Pedagogičtí pracovníci

KONTAKTY NA UČITELE

 226 809 xxx
xxx   Konzultační hodiny
Marie Brabcová 735 brabcova@zskaterinky.cz       

 

 

 

 

 

Přímé konzultační hodiny jsou vzhledem k současné epidemiologické situaci ZRUŠENY.

Žádáme rodiče, aby v případě potřeby kontaktovali vyučující emailem a dohodli další postup INDIVIDUÁLNĚ.

Třídní učitelé mají v odpoledních hodinách stanovený čas, kdy jsou k zastižení na uvedeném telefonu. Informaci sdělí přes nástěnku třídy v Bakalářích.

Markéta Dobrovolná 726 dobrovolna@zskaterinky.cz
Alena Fuhrmannová 706 fuhrmannova@zskaterinky.cz
Ladislav Funk
714
funk@zskaterinky.cz
Seda Gevorgyan
737 gevorgyan@zskaterinky.cz
Daniel Hájek
721
hajek@zskaterinky.cz
Jana Hájková 721 hajkova@zskaterinky.cz
Alena Hausnerová 706 hausnerova@zskaterinky.cz
David Hennlich 708 hennlich@zskaterinky.cz
Jana Hlaváčková 708 hlavackova@zskaterinky.cz
Hana Hronová 730 hronova@zskaterinky.cz
Hana Chlupáčová 706 chlupacova@zskaterinky.cz 
Roman Jaroš
715
jaros@zskaterinky.cz
Marie Kintšnerová 741 kintsnerova@zskaterinky.cz
Pavel Klubrt 741 klubrt@zskaterinky.cz
Pavel Kmoch 715 kmoch@zskaterinky.cz
Markéta Košťálová 745 kostalova@zskaterinky.cz
Michaela Kovářová 721 kovarova@zskaterinky.cz
Lucie Krásová 738 krasova@zskaterinky.cz
Jana Krautwurmová 716 krautwurmova@zskaterinky.cz
Monika Kriegsmanová 728 kriegsmanova@zskaterinky.cz
Marcela Křížová 707 krizova@zskaterinky.cz
Tereza Kunclová
716 kunclova@zskaterinky.cz
Zdeňka Laboutková 730 laboutkova@zskaterinky.cz
Michaela Labuta 716 labuta@zskaterinky.cz
Věra Malinová 735 malinova@zskaterinky.cz
Renata Maratová 714 maratova@zskaterinky.cz
Lenka Mašínová 703 masinova@zskaterinky.cz
Jana Mertlíková 730 mertlikova@zskaterinky.cz
Alena Nováková 712 novakova@zskaterinky.cz 
Blanka Novotná 713 novotna@zskaterinky.cz
Romana Novotná 712
novotna.r@zskaterinky.cz
Petra Plášilová
725
plasilova@zskaterinky.cz
Robert Pondrelli 714 pondrelli@zskaterinky.cz
Jana Potůčková 738 potuckova@zskaterinky.cz
Jolana Ronková 721 ronkova@zskaterinky.cz
Miroslava Roztočilová 728 roztocilova@zskaterinky.cz
Veronika Růžičková 727 ruzickova@zskaterinky.cz
Monika Říhová
732
rihova@zskaterinky.cz
Ilona Sadilková 721 sadilkova@zskaterinky.cz
Jiřina Senftová 720 senftova@zskaterinky.cz
Jana Skoupilová
707
skoupilova@zskaterinky.cz
Vladislava Smetanová
705
smetanova@zskaterinky.cz
David Sogel
 727 sogel@zskaterinky.cz
Ondřej Svoboda 741 svoboda@zskaterinky.cz
Jana Svobodová 704
svobodova@zskaterinky.cz
Petr Sychra  732 sychra@zskaterinky.cz
Sandra Sýkorová
737
s.sykorova@zskaterinky.cz
Lucie Šandová  735 sandova@zskaterinky.cz
Jiří Šimon
702
simon@zskaterinky.cz
Ivana Štěpánová 726 stepanova@zskaterinky.cz
Daniela Štyndlová 731 styndlova@zskaterinky.cz
Lenka Švecová-Zborníková 715 svecova-zbornikova@zskaterinky.cz
Marina Vavroňová
 707 vavronova@zskaterinky.cz
Olga Velková
728
velkova@zskaterinky.cz
Vanda Veselá
707
vesela.v@zskaterinky.cz
Anežka Vlčková
 721 vlckova@zskaterinky.cz
Iva Vonášková 720 vonaskova@zskaterinky.cz
Blanka Waldhansová 725 waldhansova@zskaterinky.cz