ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21

1. září Zahájení školního roku
1. září Třídní schůzky 1. tříd (17,00)
23. září Třídní schůzky I. a II. st. (18,00) – zrušeno (online)
  Třídní důvěrníci (17,00) – zrušeno
18. listopadu Pedagogická rada (1. čtvrtletí)
18. listopadu Pohovory pro I. a II. st. (17,00) – zrušeno
9. prosince Den otevřených dveří I. st. (8,00 – 11,40) – zrušeno
prosinec Individuální konzultace (rodič-žák-učitel)
20. ledna Pedagogická rada (1. pololetí)
28. ledna Ukončení I. pololetí, vysvědčení
3. března Den otevřených dveří
a Zápis nanečisto (16-17)
7. dubna Zápis do 1. tříd pro děti
ze spádové oblasti (13,00 – 17,30)
8. dubna Zápis do 1. tříd pro děti
z nespádových oblastí (14,00 – 15,30)
14. dubna Pedagogická rada (3. čtvrtletí)
14. dubna Třídní schůzky I. a II. st. (18,00)
  Třídní důvěrníci (17,00)
16. června Prezentace a pohovory 1. – 3. roč. (17,00)
21. června
Pedagogická rada (2. pololetí)
30. června Vydání vysvědčení

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

PŘESUNUTÉ ŠVP:
3. ročníky a 4.C pojednou v náhradním termínu 11.10 – 18.10.2020 (zděné budovy jsou vytápěné).  
Prosíme rodiče o zaplacení doplatku školy v přírodě do 31.8.2020.

Žáci 5.C a 5.D, penzion Brada, Český ráj se uskuteční v náhradním termínu 12.10 – 17.10.2020
Prosíme rodiče o zaplacení doplatku školy v přírodě do 31.8.2020.

Žáci II. stupně, Svor u Nového Boru, termín: 8. – 15. června 2021

ŘEDITELSKÉ VOLNO – zatím nestanoveno
Na základě § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, může vyhlásit ředitel školy z důvodů provozních, organizačních a technických volné dny.

ZMĚNA ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Pondělí 26. a úterý 27. října 2020volné dny – Vláda ČR rozhodla o zákazu přítomnosti žáků ve školách.