ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Bakaláři

Školní online pokladna

 

 

Co nás čeká
  • 31.1. – vydání výpisů vysvědčení za 1. pololetí školního roku (2. st. návštěva kina)
  • 1.2 – Tvořivá škola nanečisto – akce pro předškoláky od 16 hodin
    • Poprvé ve škole – Hejného metoda (vstup do školy z ulice Tererova)
  • 3.2. – pololetní prázdniny
  • 22.2. – Karneval (15 – 18 hodin, školní tělocvičny
Informace o přijímacím řízení na střední školy

Tisk přihlášek a shromažďování potřebných údajů k vyplnění přihlášek, informace o přijímacím řízení zajišťuje Mgr. Lenka Mašínová, zástupkyně ŘŠ (masinova@zskaterinky.cz).

Postup v rámci školy:
Žáci, kteří se v tomto školním roce budou hlásit na střední školy, obdrží podkladový formulář, kde zkontrolují osobní údaje a vyplní vybrané školy dle pokynů. Na základě těchto odevzdaných informací, škola vytiskne dvě přihlášky (pro první a druhou školu, či obor v rámci jedné SŠ).

Po kontrole údajů a doplnění chybějících (datum, podpis) lze předat přihlášku na SŠ. Dodání na příslušné školy zajišťují žáci a rodiče. Pozor, na některé obory je vyžadováno potvrzení od lékaže.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem dané střední školy slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEK.
Tento zápisový lístek obdrží žáci 9. tříd proti podpisu do 10. března 2023.
Na střední školu se odevzdává po rozhodnutí SŠ o přijetí uchazeče.

Odevzdání přihlášek – termíny

  • do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – do 30. listopadu 2022
  • do oborů vzdělání bez talentové zkoušky – do 1. března 2023 pro 1. kolo přijímacího řízení

Termíny přijímacích zkoušek
čtyřleté obory: 1. termín – čtvrtek 13. dubna 2023
                      2. termín – pátek 14. dubna 2023
šestileté a osmileté obory: 1. termín – pondělí 17. dubna 2023
                                        2. termín – úterý 18. dubna 2023

Další informace k přijímacímu řízení – zde.

Školní online pokladna

Prosíme o pravidelnou kontrolu stavu pokladny a dorovnání rozdílů. Pokud je stav kreditu nízký, nemůžeme zajistit aktivní účast dítěte na placených akcí. Děkujeme.
Přeplatky z minulého školního roku jsou automaticky převedeny.
Podrobné informace o systému vybírání peněz – zde.