Projekty EU

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z FONDŮ EU

Kateřinky pro všechny II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Kateřinky pro všechny II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015902,  který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT,  i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.
Celková výše podpory činí 2.883.305 Kč.