ŠKOLNÍ KROUŽKY

ŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Od 14. září budou probíhat pouze kroužky – doučování hrazené ze Šablon II.

Od 6. října začínají kroužky atletiky, které budou realizovány na venkovních sportovištích školy. Přihlášky (papírové lístečky) vydává vedoucí kroužku, paní učitelka Maratová. Cena kroužku na celé období je 1200,- Kč. Platba v hotovosti na první hodině u paní učitelky.

Od 5. října budou žákům 9. tříd nabídnuty dva kroužky připravující na přijímací řízení z českého jazyka a matematiky (do dubna). Cena 1000,- Kč. Přihlášky a platba u vedoucích kroužků.

Všechny ostatní školní zájmové kroužky budou zahájeny nejdříve od 4. ledna 2021. Přihlašování bude spuštěno v druhém čtvrtletí (elektronicky).

Předběžná nabídka kroužků je uvedena v buletinu Kateřinka.