Delta. Je třeba ocenit, že tak jak bylo domluveno na začátku aktivit společnosti v r. 2014, měla škola rozhodující slovo o umístění a typu sportovišť, o povrchu jednotlivých víceúčelových hřišť i o jejich následném využití. Škola se tak díky tomu posune i v oblasti podmínek pro výuku tělesné výchovy a sportovních zájmových kroužků do 21. století. Doufejme, že projekt bude stejně zdárně pokračovat i svou 2. etapou, která přinese žákům školy v oblasti ledových sportů výrazný nadstandard.