INFOSERVIS

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Od školního roku 2017/18 nabízí naše škola v rámci zajištění poradenských služeb kompletní tým pedagogických pracovníků, kteří mají na starosti různé oblasti poradenství, prevence, diagnostiky a odborné podpory. Jedná se o výchovnou poradkyni, školní metodičku prevence, školní psycholožku a školní speciální pedagožku.
Na webových stránkách v části O škole/Školní poradenské pracoviště jsou uvedeny nejen kontakty, ale i informace o náplni a práci jednotlivých pracovnic.

Samozřejmě úzce spolupracujeme i se školským poradenských zařízením, které sídlí v „Modré škole“ a se kterým pravidelně řešíme zejm. oblasti integrace žáků a odkladů školní docházky.

INFOCENTRUM ŠKOLY

Fungování Infocentra v době mezi dopolednímma odpoledním vyučováním je zatím z hygienických a epidemiologických důvodů zastaveno.