Údaje o třídách

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TŘÍDÁCH

Třída Třídní učitel/ka Telefon E-mail
226 809 711
0.P Markéta Košťálová 226 809 745 kostalova@zskaterinky.cz
1.A Marcela Křížová 226 809 735 krizova@zskaterinky.cz
1.B Jana Hájková 226 809 721 hajkova@zskaterinky.cz
1.C Michaela Kovářová 226 809 721 kovarova@zskaterinky.cz
1.D Lucie Vrbová 226 809 735 vrbova@zskaterinky.cz
2.A Jolana Ronková 226 809 721 ronkova@zskaterinky.cz
2.B Blanka Waldhansová 226 809 725 waldhansova@zskaterinky.cz
2.C Markéta Dobrovolná 226 809 725 dobrovolna@zskaterinky.cz
2.D Petra Plášilová 226 809 725 plasilova@zskaterinky.cz
3.A Lucie Dobiášová 226 809 707 dobiasova@zskaterinky.cz
3.B Marie Brabcová 226 809 706 brabcova@zskaterinky.cz
3.C Věra Malinová 226 809 735 malinova@zskaterinky.cz
3.D Ivana Štěpánová 226 809 726 stepanova@zskaterinky.cz
4.A Olga Velková 226 809 728 velkova@zskaterinky.cz
4.B Anežka Vlčková 226 809 707 vlckova@zskaterinky.cz
4.C Miroslava Roztočilová 226 809 728 roztocilova@zskaterinky.cz
5.A Alena Fuhrmannová 226 809 706 fuhrmannova@zskaterinky.cz
5.B Marina Vavroňová 226 809 707 vavronova@zskaterinky.cz
5.C Hana Chlupáčová 226 809 706 chlupacova@zskaterinky.cz 
6.A David Hennlich 226 809 708 hennlich@zskaterinky.cz
6.B Hana Hronová 226 809 712 hronova@zskaterinky.cz
6.C Petr Sychra 226 809 732 sychra@zskaterinky.cz
6.D Marie Kintšnerová 226 809 741 kintsnerova@zskaterinky.cz
7.A Jana Krautwurmová 226 809 716 krautwurmova@zskaterinky.cz
7.B Monika Říhová 226 809 732 rihova@zskaterinky.cz
7.C Ondřej Svoboda 226 809 731 svoboda@zskaterinky.cz
7.D Kateřina Poláková 226 809 727 polakova@zskaterinky.cz
8.A David Výboch 226 809 727 vyboch@zskaterinky.cz
8.B Blanka Novotná 226 809 713 novotna@zskaterinky.cz
8.C Michaela Labuta 226 809 716 labuta@zskaterinky.cz
8.D Seda Gevorgyan 226 809 737 gevorgyan@zskaterinky.cz
8.E Roman Jaroš 226 809 715 jaros@zskaterinky.cz
9.A Jana Potůčková 226 809 738 potuckova@zskaterinky.cz
9.B Lenka Švecová-Zborníková 226 809 715 svecova-zbornikova@zskaterinky.cz
9.C Tereza Kunclová 226 809 716 kunclova@zskaterinky.cz
9.D Sandra Sýkorová 226 809 737 s.sykorova@zskaterinky.cz