Ročníkové projekty

CELOROČNÍKOVÉ PROJEKTY ŠKOLY
Roč. Název 1.projektu Název 2.projektu
1. Já a moje rodina Pohádkový svět
2. Místo, kde bydlím Máme rádi zvířata
3. Praha – moje město Chráníme přírodu
4. Cestujeme po ČR Přírodní společenstva
5. Cestujeme po Evropě Člověk dnešní doby
6. Člověk v proměnách času – od pravěku k antice Les
7. Člověk v proměnách času – život ve středověku Fauna a flóra v Praze a okolí