ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠKOLNÍ JÍDELNA – INFORMACE

Odhlašování a přihlašování obědů na konci školního roku

Z provozních důvodů se odhlášky a přihlášky obědů přijímají pouze do 22. 6. 2020 do 8,00 hod.
Poslední školní týden v červnu   (22. – 26.6.2020) se provádí vyúčtování pro odcházející žáky.
Žádáme strávníky přecházející na jiné školy a žáky 9. ročníků, aby se v tomto termínu dostavili k okénku vedoucí školní jídelny vrátit čip.

V pátek 26.6. se obědy vydávají mezi 11,00 – 13,00 hod.

Prázdninový provoz

Žáci, kteří mají přihlášenou družinu a obědy od 29. 6. do 10. 7., si v průběhu tohoto období nemohou odhlašovat obědy. Rodiče si oběd mohou vyzvednut s sebou mezi 11,00 – 11,15 hod.