Epidemiologická opatření

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2021/2022 zahájíme v plném rozsahu a budeme se maximálně snažit o udržení běžného provozu školy při dodržování hygienických a epidemiologických doporučení z Manuálu MŠMT a ČŠI.

Abychom byli co nejlépe připraveni na předávání informací, požádají Vás třídní učitelé po zahájení školního roku o aktualizaci kontaktů, na kterých budete v případě potřeby k zastižení (telefon, email). Tyto informace můžete zkontrolovat i aktualizovat přes Bakaláře https://zskaterinky.bakalari.cz/ .

Děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci a doufáme, že nadcházející školní rok zvládneme bez velkých komplikací a případným omezením se přizpůsobíme tak, abychom co nejméně omezili výuku Vašich dětí.

Mgr. Jiří Šimon, ředitel školy

PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

– Obecné informace
– Hygienická opatření
– Postup školy v případě podezření na výskyt infekční nákazy
– Postup školy v případě výskytu onemocnění Covid-19
– Školní stravování
– Školní družina

Celý materiál k dispozici ZDE.

Plavání ve 3. ročníku a testování – pouze třída 3.C

První skupina (3.A a 3.B) se s jinou školou na bazénu nepotkává a nevztahuje se na ni tedy povinnost doložení OTN dle instukcí MŠMT. Druhá skupina, třída 3.C se bohužel potkává s jinou školou. Prosíme rodiče dětí ze 3.C o součinnost v zajištění otestování výsledků. Škola může případně využít i zbytkových zásob testů ve škole, tento test je platný pouze pro účel plavání a jeho výsledek nelze využít pro další aktivity.

Antigenní testování ve školách

Pravidelně vždy v pondělí (až do 14. února 2022) v naší škole probíhá plošné antigenní testování, které se týká všech žáků. Testování probíhá v rámci 1. vyučovací hodiny, případně v ranní družině nebo v následující den v týdnu, kdy žák přijde do školy. Pozitivní výsledky škola hlásí hygieně, ta dále kontaktuje zákonné zástupce s dalším postupem. Obecně pro pozitivně testované platí zůstat minimálně 5 následujících dní v domácí karanténě.

Od pondělí 31. 1. 2022 platí výjimka z povinného testování osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19. Ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování po prokázání této skutečnosti potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení.

Prokazování bezinfekčnosti je od 10. 2. 2022 zrušeno. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve společných prostorách školy nadále zůstává v platnosti.

V týdnu od 14. února bude probíhat poslední testování žáků a zaměstnanců, které končí dnem 18.2. Od 19. února se tedy ve školách již nebudou testovat děti ani zaměstnanci, ruší se povinnost informovat KHS o pozitivních výsledcích a poskytování seznamu rizikových kontaktů.

Nadále však platí, že žák, který má příznaky akutního infekčního onemocnění, nepatří do školy. V případě že žák vykazuje příznaky, nemůže být vpuštěn do výuky a je třeba zajistit opuštění školy – škola kontaktuje zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli, případně s jejich souhlasem může žák školu opustit samostatně.

Covid testování

Od pondělí 22. listopadu nestačí k prokázání bezinfekčnosti potvrzení o absolvování antigenního testu (ne starší 24 hodin) nebo PCR testu (ne starší 72 hodin), ale pouze certifikát o dokončeném očkování, případně o prodělané nemoci (ne starší 180 dní).

Škola testuje dle aktuálně platných pokynů antigenními testy vždy první den v týdnu, kdy žák přijde do školy, zpravidla v pondělí. V případě pozitivního výsledku je žákovi vydáno potvrzení a je odeslán na PCR test. Zbytek třídy pokračuje ve výuce s nazasenou rouškou/respirátorem i ve třídě. O dalším postupu případně rozhoduje hygiena.

Potvrzení o negativním výsledku škola nevydává.

PCR testy je možno absolvovat např. v nedalekém mobilním odběrovém místě, mezi Billou a poliklinikou Opatovská, možnost objednání zde: https://mmtesting.cz/odberove-misto.html#chodov nebo ve Fyzioklinice (https://www.fyzioklinika.cz/aktuality/covid-19-testovani-a-ockovani).

Respirační a infekční onemocnění

Od 10. února je zrušeno prokazování bezinfekčnosti při vstupu do školy.

Od 19. února se ve školách netestují děti ani zaměstnanci. Zrušena je i povinnost informovat KHS o pozitivních výsledcích a poskytování seznamu rizikových kontaktů.

Od 14. března je zrušeno nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve společných prostorách školy.

Nadále však platí, že žák, který má příznaky akutního infekčního onemocnění, nepatří do školy. V případě že žák vykazuje příznaky, nemůže být vpuštěn do výuky a je třeba zajistit opuštění školy – škola kontaktuje zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli, případně s jejich souhlasem může žák školu opustit samostatně.