SETKÁNÍ RODIČŮ S NOVÝM ŘEDITELEM

SETKÁNÍ RODIČŮ S NOVÝM ŘEDITELEM ŠKOLY – STŘEDA 12.6.2019

Ve středu 12. června 2019 proběhlo v Základní škole Ke Kateřinkám setkání rodičů a přátel školy s nově jmenovaným ředitelem Mgr. Jiřím Šimon, který povede školu od 1. srpna 2019. Pan ředitel seznámil rodiče s hlavními záměry řízení a rozvoje školy na období příštích šesti let. Za ty nejdůležitější považuje:

 • Zajistit otevřenou, ale bezpečnou školu
 • Organizační změna umístění 1. a 2. tříd blíže k jídelně a školní družině
 • Zachování  školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Kateřinka + doplnění prvků programu Začít spolu
 • Vybudování projektové učebny pro širší využití
 • Vytvoření relaxační a odpočinkové zóny ve škole, podpora pohybu dětí venku o přestávkách
 • Zapojení vznikajícího Areálu ledových sportů – bruslení jako součást výuky 4.-6. tříd, rozšíření sportovních kroužků a dostupnost bruslení
 • Posílit činnost školního parlamentu
 • Stabilizovat pracovní kolektiv a navázat spolupráci s pedagogickou fakultou
 • Zavést pro rodiče konzultační hodiny s vyučujícími, rodičovské kavárny, tripartity
 • Pokračovat v odpoledních akcích pro rodiče spolu s Klubem přátel školy
 • Spolupracovat se zřizovatelem zejména v oblasti rozvoje prostření pro žáky

Na závěr setkání došlo i na dotazy, kdy se rodiče ptali např. na pořádání školn v přírodě na I. stupni nebo na lyžařský výcvik na II. stupni.

Na setkání byli přítomní i zástupci zřizovatele. Paní radní pro školství Mgr. Zuzana Ujhelyiová vyjádřila novému řediteli podporu ze strany radnice.

Více podrobností z koncepce školy pro období 2019 – 2025 najdete ZDE.