Dny za odměnu

DNY ZA ODMĚNU

Vyhodnocení a oceňování aktivních a úspěšných žáků má na naší škole již  dlouholetou tradicí.

Za každé čtvrtletí (4x ročně) vyhodnocují třídní učitelé 3. – 9. tříd ve spolupráci s žáky třídy dva žáky za třídu, kteří se v uplynulém čtvrtletí nejaktivněji zapojili do školního dění. Vyhodnoceni mohou být žáci např. za úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěžích, aktivní práci pro školu či třídu, sběr papíru, aktivní přístup k plnění školních úkolů, apod.).
Tito žáci jsou pak odměněni za své mimořádné aktivity speciální akcí pořádanou školou (ve spolupráci s KPŠ).

Přehled akcí za odměnu ve školním roce 2020/21

Akce za odměnu bude stanovena vždy na konci aktuálního čtvrtletí (pololetí), a to podle epidemiologické situace.

1. čtvrtletí    
2. čtvrtletí    
3. čtvrtletí    
4. čtvrtletí