Úplata za ŠD, ŠK

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU, ŠKOLNÍ KLUB pro šk.rok 2018/19

Náklady za školní družinu (ŠD) činí 370,- Kč měsíčně.
Náklady za školní klub (ŠK) činí 390,- Kč měsíčně.

V případě absence dítěte se poplatek nevrací, ani nekrátí.
Při dlouhodobé absenci (pobyty v lázních, ozdravovnách apod.) lze poplatek za ŠD neplatit pouze tak, že dítě rodič ze školní družiny písemně odhlásí, (odhláška z klubu)
V případě volného místa lze dítě opět dle potřeby do ŠD přihlásit.

Platby jsou přijímány na celý školní rok ve výši:
Družina – 3.700,- Kč; Klub – 3.900,- Kč.
Případně v níže uvedených rozložených platbách.

Platby v hotovosti nejsou přijímány.

Platba musí být provedena na účet školy: 2000817319/0800
Variabilní symbol: identifikační číslo dítěte (obdrží ve škole)
Specifický symbol: 6020310
Konstantní symbol: 0308

Platby za ŠD jsou prováděny za období:
9/2018 – 6/2019 = 3700,- Kč zaplatit do 30.9.2018
9/2018 – 12/2018 = 1.480,- Kč zaplatit do 30.9.2018
1/2019 – 3/2019 = 1110,- Kč  zaplatit do 31.1.2019
4/2019 – 6/2019 = 1110,- Kč; zaplatit do 31.3.2019

Platby za ŠK jsou prováděny za období:
9/2018 – 6/2019 = 3900,- Kč zaplatit do 30.9.2018

9/2018 – 12/2018 = 1.560,- Kč zaplatit do 30.9.2018
1/2019 – 3/2019 = 1170,- Kč  zaplatit do 31.1.2019
4/2019 – 6/2019 = 1170,- Kč; zaplatit do 31.3.2019

V případě nutnosti jiných splátek, pouze po individuální dohodě s ředitelkou.