Mimořádné aktivity za 1. čtvrtletí – akce za odměnu

ŽÁCI VYHODNOCENÍ ZA MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY – 2017/2018
1. čtvrtletí
  Jméno žáka: Hodnocen za:
2.A Horák Filip obětavou pomoc spolužákům a vedení didaktických skupin 
  Soukup Viktor obětavou pomoc spolužákům
2.B Dvořáková Nela sběr papíru
  Kábrt Jonatán reprezentace školy v běžecké soutěži
2.C Veronika Růžičková reprezentace školy v běžecké soutěži
  Eliška Valeriánová reprezentace školy v běžecké soutěži
2.D Bára Kozáková sběr surovin
  Ondřej Nepožitek aktivní práci při vyučování a pomoc spolužákům
3.A Martin Vinš reprezentaci školy v atletice
  Lucie Kuviková práci ve vyučování a pečlivou přípravu
3.B Procházková Kristýna práci ve vyučování a osobní pokrok
  Samek Ondřej práci ve vyučování a osobní pokrok
3.C Petra Krejčová práci ve vyučování a pečlivou přípravu
  Alice Duchoňová sportovní reprezentaci školy
3.D Gago Sára sběr papíru
  Pechlátová Klára sběr papíru
3.E Skallová Kateřina práci pro třídu a pomoc třídní učitelce
  Hlávková Eliška práci pro třídu a pomoc třídní učitelce
4.A Lukáš Komín vzorná práce i výsledky
  Viktor Wagner vzorná práce i výsledky
4.B Laura Michelle Lona sportovní reprezentaci školy
  Daniela Šperkerová sportovní reprezentaci školy
4.C Štroffeková Linda práci v hodinách a pečlivou domácí přípravu
  Havlíček Caitlyn práci v hodinách a pečlivou domácí přípravu
4.D Josef Janeček práci v hodinách a pečlivou domácí přípravu
  Tomáš Sláma práci v hodinách a pečlivou domácí přípravu
5.A Štěpán Mikeš nejlepší čtenář třídy
  Šárka Zakouřilová snaha o zlešený prospěch
5.B Sofie Gerstlová práci v hodinách a pečlivou domácí přípravu
  Markéta Jirsová práci v hodinách a pečlivou domácí přípravu
5.C Damian Erben práci v hodinách a pečlivou domácí přípravu
  Lenka Vrbenská práci v hodinách a pečlivou domácí přípravu
5.D Julie Bínová práci v hodinách a pečlivou domácí přípravu
  Natálie Kordačová práci v hodinách a pečlivou domácí přípravu
6.A Kateřina Přikrylová práci ve školním parlamentu
  Lukáš Herman sportovní reprezentaci
6.B Dominik Mareš práci ve školním parlamentu
  Jakub Malík práci ve školním parlamentu
6.C Alena Lhotková práci ve školním parlamentu
  Veronika Vráblíková sportovní reprezentaci
7.A Lukáš Dedera práci pro třídní kolektiv- předseda třídy, sběrový referent, reprezentace školy ve sportu
  Monika  Kofránková práci pro třídní kolektiv- pokladníkt, reprezentace školy ve sportu
7.B Spálenková Nikola  za práci ve školním parlamentu 
  Fixmer Ondřej  za práci ve školním parlamentu 
7.C Viktor Zeman za dobrý vliv na kolektiv třídy
  Lukáš Vaněk za dobrý vliv na kolektiv třídy
8.A Jakub Růžička  práci ve školním parlamentu
  Jan Šimánek práci ve školním parlamentu
8.B Marko Marinkovič práci ve školním parlamentu
  Filip Svoboda práci ve školním parlamentu
8.C Veronika Rubačová práci ve školním parlamentu
  Elena Zemanová práci ve školním parlamentu
9.A Barbora Valešová práce pro třídu (třídní samospráva – pokladník)
  Veronika Havlíková práce pro třídu (třídní samospráva – pokladník)
9.B Haklová Anna za dobrý vliv na kolektiv třídy
  Kratochvíl David za dobrý vliv na kolektiv třídy
9.C Petr Křížek pomoc při organizaci akce Halloween
  Vladimír Kohout pomoc při organizaci akce Halloween