ŠKOLNÍ KROUŽKY

ŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Ve školním roce 2021/2022 budou s ohledem na probíhající rekonstrukci tělocvičen sportovní kroužky probíhat v omezené míře.

Všechny školní zájmové kroužky plánujeme zahájit od 4. října 2021. Přihlašování přes rezervační systém do 20. září. Odkaz zde. Výběr peněz za kroužky bude realizován přes školní online pokladnu.

Předběžná nabídka kroužků je zveřejněna v buletinu Kateřinka.

Od 4. října také pokračuje venkovní projekt – kroužek atletiky, který bude realizován na venkovních sportovištích školy. Přihlášky budou elektronicky stejně jako do ostatních kroužků. Vedoucí kroužku, paní učitelka Maratová. Cena kroužku na celé období je 1500,- Kč. Platba převodem – přes školní online pokladnu.

Od 4. října budou žákům 9. tříd nabídnuty dva kroužky připravující na přijímací řízení z českého jazyka a matematiky (do dubna). Cena 1000,- Kč.

Divadelní soubor Hamlet obnovuje svou činnost a přijímá nové členy
Dřímá v tobě herecký talent? Chceš (si) s námi hrát, stát se hvězdou a zazářit na prknech, která znamenají svět? Přijď mezi nás.

V letošním školním roce je divadelní kroužek a pěvecký sbor zcela zdarma.