ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23

1. září Zahájení školního roku
1. září Třídní schůzky 1. tříd (9,00)
21. září Třídní schůzky I. a II. st. (18,00)
  Třídní důvěrníci (17,00)
23. listopadu Pedagogická rada (1. čtvrtletí)
23. listopadu Pohovory pro I. a II. st. (17,00)
7. prosince Den otevřených dveří I. st. (8,00 – 11,40)
prosinec Individuální konzultace (rodič-žák-učitel) – možnost on-line
18. ledna Pedagogická rada (1. pololetí)
31. ledna Ukončení I. pololetí, vysvědčení
1. března Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků (8:00-10:00)
Zápis nanečisto (16-17)
11. dubna Zápis do 1. tříd pro děti (14,00 – 17,30)
12. dubna Zápis do 1. tříd pro děti (14,00 – 15,30)
26. dubna Pedagogická rada (3. čtvrtletí)
26. dubna Třídní schůzky I. a II. st. (18,00)
  Třídní důvěrníci (17,00)
14. června Prezentace a pohovory 1. – 2. roč. (17,00)
21. června
Pedagogická rada (2. pololetí)
30. června Vydání vysvědčení

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

  • 9. – 14. května – 5.ABC, hotel Albert, Paseky nad Jizerou
  • 8. – 15. čevna – II. stupeň, Svor u Nového Boru

další termíny budou upřesněny

LYŽAŘSKÝ KURZ

25. 2. – 4. 3. 2023 – 7. a 8. ročníky, Semerink, Jizerské hory

ŘEDITELSKÉ VOLNO – je plánováno na:

  • čtvrtek 29. záři a pátek 30. září 2022
  • pátek 18. listopadu 2022

Na základě § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, může vyhlásit ředitel školy z důvodů provozních, organizačních a technických volné dny.

ZMĚNA ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU vyhrazena s ohledem na vládní nařízení a aktuální situaci.