ŠKOLNÍ ROK 2020/21

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2021

Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání na střední školy je do 1. března.
Více informací zde.

Organizace vyučování od 4. ledna 2021

Stupeň pět minimálně do začátku února – školy budou i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce dle současného režimu.

Od pondělí 4.1. platí PES – školství stupeň č. 5

Prezenční výuka: pouze přípravná třída,  1. a 2. ročník
Distanční výuka: 3. – 9. třídy (podle rozvrhu mimo HV, TV, VV, ČSP, Inf).

Provoz jednotlivých částí školy a režimová opatření stupně 5 jsou uvedena v TABULCE.

Plánovaná nabídka školních kroužků od ledna 2021, není realizována.

Informace školní jídelny:
Žákům 3. – 9. tříd jsou obědy odhlášeny.
Výdej stravy pro žáky prezenční výuky je zajištěn po vyučování. 

PODPORA ONLINE VÝUKY

NOVÁ ŠKOLA – Duha:
Všechny naše IUč pro I. a II. stupeň k domácímu použití s platností do 30.9.2021 ZDARMA. Licenční cerifikáty jsou volně k dizpozici na našich stránkách www.NovaSkolaDUHA.cz/certifikaty/.

Dále jsou připravovány interaktivní pracovní sešityUmožňují vstup z klávesnice a uložení výsledku do souboru jako obrázek. V případě distanční výuky tak mohou žáci  cvičení vyplnit v počítači a jako obrázek zaslat ke kontrole na mail učiteli (v příloze).
 K dispozici jsou zatím Interaktivní pracovní sešity Český jazyk 2 a Český jazyk 3

EDUTEAM:
Série videí  Jak pracovat v prostředí Google učebny.

WWW.DIDAKTA.CZ – online výukové programy (PIN pro přístup sdělí třídní učitel)

PES – protiepidemický systém – základní školství

PES pro školství platí od středy 18. listopadu 2020.
Systém je rozdělen do pěti stupňů a barev a o změně stupně rozhoduje vláda, opatření v jednotlivých stupních, která se týkají základní školy, jsou uvedena v tabulce.

Od pondělí 4. 1. 2021 platí ve škoství stupeň č. 5.