Kateřinka nanečisto

TVOŘIVÁ KATEŘINKA NANEČISTO

Cílem projektu Tvořivá škola Kateřinka nanečisto je v průběhu druhé části školního roku ukázat dětem – budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, jak vypadá v naší škole vyučování, jaké prostory máme k dispozici.

Postupně se děti i rodiče seznámí se zásadami činnostního učení, které tvoří základ výuky zejm. těch nejmenších školáků.
Kromě toho si budou moci děti navštívit školní družinu, seznámí se se školním počítačem i interaktivní tabulí.
Rodiče budou mít možnost aktivity svých dětí sledovat (není povinné) a přítomnost vedení školy jim umožní zjistit vše, co je v souvislosti se vstupem dítěte do školy zajímá.

Rodiče se nemusejí objednávat, „Tvořivka“ je otevřena pro všechny.

VŽDY PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI (od ledna do června) SE NA VÁS TĚŠÍME VŽDY V  16,00 hod.
(používejte hlavní vchod z ulice Ke Kateřinkám, pokud není uvedeno na pozvánce jinak).

Prosíme o respektování aktuálních hygienických nařízení. Děkujeme.