ŠKOLNÍ DRUŽINA

Leden 2019 „Hrátky s paní Zimou“

Výtvarné techniky a pracovní aktivity s náměty zimy, zimní přírody, zimních sportů – studené barvy, kresby do vlhkých podkladů, kresba pastely máčenými v bělobě, malba bělobou na nejrůznější podklady. Malba na skla oken, celofán, tmavé podklady, mobilní závěsy. Tisky, koláže, trháme a lepíme.

Ke konci ledna již připravujeme karnevalové masky.

Tradice Tři králové – legenda.

Ptáci v zimě – zavěšujeme jednoduchá krmítka, poznáváme ptáky, učíme se, čím je krmit. Krmítka se objeví i ve výtvarných činnostech. Do lesa odneseme suché kaštany a žaludy pro zvířátka.

Zvířata krajin věčného ledu – poznáváme a tvoříme.

Soutěže a stavby ze sněhu, bobování, pokud leden přinese sníh.

V dopravně výchovných aktivitách se zaměříme na pravidla bezpečného chování při bobování, sáňkování i při pohybu na sněhem a ledem změněných komunikacích. Připomeneme, které ochranné pomůcky nás chrání při zimních sportech. Získáváme vědomí pro snížení rizika úrazů.

Rozehráváme soutěž 9. ročníku v pexesování o putovní pohár školní družiny v jednotlivých odděleních.

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

9.1. – Žáci z oddělení Mráček a Slunečnice navštíví KC Zahradu – představení divadla Amartum – Co snídají tygři. Co se všechno stane, když přijde do lesa nový obyvatel.

15.1. – Žáci, kteří se nezúčastnili akce sklář v prosinci, půjdou na program se sklářem – přednáška a praktické ukázky tvarování skla nad kahanem, každý si vyzkouší vyfouknutí skleněné kuličky.

17.1. – Oddělení Sluníčko navštíví expozici Národního muzea – Noemova archa – fascinující svět živočichů, kteří obývali nebo obývají naší planetu.

18.1. – Žáci z oddělení Beruška a Medvídek navštíví interaktivní muzeum Trilopark – vyprávění o pradávných světech s ukázkou vzácných exemplářů – zuby dinosaurů, trilobiti a mnohé další. Žáci si vyzkouší i práci paleontologa – odkrývání dinosaura, preparaci vibrační jehlou a nakonec si vyrobí sádrový odlitek vyhynulých živočichů.

23.1. – Žáci z oddělení Rybičky a Motýlek navštíví KC Zahradu – představení divadla Tvor – Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Loutková pohádka K.J.Erbena s několika veselými písněmi doprovázenými harmonikou. Celý příběh je založený na přímé spolupráci dětí s hlavními hrdiny, kteří ukážou dětem, že bychom se neměli posmívat někomu jinému, odlišnému, a že každý člověk má svou cenu.

25.1. – Žáci z oddělení Medvídek a Beruška navštíví Království železnic, kde s průvodcem vyplní pracovní listy, prohlédnou si expozice modelů všech krajů a železnic.

28.1. – Žáci z oddělení Sluníčko také navštíví Království železnic.