Odlišnost inspiruje

ODLIŠNOST INSPIRUJE III – MĚNÍME KLIMA ŠKOL

 V rámci projektu budou v šesti pražských školách realizovány výukové, vzdělávací, poznávací a networkingové aktivity v oblasti začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, rozvoje demokratické kultury a rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji.

Od 1.1.2020 do 30.6.2022 je naše škola zapojena do projektu Odlišnost inspiruje III – měníme klima škol, v němž se uskuteční řada aktivit ve třech oblastech: začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, rozvoji demokratické kultury a kompetencí k udržitelnému rozvoji.Projekt zastřešuje Osvětová beseda o.p.s.

Součástí tohoto projektu je tvorba příručky pro začleňování dětí s OMJ, kurzy DVVP pro vyučující, workshopy pro žáky, výjezd do evropského parlamentu, networkingové výjezdy pro vyučující.