Měsíční plán akcí školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – ŘÍJEN

5.10.   FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Žáci 1. tříd se vyfotografují na památku na nástup do školy a odnesou si portrétní foto v rámečku (zájemci).

7. a 8.10.   CHOVÁME SE BEZPEČNĚ – Prevence 1
V rámci primární prevence budou žáci prvního ročníku (1.B,A a 1.C,D) poznávat pojmy osobní bezpečí, bezpečné chování v dopravě apod. Program je částečně hrazen z grantu MHMP.

8.10.   MÍSTO, KDE BYDLÍM
V programu knihovny Opatov se společně s dětmi zamyslíme nad vznikem pojmenování jednotlivých částí Prahy (ulic, čtvrtí a některých domů). Poslechneme si některé zajímavé pověsti a pohádky. Třída 3.A. ZRUŠENO

26. a 27.10.   VOLNÉ DNY
28.10.   STÁTNÍ SVÁTEK
29. a 30.10.   PODZIMNÍ PRÁZDNINY