Údaje o třídách

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TŘÍDÁCH

Třída Umístění učebny
Šatna
Třídní učitel/ka Telefon E-mail
226 809 …
0.P A1 přízemí  T Markéta Košťálová
745 kostalova@zskaterinky.cz
1.A
C1 přízemí  T Jolana Ronková
721 ronkova@zskaterinky.cz
1.B
B1 1. patro  T Blanka Waldhansová
725 waldhansova@zskaterinky.cz
1.C
B1 1. patro  T Markéta Dobrovolná
725 dobrovolna@zskaterinky.cz
1.D B1 1. patro  T Petra Plášilová
725 plasilova@zskaterinky.cz
2.A
B1 přízemí  T Lucie Šandová
735 sandova@zskaterinky.cz
2.B
B1 přízemí  T Marie Brabcová
735 brabcova@zskaterinky.cz
2.C
B1 přízemí  T Věra Malinová
735 malinova@zskaterinky.cz
2.D B1 1. patro  T Ivana Štěpánová
726 stepanova@zskaterinky.cz
3.A
B2 přízemí KK Alena Hausnerová
706 hausnerova@zskaterinky.cz
3.B
C1 přízemí  T Jana Hájková 721 hajkova@zskaterinky.cz
3.C
C1 přízemí  T Michaela Kovářová 721 kovarova@zskaterinky.cz
4.A B2 1. patro KK Jana Skoupilová 707 skoupilova@zskaterinky.cz
4.B B2 1. patro KK Marina Vavroňová 707 vavronova@zskaterinky.cz
4.C B2 přízemí KK Hana Chlupáčová 706 chlupacova@zskaterinky.cz 
5.A B2 přízemí KK Alena Fuhrmannová 706 fuhrmannova@zskaterinky.cz
5.B C2 přízemí KK Olga Velková
728 velkova@zskaterinky.cz
5.C B2 1. patro KK Marcela Křížová 707 krizova@zskaterinky.cz
5.D C2 přízemí KK Miroslava Roztočilová
728 roztocilova@zskaterinky.cz
6.A D1 1. patro KK Jana Krautwurmová 716 krautwurmova@zskaterinky.cz
6.B D2 1. patro KK Monika Říhová 732 rihova@zskaterinky.cz
6.C D2 1. patro KK Ondřej Svoboda 741 svoboda@zskaterinky.cz
6.D B2 přízemí KK Romana Novotná 712 novotna.r@zskaterinky.cz
7.A D1 2. patro  T David Sogel 727 sogel@zskaterinky.cz
7.B D2 2. patro KK Blanka Novotná 713 novotna@zskaterinky.cz
7.C D1 1. patro  T Michaela Labuta 730 labuta@zskaterinky.cz
7.D D1 2. patro  T Seda Gevorgyan 737 gevorgyan@zskaterinky.cz
7.E
D1 přízemí  T Roman Jaroš 715 jaros@zskaterinky.cz
8.A D2 2. patro KK Jana Potůčková 738 potuckova@zskaterinky.cz
8.B D1 přízemí KK Lenka Švecová-Zborníková
715 svecova-zbornikova@zskaterinky.cz
8.C D1 1. patro KK Tereza Kunclová
716 kunclova@zskaterinky.cz
8.D D1 2. patro KK Sandra Sýkorová 737 s.sykorova@zskaterinky.cz
9.A D1 2. patro KK David Hennlich 708 hennlich@zskaterinky.cz
9.B D2 1. patro KK Alena Nováková 712 novakova@zskaterinky.cz
9.C D1 2. patro KK Jana Hlaváčková 708 hlavackova@zskaterinky.cz
9.D
D2 1. patro KK Marie Kintšnerová
741 kintsnerova@zskaterinky.cz