KONTAKTY

VEDENÍ ŠKOLY
Mgr. Jiří ŠIMON
ředitel školy
226 809 702
simon@zskaterinky.cz
Mgr. Vladislava SMETANOVÁ
statutární zástupkyně ŘŠ, I. stupeň, školní družina,
výchovná poradkyně
226 809 705
smetanova@zskaterinky.cz
Mgr. Jana SVOBODOVÁ
zástupkyně ŘŠ, II.stupeň, školní metodik prevence
226 809 704
svobodova@zskaterinky.cz

Mgr. Lenka MAŠÍNOVÁ
zástupkyně ŘŠ, školní matrika, dokumentace, výkaznictví
226 809 703
masinova@zskaterinky.cz

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Vlaďka SMETANOVÁ
– výchovná poradkyně
tel. 226 809 705, smetanova@zskaterinky.cz

Mgr. Jana SVOBODOVÁ
– školní metodik prevence
tel. 226 809 704, svobodova@zskaterinky.cz

PhDr. Leona Pločková KOUTENSKÁ
– školní psycholožka
tel. 226 809 736, koutenska@zskaterinky.cz

Mgr. Klára POSPÍŠILOVÁ
– školní speciální pedagog
tel. 226 809 736, pospisilova@zskaterinky.cz

DALŠÍ ÚSEKY ŠKOLY
Hana TURÁKOVÁ
vedoucí vychovatelka školní družiny
226 809 724
druzina@zskaterinky.cz
Michaela LABUTOVÁ
vedoucí školní jídelny (stravné, jídelníčky)
226 809 718
jidelna@zskaterinky.cz
Pavla KUBÍČKOVÁ
referentka ekonomického úseku, fakturace, finance školy
226 809 701
kubickova@zskaterinky.cz
Iva KRÁLOVÁ
referentka technického úseku, pronájmy, doplňková činnost
226 809 709
kralova@zskaterinky.cz
Barbora DOUBKOVÁ
referentka pro studijní záležitosti, granty, kroužky, programy ISIC, ŠOP, BELLhop
226 809 710
doubkova@zskaterinky.cz
Lucie ROLCOVÁ
vedoucí správního úseku, úklid
226 809 711
rolcova@zskaterinky.cz

 

Pedagogičtí pracovníci