ŠKOLNÍ DRUŽINA

AKTIVITY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – ŘÍJEN

Téma měsíce:  „BAREVNÝ PODZIM“

Pokračuje program seznamovacích her a tvořivosti na téma kamarádství mezi dětmi.

Figurky a obrázky z přírodních materiálů
, poznávání ovoce, zeleniny, podzimních plodů a semen.
Malba, kresba, muchláž, frotáž a tisky ve výtvarných činnostech.

Procvičujeme zrak, hmat, čich i chuť v Kimových hrách.   
Rekreační aktivity formou pohybových her rozvíjí tělesnou obratnost a postřeh.
Bezpečně na chodníku a v městské dopravě.
Zařazujeme dopravní hry, využití víceúčelových prvků na dětských hřištích a v atriu školy.

V říjnu začíná docházka žáků do zájmových kroužků školy, v odděleních nastavujeme vhodný časový režim, aby děti přihlášené na kroužky včas připravené a zároveň v oddělení pokračují zájmové činnosti pro ostatní.

1.10.  ZOO
Žáci z oddělení Kytička vyrazí na celodenní výlet do ZOO, prohlédnou si nové pavilony a zvířátka, která má ŠD v adopci.

2.10.  KC Zahrada – DIVADLO

Žáci z oddělení Hrošík a Rybičky navštíví KC Zahradu – představení divadla Pruhované panenky – O Sněhurce – Jemně strašidelná pohádka na klasické téma vsazená do poezie starých časů a obohacena o živou hudbu

8.10.   MINIZOO HÁJE
Oddělení Jablíčko navštíví Minizoo Háje, prohlédnou si domácí i lesní zvířátka, dozví se jistě spoustu zajímavých věcí.

9.10.   NÁVŠTĚVA DOMU SENIORŮ

Oddělení Jablíčko se vypraví na první návštěvu do domova seniorů Sněženková, kam budou docházet pravidelně v rámci projektu Mezi námi – kdy se potkávají ti, mezi nimiž je věkový rozdíl více než 90 let.

16.10.   KC ZAHRADA – DIVADLO

Žáci z oddělení Sluníčko a Jablíčko navštíví KC Zahradu – představení divadla Buchty a loutky – Zlatá husa – Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí. Jen nejmladší ze tří bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme ukázat princezně, to proto, že se mu princezna líbí a chce ji rozesmát.

18.10.   ZOO PRAHA 
Žáci z oddělení Medvídek a Beruška vyrazí na odpolední výlet do ZOO, prohlédnou si nové pavilony a zvířátka, která má ŠD v adopci.

21.10.   NÁVŠTĚVA ZVERIMEXU 
Žáci z oddělení Jablíčko se vypraví do Happy Zoo – ukázka a beseda o chovu domácích mazlíčků v prostorách tohoto zverimexu.

Během měsíce října bude u Modré školy cirkus Berousek, jako každý rok navštívíme zvěřinec, kde se dozvíme o zvířátkách, která vystupují v cirkuse a všechny si prohlédneme. Informace v notýsku.

Oddělení Mráček a Slunečnice budou pokračovat v přírodovědných vycházkách do přírody v okolí Milíčovského rybníka, lesa a kopců, poznávat, mít rád a chránit přírodu a ekosystémy.