Odhlášky, objednávky

ODHLÁŠKY OBĚDŮ

Termíny pro odhlášení oběda:

  • odhlásit oběd je možné nejpozději předchozí den do 14,00 hod.
  • po dnech volna, týž den do 7:30 hod.,
  • vzhledem ke zpětné platbě obědů musí odhlášku obědů provést strávník (rodiče) vždy i na začátku měsíce, protože strávník je od 1. v měsíci na obědy normálně přihlášen.

Možnosti provedení odhlášky: