ŠKOLNÍ JÍDELNA – závěr roku

Informace ze školní jídelny k závěru školního roku
  1. Obědy na poslední týden v červnu lze odhlásit/přihlásit do 24. 6. 2022 do 8,00 hod. Po tomto datu si můžete neodhlášené obědy již pouze vyzvednout do přinesených nádob v době od 11.30 do 11.40 hod.
  1. Vyúčtování záloh na stravné proběhne začátkem července.
    Na bankovní účty se vrací přeplatky nad 1 měsíční zálohu – 22 x cena oběda (tato částka slouží jako záloha na září). Inkasním plátcům se vrací přeplatky v celé výši. Těm, kteří nenahlásili číslo bankovního účtu, se záloha převede do dalšího školního roku. Pokud vyúčtování na běžné účty neproběhne, nebyla nahlášena v kanceláři ŠJ změna bankovního účtu. Kontaktujte prosím vedoucí ŠJ.
  1. Od 1. září 2022 mají všichni letošní strávníci automaticky obědy přihlášeny! Pokud již nyní víte, že dítě na začátku následujícího školního roku na obědy chodit nebude, odhlaste mu obědy.

Žáci 9. ročníků budou mít hromadné vracení čipů a vyúčtování poslední týden v červnu v rámci třídnických prací.

Pro odcházející žáky z naší školy z 1. – 8. ročníku:

Pro žáky končící docházku v naší škole bude probíhat vyúčtování stravného a vrácení čipů v úterý 28. 6. 2022 v době oběda v kanceláři školní jídelny.

Odhlášky lze provádět na tel. čísle 226 809 718 nebo emailové adrese: jidelna@zskaterinky.cz.