ŠKOLNÍ DRUŽINA

AKTIVITY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – ČERVEN

Téma měsíce: „TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY“

V červnu rostou jahody,
koupeme se u vody,
v červnu také končí škola.
Každý školák výská „Hola!“

Začátek a konec června jsou časem dětí. Třetí neděli oslavíme Den otců. V závěru školního roku, vedle radosti z nadcházejících prázdnin, na děti čeká loučení se spolužáky a výsledek celoročního snažení v podobě vysvědčení. Pak už nezbývá než se připravovat na prázdniny a dovolené, užívat si dlouhé letní dny a krátké noci, čerpat sílu.

Aktivity na tento měsíc:

  • 1.6. Den dětí – malé oslavy v duchu dětských radovánek v každém oddělení
  • 1.6.  Školní akce ZÁVOD rodinných týmů na školním hřišti – možná účast dětí ze ŠD s rodiči

  • 2.6. Tanzanie Park – návštěva zábavního parku (některá oddělení ŠD)

  • 7.6. akce ŠD – „Rozlítaný den aneb Motýlci v akci“ – oddělení Motýlek připraví pro ostatní děti zábavné odpoledne na školním hřišti  s účastí YMCA

  • 16.6. Toulcův dvůr – „Jako včelky v úlu“ (odd. Včeličky)
  • Národní muzeum – navštíví některá oddělení
  • dopravní výchova (značky, pravidla silničního provozu)
  • pobyt dětí v ATRIU školy kde můžeme využít letních radovánek, procházky do lesa, hry na školním hřišti

Připomeneme si důležité státní svátky a vysvětlíme si jejich význam:

  • 5.6.Mezinárodní den životního prostředí – besedy v odděleních
  • 19.6. Den otců – tvoření dětí – přáníčka a dárečky pro tatínky

Ohlédnutí za měsícem KVĚTEN:

V květnu si děti užily návštěvu kina, děti z oddělení Včeličky a Rybičky již stihly návštěvu Národního muzea.  Jednotlivé třídy byly na škole v přírodě.

Aktivity školní družiny: