Nabídka kroužků

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ROK 2018/2019
(S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE)

Níže uvedené kroužky jsou hrazeny z grantu „S divadlem kolem světa“, který spolufinancuje Evropská unie. Přihlášku si mohou žáci vyzvednout u pana učitele Tallera (kabinet českého jazyka a dějepisu, D119 přízemí) a vyplněné a podepsané odevzdat  do 24. 9. 2018 na stejném místě.

 DRAMATICKÝ KROUŽEK, 4. – 5. ROČNÍK, DIVADELNÍ SOUBOR HAMLET

Frekvence:          2 hodiny týdně / středa 14:00 – 16:00 hodin 

Lektor:                 Bc. Lukáš Taller

Anotace:              Volnočasová aktivita dramatického kroužku pro začátečníky podporuje dramatickou, estetickou, jazykovou, taneční, hudební a výtvarnou činnost v prostorách školy. V průběhu celého školního roku proběhne několik teoretických hodin, které žáky seznámí s divadelní teorií, činností, typologií dramatické výchovy, principy a organizačními rámci, technikami a metodami práce, z didaktického a metodického hlediska dramatické výchovy budou zařazeny seznamovací hry, rozehřívací hry, hry na důvěru a koordinaci a zakončovací hry. Poté se žáci zaměří na nastudování divadelní inscenace, která bude vybrána a zjistí specifika práce s divadelní hrou při přípravě celkové inscenace. Postupně se budou zaměřovat na techniku dechu, řeči, budou se cvičit při známých i méně známých jazykolamech. Žáci se budou soustředit na hlasitou mluvu a pohybovou hru na jevišti, k čemuž jim dopomůže pantomima.

 DRAMATICKÝ KROUŽEK, 6. – 9. ROČNÍK, DIVADELNÍ SOUBOR HAMLET

Frekvence:          2 hodiny týdně / pondělí 14:00 – 16:00 hodin 

Lektor:                 Bc. Lukáš Taller, Mgr. Jana Svobodová

Anotace:              Volnočasová aktivita dramatického kroužku pro začátečníky podporuje dramatickou, estetickou, jazykovou, taneční, hudební a výtvarnou činnost v prostorách školy. V průběhu celého školního roku proběhne několik teoretických hodin, které žáky seznámí s divadelní teorií, činností, typologií dramatické výchovy, principy a organizačními rámci, technikami a metodami práce, z didaktického a metodického hlediska dramatické výchovy budou zařazeny seznamovací hry, rozehřívací hry, hry na důvěru a koordinaci a zakončovací hry. Poté se žáci zaměří na nastudování divadelní inscenace, která bude vybrána a zjistí specifika práce s divadelní hrou při přípravě celkové inscenace. Postupně se budou zaměřovat na techniku dechu, řeči, budou se cvičit při známých i méně známých jazykolamech. Žáci se budou soustředit na hlasitou mluvu a pohybovou hru na jevišti, k čemuž jim dopomůže pantomima.

VÝTVARNÝ KROUŽEK – KORÁLKOVÁNÍ, 4. – 9. ROČNÍK

Frekvence:          2 hodiny týdně / pondělí 14:00 – 16:00 hodin

Lektor:                 Mgr. Kateřina Poláková  

Anotace:              Hlavním úkolem je žáky seznámit se základními výtvarnými, rukodělnými a kreativními technikami, zahrnujícími práci s různými zajímavými materiály, podporující rozvoj fantazie, jež se opírá o inspiraci dekorativního zdobení různých světových kultur. Žáci tak budou mít možnost vyzkoušet si modelování v pojetí moderní atraktivní techniky jako je fimování, blendování a mica shift. Z grafiky si budou moci vyzkoušet jednoduchý sítotisk nebo techniku decoupage, zaměří se na práci s drátem, šperkařskou tvorbu, kdy z různých netradičních výtvarných materiálů budou tvořit jednoduché ozdoby, šperky a výtvarné a umělecké artefakty, jež mohou mimo jiné dotvářet kostýmní výtvarnictví. V neposlední řadě se žáci seznámí se základními výtvarnými technikami a postupy, které je svým charakterem uvedou do umění různých kultur.

VÝTVARNÝ KROUŽEK, 4. – 9. ROČNÍK  

Frekvence:          2 hodiny týdně / čtvrtek 14:30 – 16:30 hodin

Lektor:                 pí Zuzana Šťástková, Mgr. Tereza Korbutová    

Anotace:              Žáci si vyzkoušejí různé netradiční výtvarné techniky, jimiž rozvinou výtvarné cítění, podpoří kreativní činnost, navážou spolupráci a posílí multikulturního ducha. V první fázi roku budou žáci hledat inspiraci ve starověkých kulturách, kde proniknou do tvorby řeckých divadelních masek, enkaustiky, egyptského umění nebo japonské kaligrafie. Cestovatelskou vášeň posílí tvořením různých netradičních artefaktů ze vzdálených koutů světa v dalším období, zkoumáním našich národních kořenů se pokusí objevit základy naší kultury a umění a dát jí jasnější výtvarnou podobu ve třetím pololetí a v poslední fázi projektu se vydají prozkoumat nejtemnější zákoutí lidské duše v hrůzách války, jež se pokusí výtvarně zpracovat. Základní myšlenka kroužku navíc čerpá náměty z divadelní tvorby většiny kontinentů a je koncipována tak, aby každé oblasti – kontinentu, byla věnována určitá část školního roku. Nejadekvátnějším časovým obdobím se tak jeví čtvrtletí tj. tři měsíce, které budou postupně zaměřeny na divadelní umění Afriky, Asie, Ameriky, Austrálie a Evropy, kdy specifika jednotlivých kultur, mýty a legendy, tradiční nástroje, svátky a festivaly, hudba i výtvarné umění poslouží jako inspirace pro výtvarné úkoly zadávané v lekcích kroužku.

KOSTÝMNÍ A DESIGNOVÉ VÝTVARNICTVÍ, 4. – 9. ROČNÍK  

Frekvence:          2 hodiny týdně / pondělí 14:00 – 16:00 hodin

Lektor:                 pí Kateřina Štědrá

Anotace:              Žáci se během této volnočasové aktivity seznámí s dějinami a teorií kostýmního výtvarnictví, technikami a metodami práce kostýmního výtvarníka, dále také s novými pojmy skrze abstraktní myšlení, jež vedle nově vznikajících pojmů řadíme i nová témata reflektující kostým a jeho vývoj ve vzájemných vztazích jako například choreografie a kostým, událost a kostým, architektura a kostým, instalace a kostým, smysly a kostým, zvuk a kostým, světlo a kostým a technologie a kostým.