Schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd a přípravné třídy

 

Setkání rodičů budoucích 1. tříd – 9. 6. od 17:00 hod

Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku rodičů budoucích prvňáčků a dětí v přípravné třídě, která se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2022 od 17 hodin.
Vstup do školy vchodem z ulice Tererova, který bude otevřen od 16:40. 

Schůzka proběhne v jednotlivých třídách a je určena pouze pro rodiče.

Prosíme rodiče těch předškoláků, kteří byli přijati i na jinou základní školu a nenastoupí do naší školy, aby nám tuto skutečnost dali písemně na vědomí na zapis@zskaterinky.cz.

Program našeho setkání: 

  • dozvíte se, do jaké třídy je vaše dítě zařazeno, a seznámíte se s paní učitelkou třídní
  • ujasníte si koncepci a plány školy
  • získáte informace o slavnostním zahájení školního roku a organizaci prvního školního týdne
  • prohlédnete si učebnice prvních tříd a dostanete seznam pomůcek pro prvňáky
  • seznámíme vás s režimem školní družiny
  • dostanete informace o školní jídelně
  • odpovíme na Vaše dotazy

Již na této schůzce budete moci přihlásit dítě do školní družiny a školní jídelny, nahlásit si a objednat zhotovení čipů k vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Abychom Vám ušetřili čas a předešli zbytečným komplikacím, budeme již na této schůzce vybírat hotovost:

  • Za čip na vyzvedávání žáka ze ŠD – 100,- Kč/kus. Je vhodné, aby každý, kdo dítě vyzvedává, měl svůj čip (máma, táta, babička…). Prosím rozmyslete si předem, kolik čipů budete potřebovat. Pokud má prvňáček ve škole staršího sourozence, který bude dítě vyzvedávat osobně v družině, je vhodné, aby i ten měl vlastní čip.
  • budoucí prvňáčci: 350,- Kč na vystavení průkazu ISIC Školák (karta s mnoha výhodami, slevami a platností 5 let). Kartu budou děti ve škole využívat pro identifikaci ve školní jídelně a k evidenci školní docházky. Další informace o kartě můžete získat na isic.cz. Žádost o vystavení průkazu můžete rovněž vyplnit na této schůzce. Budete potřebovat průkazovou fotografii žáka, kterou lze zaslat i mailem (isic@zskaterinky.cz)

Potřebné formuláře si můžete vytisknout z webu školy a v klidu vyplnit předem: 

Co by měl váš prvňáček do září zvládnout? 

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékáním, přezouváním, osobní hygienou).

Měl by mít schopnost přiměřeně udržet pozornost a snahu plnit jednoduché úkoly, překonávat při nich vyskytlé problémy.

Měl by správně držet tužku, umět stříhat nůžkami, skládat…

Měl by znát pravidla slušného chování k ostatním dětem i k dospělým.

Pokud možno souvisle a srozumitelně komunikovat. Znát své jméno a příjmení, jména rodičů, adresu bydliště.

Před nástupem do školy není nutné učit dítě číst, psát, počítat. Vše se bude ve škole společně s ostatními spolužáky učit. Důležitější je si s dítětem povídat, naslouchat mu, odpovídat na otázky, číst si s ním pohádky, zpívat písničky. Každá konverzace pomáhá rozšiřovat slovní zásobu dítěte a je tou nejlepší průpravou před školou, která se mnohonásobně vyplatí.

Víte, co je nejdůležitější pro rodiče? Buďte v klidu. Dejte dítěti čas.

Co je nejdůležitější pro dítě? Těšit se na školu.

Také my se těšíme na setkání s Vámi.

Jiří Šimon, ředitel