ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Bakaláři

Školní online pokladna

 

 

 

Školní kroužky

Platby budou probíhat přes ŠOP, zajistěte si dostatečný kredit u dětí.

Organizační informace poskytuje paní Doubková doubkova@zskaterinky.cz
Podrobnosti v informačním zpravodaji Kateřinka 2021/2022
Více informací – Naše služby – školní kroužky

Plánované akce:
  • 25. a 26. října – ředitelské volno (pondělí, úterý)
  • 27. a 29. podzimní prázdniny (středa, pátek)
  • Ptačí krmítka
  • Schůzka žákovského parlamentu (3.11. v 7:15)
  • Kateřinský Halloween (3.11. od 17:00)

Další v Plánu akcí

Kateřinský Halloween 

Plavání ve 3. ročníku a testování – pouze třída 3.C

První skupina (3.A a 3.B) se s jinou školou na bazénu nepotkává a nevztahuje se na ni tedy povinnost doložení OTN dle instukcí MŠMT. Druhá skupina, třída 3.C se bohužel potkává s jinou školou. Prosíme rodiče dětí ze 3.C o součinnost v zajištění otestování výsledků. Škola může případně využít i zbytkových zásob testů ve škole, tento test je platný pouze pro účel plavání a jeho výsledek nelze využít pro další aktivity.

Informace pro rodiče žáků s nárokem na jazykovou podporu dle § 20 školského zákona, který se bude vzdělávat ve své kmenové škole

Žák cizinec, který nově vstupuje v České republice do základního vzdělávání nebo který plní povinnou školní docházku ve škole na území České republiky nejvýše 24 měsíců, má nárok na bezplatnou přípravu k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců (dále jen „jazyková příprava“).

Tato jazyková příprava bude probíhat přímo v naší škole.

Aby bylo možné zařadit Vaše dítě do skupiny pro jazykovou přípravu, musí absolvovat vstupní ověření znalosti českého jazyka a zákonný zástupce musí vyplnit žádost o zařazení žáka do této skupiny, kterou získá ve škole při vstupním testu.

Rozsah jazykové přípravy je 100 až 200 hodin. U každého žáka určí rozsah podpory (kolik hodin českého jazyka absolvuje) ředitel školy podle vstupního ověření znalostí.

Jazyková příprava probíhá v době vyučování – žák je z vyučování, které se překrývá s jazykovou přípravou automaticky uvolněn nebo po vyučování.

O rozvrhu jazykové přípravy a její realizaci bude zákonný zástupce informován školou.

Případě zájmu o bezplatnou jazykovou přípravu se prosím obraťte na paní zástupkyni, Mgr. Vladislava Smetanová, 226 809 705, smetanova@zskaterinky.cz.