ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

1. září Zahájení školního roku
1. září Třídní schůzky 1. tříd (9,00)
22. září Třídní schůzky I. a II. st. (18,00)
  Třídní důvěrníci (17,00)
24. listopadu Pedagogická rada (1. čtvrtletí)
24. listopadu Pohovory pro I. a II. st. (17,00)
8. prosince Den otevřených dveří I. st. (8,00 – 11,40) – zrušeno
prosinec Individuální konzultace (rodič-žák-učitel) – možnost on-line
19. ledna Pedagogická rada (1. pololetí)
31. ledna Ukončení I. pololetí, vysvědčení
2. března Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků (8:00-10:00)
Zápis nanečisto (16-17)
6. dubna Zápis do 1. tříd pro děti
ze spádové oblasti (13,00 – 17,30)
7. dubna Zápis do 1. tříd pro děti
z nespádových oblastí (14,00 – 15,30)
20. dubna Pedagogická rada (3. čtvrtletí)
20. dubna Třídní schůzky I. a II. st. (18,00)
  Třídní důvěrníci (17,00)
15. června Prezentace a pohovory 1. – 3. roč. (17,00)
22. června
Pedagogická rada (2. pololetí)
30. června Vydání vysvědčení

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

I. turnus: 2. – 8. května, 1. ročníky, Semerink (Jizerské hory)

II. turnus: 9. – 13. května, 4. ročníky, Hotel Rohanov, Vracov

III. turnus: 23. – 27. května, 2. ročníky, Stráž na Nežárkou

IV. turnus: 10. – 17. června, 7. ročníky, Šlovice, Hřebečníky

V. turnus: 12. – 17. června, 3. ročníky, Kolínská bouda, Krkonoše

VI. turnus: 13. – 18. června, 5. ročníky, Hotel Esprit, Krkonoše

VII. turnus: 14. – 21. června, 6., 8., 9. ročníky, Svor u Nového Boru

ŘEDITELSKÉ VOLNO – je plánováno na:

  • pondělí 27. záři 2021, následuje státní svátek 28. září
  • pondělí 25. a úterý 26. října 2021, následují podzimní prázdniny

Na základě § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, může vyhlásit ředitel školy z důvodů provozních, organizačních a technických volné dny.

ZMĚNA ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU vyhrazena s ohledem na vládní nařízení a aktuální epidemiologickou situaci.