ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Bakaláři

Školní online pokladna

 

 

 

Zápis do 1. tříd a přípravná třída

Výsledky zápisů do první třídy zde.
Informace k zápisům v sekci pro předškoláky – zde.

Seznam dětí přijatých do přípravné třídy zde.
Informace k přípravné třídě – zde.

Konec školního roku ve školní jídelně

Školní jídelna informuje – zde

Květnová soutěž pro všechny děti

Školní jídelna při ZŠ Ke Kateřinkám vyhlašuje soutěž pro děti  o veselé ceny

Kdo se bude chtít zúčastnit musí splnit následující úkoly :

Předškoláci + žáci 1. a 2. tříd: namalujte obrázek svého oblíbeného jídla a podepsaný odevzdejte ve školní jídelně do 31.5.2022.

Žáci 3., 4. a 5. tříd: vymyslete zdravý jídelníček na jeden týden tak, aby tam byla Vaše oblíbená jídla a podepsaný odevzdejte ve školní jídelně do 31.5.2022.

Žáci 6. – 9. tříd: vymyslete zdravý jídelníček na jeden týden tak, aby zde bylo 1 x rybí jídlo, 1 x luštěninové jídlo, hodně zeleniny a ovoce a podepsaný odevzdejte  ve školní jídelně do 31.5.2022.

Nejlepší nápady budou oceněny a ceny předány v polovině června.

Zápis do školy pro cizince s nástupem od 1. 9. 2022

Zápis dětí z Ukrajiny (běženci dle LEX Ukrajina) proběhne v úterý 7. června od 14:00 do 15:30 hod.
Jedná se o děti do budoucích 1. tříd a dětí do vyšších ročníků, které do školy nastoupí od 1. září 2022.

Upozornění pro cizince*, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace:

zápis k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 pro děti narozené od 01.09.2015 do 31.08.2016 se uskuteční v úterý 7. 6. 2022.

*Tito cizinci nemohou podat přihlášku k zápisu konanému v termínu od 01.04.2022 do 30.04.2022.

Попередження для іноземців*, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням Російської Федерації:
Прийом заяв на зарахування дитини до початкової школи на навчальний рок 2022/2023 дітей, які народилися з 01.09.2015 по 31.08.2016, відбуватиметься в період 7. 6. 2022.
*Ці іноземці не можуть подавати заявку на зарахування в період з 01.04.2022 по 30.04.2022.

Sportovní kempy 15. – 26. srpna 2022

V druhé polovině měsíce srpna je možno využít dvou turnusů letního příměstského tábora zaměřeného na sportovní aktivity. Podrobnosti v letáku.

Kempy jsou určeny pro děti od 5 do 12 let. Děti si pod dohledem profesionálních trenérů vyzkouší za týden přes 14 různých sportů a další doplňkové aktivity. V návaznosti na to obdrží na památku sportovní „vysvědčení“, které mapuje zejména silnější stránky každého mladého sportovce. 

Pestrý program je připraven pro děti každý den od 7 do 17 hodin, během této doby jsou pro děti připraveny dvě svačinky a oběd. 

Termíny letního příměstského kempu jsou 15.8-19.8. a 22.8.-26.8.2022

Více informací se o nás dozvíte na našem webu https://www.sportovnikempy.com/

Odkaz přímo na zmíněnou lokalitu a přihlášku zde https://www.sportovnikempy.com/lokalita-zs-ke-katerinkam-praha-11/

Pozvánka na příměstský tábor

Srdečně zveme děti (věk 6 – 12 let) na letní příměstský tábor v Dendrologické zahradě. Tábor se koná ve dvou termínech: 11.–15. 7. a 18.–22. 7. 2022, vždy od 8:00 do 17:00. Cena 5290,-

Náplní tábora bude hraní her a tajuplné objevování zákoutí překrásné zahrady spolu se spoustou vědeckých pokusů.  Zvány jsou všechny děti, které mají ukončenou 1.–5. třídu.

Kdo tábor pořádá? Tábor pořádá tým studentů Univerzity Karlovy a University of Cambridge (ano ta slavná škola v Anglii), kteří jsou zapálení pro vědu a objevování a svou vášeň aktivně předávají dál velkým i malým objevitelům.

Více informací si můžete přečíst na stránkách Dendrologické zahrady, kde je také možné vyplnit registrační formulář.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat organizátory na čísle +420 606 160 151.