ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Zápis do 1. třídy

Od středy 24. března je přístupný elektronický systém zápisu pro seznámení se s prostředím. Žádosti se přijímají od 1. do 30. dubna. Nahledněte do školy alespoň virtuálně. Podrobněji – PRO PŘEDŠKOLÁKY – Zápis do 1. třídy

Organizace vyučování od 12. dubna 2021

2. stupeň – distančně – beze změny.

1. stupeň – rotačně v níže uvedeném schématu:
od 12. dubna prezenčně, třídy: PT, 1.B, 1.D, 2.A, 2.C, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
od 19. dubna prezenčně, třídy: PT, 1.A, 1.C, 2.B, 3.A, 3.B, 4.C, 4.D, 5.C, 5.D

Vchod do školy z ulice Tererova je zajištěn 7:40 – 8:30 a 11:30 – 13:30.
Vchod do školy z ulice Ke Kateřinkám je zajištěn: 7:40 – 15:00 hod.

Informace školní jídelny:
Od 12. dubna mají žáci prezenční výuky obědy přihlášeny. Prosíme strávníky prezenční výuky, kteří nebudou chodit do školy, aby si oběd odhlásili nebo se spojili s vedoucí školní jídelny. Žáci, kteří jsou daný týden na distanční výuce mají obědy odhlášeny. Z provozních důvodů není možno vydávat obědy s sebou.

Antigenní testování žáků – proběhne ve třídě v rámci první hodiny, vždy v pondělí a čtvrtek, případně v ranní družině. Organizační pokyny sdělí třídní učitelé přes Bakaláře.
Instruktážní video (LEPU testy) a letáky naleznete zde. Pokud bude žák pozitivní, bude odveden do izolace, dostane potvrzení a škola kontaktuje rodiče s dalším postupem. Prosíme rodiče, kteří nechtějí v prezenčním týdnu výuky poslat děti do školy, aby informovali třídní učitelku.
Leták k testování pro žáky
Leták k testování pro rodiče

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí, se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol bez rotace ve školní družině, jejichž zákonní zástupci jsou např:
zdravotničtí pracovníci poskytovatelé zdravotních služeb,
pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v základní škole, školní družině aj.
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte paní zástupkyni Smetanovou (226809705, smetanova@zskaterinky.cz).

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2021
AKTUALIZACE DLE MŠMT ZE DNE 10. 3. 2021

Přijímací zkoušky pro čtyřleté studium (9. ročník) jsou posunuty na 3. a 4. května 2021.

Přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia se budou konat ve dnech 5. a 6. května 2021.

Více informací zde.

PODPORA ONLINE VÝUKY

NOVÁ ŠKOLA – Duha:
Všechny naše IUč pro I. a II. stupeň k domácímu použití s platností do 30.9.2021 ZDARMA. Licenční cerifikáty jsou volně k dizpozici na našich stránkách www.NovaSkolaDUHA.cz/certifikaty/.

Dále jsou připravovány interaktivní pracovní sešityUmožňují vstup z klávesnice a uložení výsledku do souboru jako obrázek. V případě distanční výuky tak mohou žáci  cvičení vyplnit v počítači a jako obrázek zaslat ke kontrole na mail učiteli (v příloze).
 K dispozici jsou zatím Interaktivní pracovní sešity Český jazyk 2 a Český jazyk 3

EDUTEAM:
Série videí  Jak pracovat v prostředí Google učebny.

WWW.DIDAKTA.CZ – online výukové programy (PIN pro přístup sdělí třídní učitel)

Aplikace pro přípravu na příjímací zkoušky od ČŠI.

Zeměpis – Zvládnete správně označit všechny země? Kvíz – interaktivní slepé mapy.