ISIC

MEZINÁRODNÍ PRŮKAZ ŽÁKA – ISIC

Naše škola je zapojena do mezinárodního programu pro využívání průkazů žáka ISIC.
Podrobné informace k získání a využívání průkazu – zde.
Žádost o vystavení průkazu – zde. Pokud jste si nestihli požádat o průkaz v termínu a máte o něj zájem, pošlete vyplněnou žádost a fotku na isic@zskaterinky.cz a dohodněte si individuální úhradu jednorázového poplatku (250,- Kč na 5 let). ISIC kartu je možno používat místo čipu ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že od příštího školního roku bude ISIC karta o 100,- Kč dražší. Ještě teď máte možnost získat průkaz žáka školy za současných 250,- Kč s platností 5 let. Více informací jak kartu získat v sekci Co nabízíme – ISIC.