ŠKOLNÍ KROUŽKY

ŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY – ZÁSADY

  • Nabídku kroužků dostávají žáci formou Kateřinky v září daného školního roku.
  • Žáci se mohou přihlásit do libovolného počtu kroužků, pokud se časově nepřekrývají.
  • Přihlášky odevzdávají vedoucím kroužků (pokud jde o pracovníky školy) nebo třídním učitelů (v případě externích pracovníků).
  • Minimální počet žáků v kroužku je 8.
  • V případě velkého zájmu o kroužek lze (pokud to umožňují prostorové a personální podmínky) otevřít více skupin.
  • Pokud se žák do kroužku přihlásí, je povinen jej pravidelně navštěvovat a řádně omlouvat absenci.
  • Docházku na kroužky dětí, které navštěvují školní družinu, zajišťují vychovatelky ve spolupráci s vedoucími kroužků.
  • Ukončit docházku do kroužku lze pouze písemnou formou s podpisem rodičů. Zaplacené peníze se nevracejí.
  • Kroužek trvá vždy 60 minut, ve vybraných případech 90 nebo 120 minut.

Ve školním roce 2018/19 budou kroužky pracovat od 1. října 2018 do 31. května 2019.

Měsíc červen slouží jako rezerva pro nahrazování neuskutečněných hodin.

Termín přijímání přihlášek: do pátku 14. září 2018.

Termín úhrady (jednorázově v hotovosti): do konce září 2018, nejlépe před třídními schůzkami dne 19.září.

Cena kroužku za celý školní rok (říjen – květen):
– 60 minutové kroužky: 1.000,- Kč
– 90 minutové kroužky: 1.500,- Kč
– 120 minutové kroužky: 2.000,- Kč

NABÍDKA PRO ROK 2018/19