Úplata za ŠD, ŠK

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU pro šk.rok 2019/20

Náklady za školní družinu (ŠD) činí 400,- Kč měsíčně.

V případě absence dítěte se poplatek nevrací, ani nekrátí.
Při dlouhodobé absenci (pobyty v lázních, ozdravovnách apod.) lze poplatek za ŠD neplatit pouze tak, že dítě rodič ze školní družiny písemně odhlásí, (odhláška z klubu)
V případě volného místa lze dítě opět dle potřeby do ŠD přihlásit.

Platby jsou přijímány na celý školní rok ve výši:
Družina – 4.000,- Kč
Případně v níže uvedených rozložených platbách.

Platby v hotovosti nejsou přijímány.

Platba musí být provedena na účet školy: 2000817319/0800
Variabilní symbol: identifikační číslo dítěte (obdrží ve škole)
Specifický symbol: 6020310
Konstantní symbol: 0308

Platby za ŠD jsou prováděny za období:
9/2019 – 6/2020 = 4.000,- Kč zaplatit do 30.9.2019
9/2019 – 12/2019 = 1.600,- Kč zaplatit do 30.9.2019
1/2020 – 3/2020 = 1.200,- Kč  zaplatit do 31.1.2020
4/2020 – 6/2020 = 1.200,- Kč; zaplatit do 31.3.2020

V případě nutnosti jiných splátek, pouze po individuální dohodě s ředitelem školy.