ŠKOLNÍ KROUŽKY

ŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Školní zájmové kroužky fungují v měsících říjen – květen. Přihlašování přes rezervační systém během září. Odkaz bude zpřístupněn. Výběr peněz za kroužky bude realizován přes školní online pokladnu.

Předběžná nabídka kroužků je zveřejněna v buletinu Kateřinka.

Od října budou žákům 9. tříd nabídnuty dva kroužky připravující na přijímací řízení z českého jazyka a matematiky (do dubna). Cena 1250,- Kč.

Divadelní soubor Hamlet přijímá nové členy
Dřímá v tobě herecký talent? Chceš (si) s námi hrát, stát se hvězdou a zazářit na prknech, která znamenají svět? Přijď mezi nás. Akční cena tohoto kroužku je 1250,- Kč.

V letošním školním roce je pěvecký sbor za 700,- Kč na celý školní rok.

Aktuální nabídku kroužků – ceny, časy a lektory jednotlivých kroužků naleznete v Kateřince. Činnost kroužků začíná od 3. října.

Elektronický systém přihlašování do školních kroužků je připraven. Online přihlašování je přístupné ve dnech 19. – 25. září.

Elektronický systém přihlašování

DŮLEŽITÉ!!
V elektronické přihlášce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte, email, na který Vám přijde potvrzení, a do zprávy pro učitele napište třídu, do které dítě chodí.

Úhrada kroužků bude probíhat bezhotovostně přes školní online pokladnu. Zkontrolujte si výši kreditu, aby pokryla nejen úhradu sešitů, ale i zapsaných kroužků.

Školní kroužky – volná místa

Aktuální nabídku kroužků – ceny, časy a lektory jednotlivých kroužků naleznete v Kateřince. Činnost kroužků začíná od 3. října.

Nabízíme ještě volná místa v těchto kroužcích:

  • Veslařské trenažéry + stolní tenis (ČT 15-16 hod.)
  • Míčové hry (chlapci 3. – 6. r., ČT 15-16 hod.)
  • Mluveníčko-logochvilky (1. – 4. r., ÚT 14-15 hod.)
  • Pěvecký sbor Kateřinka (1. – 5. r., ČT 13.30-14.30)
  • Latin Dance (3. – 7. r., ČT 14-15 hod.)

Přihlášení a další informace už jen u paní Doubkové, 226 809 710 (doubkova@zskaterinky.cz)

Úhrada kroužků bude probíhat bezhotovostně přes školní online pokladnu. Zkontrolujte si dostatečnou výši kreditu, aby pokryla všechny zapsané kroužky.