Semafor

SEMAFOR PRO ŠKOLY

Stupeň
pohotovosti
Barva
semaforu
Specifická doporučení pro školy Opatření školy
0 BÍLÁ Standardní provoz při respektování hyg. požadavků a mimořádných opatření pro školy Základní hyg. opatření, úprava organizace výuky
I ZELENÁ Opatření jako st. 0 +  
Omezit zbytný pohyb třetích osob v prostorách školy Zákaz vstupu cizích osob do školních prostor
Třídní schůzky pokud možno organizovat pokud možno online Organizace ev. TS bude stanovena individuálně dle možností školy a zák. zást.
Omezení počtu osob na hromadných akcích, ev. hromadné akce zrušit Organizace bude stanovena vždy pro konkrétní akci
II ORANŽOVÁ Opatření jako st. 0, I +  
Povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol (žáci i zaměstnanci) stanoví KHS Žáci jsou vybaveni alespoň 2 rouškami a sáčkem na jejich uskladnění
Omezení aktivit nad rámec školního vzd. programu Úprava týdenních (měsíčních) plánů práce školy
III ČERVENÁ Opatření jako st. 0, I, II +  
Pravděpodobné omezení provozu škol , nastavení omezeného režimu výuky s preferencí distatnčního vzdělávání Opatření školy dle pokynů KHS, např. distatnční výuka vybrané třídy apod.