ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Bakaláři

Školní online pokladna

 

 

 

Vstupy do školy

Od pondělí 3. října je možné opět využívat vstup do budovy školy i z ulice Ke Kateřinkám. Zůstává zde pouze část zařízení staveniště k zateplování budovy.

  • 0. – 3. ročníky vstup do školy vchodem z ulice Tererova.
  • 4. – 9. ročníky vchod z ulice Ke Kateřinkám.
Školní kroužky – volná místa

Aktuální nabídku kroužků – ceny, časy a lektory jednotlivých kroužků naleznete v Kateřince. Činnost kroužků začíná od 3. října.

Nabízíme ještě volná místa v těchto kroužcích:

  • Veslařské trenažéry + stolní tenis (ČT 15-16 hod.)
  • Míčové hry (chlapci 3. – 6. r., ČT 15-16 hod.)
  • Mluveníčko-logochvilky (1. – 4. r., ÚT 14-15 hod.)
  • Pěvecký sbor Kateřinka (1. – 5. r., ČT 13.30-14.30)
  • Latin Dance (3. – 7. r., ČT 14-15 hod.)

Přihlášení a další informace už jen u paní Doubkové, 226 809 710 (doubkova@zskaterinky.cz) – do 10.10.2022.

Úhrada kroužků bude probíhat bezhotovostně přes školní online pokladnu. Zkontrolujte si dostatečnou výši kreditu, aby pokryla všechny zapsané kroužky.

Polytechnická dílna pro žáky je dokončena

Díky finanční podpoře EU se během léta 2022 podařilo vybudovat moderní polytechnickou učebnu. Žáci se seznámí s ručním nářadím na opracování vybraných materiálů. Vyzkouší si manuální rukodělné činnosti. Výuka v žákovské dílně podpoří rozvoj jemné i hrubé motoriky, znalosti o vlastnostech materiálů, orientaci v jednoduché technické dokumentaci a rozvine jejich kreativitu a fantazii.

       

 

 

 

 

Školní online pokladna

Se začátkem nového školního roku prosíme rodiče o navýšení kreditu (doporučujeme 1500,- Kč) na úhradu pracovních a žákovských sešitů, případně školní družiny a zájmových kroužků.
Přeplatky z minulého školního roku jsou automaticky převedeny.
Podrobné informace o systému vybírání peněz – zde.